ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 24/05/2022

דיווח לפי תקנה 9(א1)(5) לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), התשנ"ח-1998 לשנת 2021

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים