ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 09/05/2022

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 13), התשפ"ב-2022 (רכבי יוקרה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים