ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 04/04/2022

הצעת תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק) (תיקון) תשפ"ב 2022, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 261), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים