ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 09/05/2022

הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס'..) (יישום המלצות הוועדה הציבורית), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים