ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 16/05/2022

הצעת חוק לביטול קובלנה (תיקוני חקיקה), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים