ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 10/05/2022

הצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 9) (שינוי מועד יום ציון פועלם של אסירי ציון וקביעת פעולות לציונו), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים