ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 17/05/2022

הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 142), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים