ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 17/05/2022

"מועצה שווה" - ועדה אסטרטגית לשוויון מגדרי חוף הכרמל 2021 - הצגת המלצות ליישום והטמעת שוויון מגדרי בעבודה המועצה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים