ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 17/05/2022

הצעת חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון מס' 3) (המרכז הלאומי לרפואה משפטית), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים