ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 24/05/2022

הצעת תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (תיקון מס' 3), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים