ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 29/03/2022

צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים