ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 16/05/2022

הצעת חוק לביטול קובלנה (תיקוני חקיקה), התשפ"ב-2022 , הצעת חוק העונשין (תיקון - הרחבת הגדרת הגזענות), התשפ"א-2021, הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - פסקת התגברות), הצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה), הצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה) , הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק), התשפ"א-2021, הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א-2021, הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א-2021, הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א-2021, הצעת חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי (תיקון מס' 2), התשפ"ב-2022, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות בישראל), התשפ"ב-2022, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 64 – הוראת שעה) (ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות בישראל), התשפ"ב–2022, הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיעוד חזותי של השימוש במכתזית), התשפ"ב-2022, הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיעוד חזותי של השימוש במכתזית), התשפ"ב-2022, הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 38) (תיעוד חזותי של השימוש במכת"זית), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים