ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 23/05/2022

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 21), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים