ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 11/05/2022

הצעת תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים)(תיקון), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים