ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 29/05/2022

הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון - חובת יידוע נפגעי עבירה בדבר זכויותיהם), התשפ"א-2021, הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון - חובת יידוע נפגעי עבירה בדבר זכויותיהם), התשפ"ב-2021, הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 16) (הרחבת זכויות נפגעי עבירה), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים