ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 15/05/2022

הצעת תקנות מרשם האוכלוסין (תקופת תוקפן ופקיעת תוקפן של תעודות זהות)(הוראת שעה), התשפ"ב - 2022, הצעת תקנות מרשם האוכלוסין (תקופת תוקפן ופקיעת תוקפן של תעודות זהות)(תיקון), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים