ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 06/06/2022

הצגת יישום ממצאי דו"ח הצוות לבחינת מעטפת השירות ביחידות שמחוץ לצה"ל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים