ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 24/05/2022

הצעת תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון מס...), התשפ"ב-2022 בדבר כללי דיבור אחיד בקשר באמצעות רדיו-טלפון בין כלי הטיס ליחידת הנת"א, בשפה העברית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים