ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 23/03/2022

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת8
ועדת הכלכלה
23/03/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 222
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, כ' באדר ב התשפ"ב (23 במרץ 2022), שעה 14:30
סדר היום
הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל מרדכי ביטון – היו"ר
מוזמנים
טל פוקס - עו"ד, משרד הבריאות

ד"ר אשר שלמון - משרד הבריאות

איל אטיאס - מנכ"ל, Msc Cruises Israel, חברות להפלגות נופש

אודי שנבל - מנכ"ל סנורמה שמייצג את רויאל קריביאן, חברות להפלגות נופש
ייעוץ משפטי
אביגל כספי
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אפרת שלמה - חבר תרגומיםהצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו מתחילים את הדיון, סוף סוף יש לנו נוסח מוסכם לתקנת קורונה לענף שייט נופש שמתחדש אחרי שנתיים של הקפאה.

לפני שנתחיל בהקראה, טל פוקס מטעם משרד הבריאות תגיד כמה הבהרות.
טל פוקס
הבהרה קצרה, כן רציתי להדגיש, שמבחינת משרד הבריאות, עדיף PCR וזאת העמדה שהגענו איתה היום לוועדה, שנכון שיבצעו PCR לפני עלייה להפלגה שחוזרת לישראל ולא אנטיגן, אבל לבקשת יו"ר הוועדה, הסכמנו להתפשר כך שעד 96 שעות, יהיה אפשר לבצע אנטיגן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה, אז אני אבהיר, אחרי שאת הבהרת שמראש אמרתי שכל מה שתסכימו יהיה מוסכם עלי, וכל מה שלא תסכימו אני אדרש להחליט בשבילכם, וכל ההסכמות שהצגתם לנו מקובלות וייושמו, למעט הסוגייה של המדרג לדרישות לבדיקה.

במדרג הזה אנחנו פשוט הוספנו תחנה אחת בלבד, במדרג הראשון יש לנו ללא צורך בבדיקה עד 72 שעות, מ-72 שעות עד 96 שעות, בדיקת אנטיגן שהיא לא הכי טובה, אבל היא גם ממיינת חלק מחולים פוטנציאלים ומגיבה מהר, ומונעת מהם לעלות על הסיפון, ומשייט של 96 שעות ומעלה זה PCR.

מי שחפץ לעשות במקום אנטיגן ב-72 שעות PCR, יוכל גם לעשות, היא פשוט בדיקה יותר רצינית ומכבידה, אבל זה המדרג.

אני שמעתי את הביקורת, גם קראתי את מה ששלח אלי איל אטיאס מחברתMsc , כל רצוננו זה לייצר מדרג, גם במשך ההפלגה וגם בסוג הבדיקה, וזה כל עניינינו ואנחנו רואים בזה את העמק השווה, והכרעה של הוועדה, אפילו קצת בניגוד לעמדת משרד הבריאות הראשונה, וזה תפקידה של ועדה בכנסת, לקבל החלטות שהן טיפה שונות ממה שהגיעו אלינו החלטות.

רוב מה שמשרד הבריאות ביקש קיבלנו ושינינו קצת, וגם הוא עצמו הגמיש בחלק מהמקרים, לא במקרה הזה, פה זאת החלטה שלנו ואנחנו שלמים איתה וסומכים את ידינו, שכמו שכתוב בתורה פשרה עושה קניין, ובסוף כל מה שאנחנו רוצים זה שאנשים יחזרו לעסקים שלהם, והכלכלה תפרח, וישראלים ואורחים מחו"ל שבאים להפליג מישראל, ייהנו ויזכו לשירות הזה שנמנע מהם בשנתיים האחרונות.

עכשיו נעבור להקראה.
אביגל כספי
אני גם אגיד שאבחנה בין סוג הבדיקה הנדרשת למשך הזמן לאורך השנתיים האלה זה היה גם נגיד בתקנות תו ירוק, שהיה תו ירוק לעובדים, התוקף של בדיקת האנטיגן גם עלה בעצם מ-24 שעות לכמעט 90 שעות.

כלומר המדרג הזה שבין סוג בדיקה למשך זמן הוא היה קיים בתקנות גם לפני, וזה לא פעם ראשונה שנערכת כזאת אבחנה על משך זמן שהוא פחות או יותר כזה, אז זה לא שהפשרה הזאת הגיעה מקרקע שלא הייתה קיימת לפני כן.

בסדר אז מבחינת ההקראה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הקראה ברצף.
אביגל כספי
בסדר, אז אני אתחיל, למרות שההגדרות הוקראו אתמול, בחלקן היה שינוי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תקריאי מה שאת רוצה ברצף.
אביגל כספי
עד סעיף 2 הקראנו אתמול, אני מתחילה מסעיף 3.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022


הוספת פרק ג1 3. אחרי תקנה 32 לתקנות העיקריות יבוא:

פרק ג1: הפלגת נופש

הגדרות 32א. בפרק זה –
"הפלגת נופש" – הפלגה כבכלי שיט המורשה, לפי המסמכים
שהוציאה לו מדינת הדגל או חברת הסיווג, להשיט מעל 500 נוסעים ואנשי צוות כלי השיט;

"הפלגת נופש חוזרת" – הפלגת נופש שאוספת נוסעים שעולים לראשונה על הפלגה זו בנמל בישראל, יוצאת אל מחוץ לתחומי המדינה ולאחר מכן חוזרת לישראל, והמשכה המתוכנן עולה על 72 שעות ממועד ההפלגה מישראל עד למועד העגינה בחזרה בנמל בישראל;

"הפלגת נופש נכנסת" – הפלגת נופש שנמל הפקידה הבא שלה הוא נמל בישראל, למעט הפלגת נופש שאין עליה נוסעים שנאספו מנהל שאינו בישראל;

זה שינוי שנעשה לעומת הנוסח שהוגש לוועדה.
נוספו שלוש הגדרות
"חברת הסיווג מדינת הדגל – כהגדרתם בתקנות הנמלים בטיחות השיט התשמ"ג 1982;

"מפעיל רציף הנוסעים" – מפעיל כהגדרתו בתקנה 64 לתקנות הנמלים התשל"א 1971;

"מפעיל הפלגת נופש" – הגורם מטע בעל כלי השיט או מטעם חוקר כלי השיט המטפל בהפעלת כלי השיט, בהפלגת נופש בעת שהייתו בנמל בישראל

"צוות כלי שיט" – צוות כהגדרתו בחוק הספנות (ימאים), התשל"ג 1973;

חובת בדיקה 32ב. (א) לא יעלה אדם בישראל להפלגת נופש חוזרת, מבלי שקיבל
לפני הפלגת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מסוג PCR שביצע במהלך
נופש חוזרת 72 השעות שקדמו למועד ההפלגה המתוכנן.

(א1) יהפוך אחר כך ל(ב), על אף האמור בתקנת משנה (א) בהפלגת נופש חוזרת שהמשכה המתוכנן קצר מ-96 שעות, אדם יוכל לקבל גם תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה בישראל במהלך 24 השעות שקדמו למועד ההפלגה המתוכנן.

(ב) מפעיל הפלגת נופש חוזרת לא יתיר לאדם לעלות להפלגה כאמור בישראל מבלי שאותו אדם הציג לו אישור על תוצאה שלילית בבדיקה כאמור בתקנת משנה (א) או (א1) לפי העניין.

(ג) תקנות משנה (א), (א1) ו-(ב), לא יחולו לגבי מלים שהציג למפעיל הפלגת הנופש אישור החלמה ממשרד הבריאות שתאריך ההחלמה הנקוב בו אינו מוקדם מ- 60 הימים שלפני המועד המתוכנן להפלגת הנופש.

הצהרת בריאות 32ג. (א) מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 2 לתקנות חובת ביצוע בדיקה,
ופרטי יצירת לא יעלה אדם להפלגת נופש נכנסת ולא יעלה אדם בישראל
קשר להפלגת נופש חוזרת, אלא אם כן יתקיימו לגביו כל אלה:

(1) הוא אינו חולה;

(2) בשבעת הימים שקדמו להפלגת הנופש לא היו לו תסמינים למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR או בדיקת קורונה מידית ואם הוא אדם בהפלגת נופש נכנסת-בדיקת PCR או בדיקת אנטיגן וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי באחת מהבדיקות האמורות;

(3) ב- 14 הימים שקדמו להפלגת הנופש הוא לא בא במגע הדוק עם חולה למעט אם הוא מחלים או שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ג3) לצו בידוד בית.

(ב) מבלי לגרוע מהאמור בתקנה (2) לתקנות חובת ביצוע בדיקה – לא יעלה אדם להפלגת נופש נכנסת ולא יעלה אדם בישראל להפלגת נופש חוזרת, אלא אם כן ב-48 השעות שקדמו למועד ההפלגה המתוכנן הוא מסר למשרד הבריאות הצהרה, באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הבריאות; הצהרה כאמור -

(1) פורטו הנתונים הנדרשים כאמור בפרטים (1), (2) ו-(4) לחלק א' לתוספת השנייה;

(2) אם הוא מגיע בהפלגת נופש נכנסת פירוט של הנתונים הנדרשים בפרט (3) לחלק א' לתוספת השנייה; ואם הוא גם אינו תושב ישראל, ימסור בנוסף פרטים הנחוצים לאיתורו כמפורט בחלק ב' לתוספת השנייה;


(3) הוא אישר את נכונות הפרטים שמסר לפי פסקאות (1) ו- (2), ואת קיום האמור בתקנת משנה (א), התחייב שלא להגיע להפלגת הנופש אם חל שינוי בפרט מהפרטים שעליהם הצהיר כאמור, והצהיר כי ידוע לו שהצהרת שקר עלולה לשמש ראיה נגדו בהליך פלילי, הכול כמפורט בחלק ג' לתוספת השנייה.

(ג) מבלי לגרוע מהאמור בתקנה (2) לתקנות חובת ביצוע בדיקה – לא יעלה אדם להפלגת נופש נכנסת ולא יעלה אדם בישראל להפלגת נופש חוזרת, ולא ישהה בה, ומפעיל הפלגת נופש לא יתיר לאדם כאמור לעלות ולשהות בהפלגה כאמור מבלי שאותו אדם הציג לו אישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנת משנה (ב).
ומפעיל הפלגת נופש לא יתיר לאדם להפליג בהפלגת נופש נכנסת ולא יתיר לאדם בישראל בהפלגת נופש חוזרת מבלי שאותו אדם הציג לו אישור על מסירת ההצהרה כאמור בתקנת משנה (ב).

(ד) האחראי על קטין באותה הפלגה רשאי למסור הצהרה כאמור בתקנה זו לאותו קטין.

(ה) מפעיל הפלגת נופש יקיים עמדה לסיוע לאדם שאמצעי מסירת הצהרת הבריאות לפי תקנה זו, אינם זמינים לו, או אינם אפשריים לו, בין השאר מחמת מוגבלותו; בעמדה לסיוע יינתן לאדם סיוע במילוי מקוון של ההצהרה או של הפרטים כאמור, והנפקת האישורים על כך.

(ו) מידע שהתקבל לפי תקנת משנה (ב)(2) או (3)-

(1) יישמר במשרד הבריאות בנפרד מכל מידע אחר, וישמש לצורך עריכת חקירה אפידמיולוגית ולמטרה זו בלבד;

(2) יימחק כעבור 20 ימים מיום מסירתו; על אף האמור, מידע כאמור על נוסע נכנס שאינו תושב ישראל יימחק כעבור חצי שנה מיום מסירתו.

(ז) החובות החלות על אדם בהפלגת נופש נכנסת לפי סעיף זה לא יחולו עליו אם הוא יצא מישראל בהפלגת נופש חוזרת.
אביגל כספי
בגלל שהתקנה הזאת לא הוצגה בדיון הקודם, אם משרד הבריאות יגיד הסבר כללי ונעבור להקראת התקנה הבאה, תקנה 32ב' נדונו ושינינו בהתאם, 32ג' לא הוצגה על ידיכם רק הוקראה עכשיו.
טל פוקס
בעצם התקנה הזאת מחייבת הצהרת בריאות ומסירת פרטים ליצירת קשר, עבור מי שעולה להפלגות נופש, מי שעולה להפלגת נופש חוזרת ימלא את הטופס הזה עד 48 שעות לפני שהוא יוצא מישראל, ומי שלא יצא מישראל בעצם, ימלא את הטופס עד 48 שעות, לפני התחנה האחרונה שהוא עולה בה על הספינה לפני שהיא נוסעת לישראל. כלומר אם הספינה נוסעת מיוון לישראל, אז עד 48 שעות לפני הנסיעה הזאת. בעצם כל נוסע ואיש צוות יידרש למלא טופס פעם אחת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יש עוד מה להקריא?
אביגל כספי
כן, כן אני אמשיך בהקראה.

חובת מפעיל ליידע 32ד. מפעיל הפלגת נופש יידע אדם שקנה כרטיס להפלגת נופש נכנסת
אדם שקנה כרטיס או להפלגת נופש חוזרת, מה החובות החלות עליו לפי פרק זה.
להפלגת נופש

הסבר של שתי מילים ונעבור לתקנה הבאה.
טל פוקס
החשיבות בעצם לתקנה הזאת, זו תקנה אגב שהיא נוספה לדרישת משרד המשפטים, זה בגלל שנוסע לא תמיד יודע אם הוא נמצא על הפלגה של מתחת ל-500 או מעל 500 נוסעים, לכן יש חשיבות שמפעיל ההפלגה, אם הוא יודע שמדובר בהפלגה כזאת, הוא יידע את הנוסע בחובות שלו, שבעצם מדובר פה על שתי חובות, חובה אחת זה החובה להיבדק, וחובה שנייה זה החובה למלא את הטופס נוסע נכנס עם הצהרת הבריאות.

הודעה על 32ה. אדם שחש בתסמינים לאחר עלייתו להפלגת נופש נכנסת או
אדם עם הפלגת נופש חוזרת שנמל הפקידה הבא שלה הוא נמל בישראל,
תסמינים יודיע על כך לאלתר לאיש צוות כלי שיט; איש צוות כלי שיט שנמסרה לו הודעה כאמור יעביר את המידע למפעיל הפלגת הנופש; מפעיל הפלגת נופש כאמור יעביר את המידע בלא דיחוי למפעיל רציף הנוסעים בנמל בישראל אותו הפלגת הנופש עתידה לפקוד, ולראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או מי מטעמו.
טל פוקס
כאן בעצם שהנוסע לבקש ממנו אם הוא עם תסמינים, ליידע את אנשי הצוות בכלי השיט, ושמהם זה יגיע למפעיל הפלגת הנופש, שיעביר את המידע למפעיל רציף הנוסעים ולראש שירותי בריאות הציבור, אם יש עדיין תסמינים על כלי השיט, כדי שיוכלו בעצם לדגום אותם בנפרד, להתייחס אליהם אחרת, אולי להוריד אותם בסוף, כדי לצמצם את הסיכוי להדבקה במקרה שהם חולים.
אביגל כספי
תיקון תקנה 35 4. בתקנה 35 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (14ב) יבוא:

(14ג) העולה להפלגת נופש חוזרת בישראל מבלי שקיבל תוצאה שלילית לפי תקנה 32 ב'.

פה בעצם עשינו שינוי כדי שזה יתפוס את שתי סוגי הבדיקות השונות ושני טווחי הזמן השונים.

(14ד) העולה להפלגת נופש כאמור בתקנה 32ג(א), אף על פי שלא נתקיימו בו הוראות התקנה האמורה;

(14ה) שוהה בהפלגת נופש חוזרת או נכנסת, מבלי שיש לו אישור כאמור בתקנת משנה 32ג(ג);

(14ו) מפעיל הפלגת נופש חוזרת היוצאת מישראל שהתיר לאדם לעלות להפלגה כאמור בנמל בישראל מבלי שאותו אדם הציג לו אישור על תוצאה כאמור בתקנה 32 ב או מפעיל הפלגת נופש חוזרת או נכנסת שהתיר לאדם להפליג מבלי שהציג לו אישור כאמור בתקנת משנה 32ג(ג).
טל פוקס
אלו העבירות שחלות לפי התקנות האלה, לפי החובות האלה, בעצם החובות שמופללות זה החובה להיבדק ולבדוק את הבדיקה, והחובה למלא הצהרת בריאות ולבדוק את הצהרת הבריאות, שאר החובות לא מופללות.
אביגל כספי
תיקון תקנה 36 5. בתקנה 36 לתקנות העיקריות –

(1) בתקנת משנה (א) –

(1) בפסקה (1), במקום "נוסע" יבוא "אדם" ובמקום "ומפעיל אווירי" יבוא "מפעיל הפלגת נופש ומפעיל אווירי"

(2) בטבלה –

(1) במס"ד (11) בכל מקום במקום "2,500" יבוא "1,000";

(2) אחרי מס"ד (11ב) יבוא:

"(11ג)
35(14ג)
2,500

(11ד)
35(14ה)
2,500

(11ה)
35(14ו)
1,000"(2) אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

"(א1) לעניין העבירה המנויה במס"ד (11) בטבלה בתקנת משנה (א) – לא יוטלו קנסות מנהליים בשל אותה טיסה בסכום כולל העולה על 5,000 שקלים."

טל אם תוכלי כמה מילות הסבר על התקנות.
טל פוקס
מבחינת העבירות המנהליות, העבירה המנהלית היא באמת על לא להיבדק, ולשהות בלי בדיקה, ועל לא למלא טופס הצהרת בריאות ולשהות בעצם על הספינה בלי אישור על הטופס, ולא לבדוק ולהתיר לעלות בלי הדברים האלו, כאשר אלו הדברים מלבד מה שאפשר לקבוע עבירה מנהלית נקבע כעבירה מנהלית מבין העבירות הפליליות.

לעניין האגרה, בעצם לבקשת רת"א בגלל סכומים מאוד גבוהים שנקבעו לגבי קנסות על מפעילים אוויריים, שהצטברו לכדי סכומים מאוד גבוהים, נקבעה כאן תקרה של 5,000 לטיסה, על אי בדיקת טופס.

זה לא חל על הפלגות.

תיקון תקנה 41 6. בתקנה 41 לתקנות העיקריות, במקום הסיפא החל במילים "כ"ה באדר ב'
התשפ"ב (28 במרס 2022) יבוא "ח באייר התשפ"ב (9 במאי 2022)".

תיקון התוספת 7. בתוספת השנייה לתקנות העיקריות –
השנייה
(1) בכותרת במקום "נוסע נכנס" תקנות 7 (30) (30א) יבוא "נוסע נכנס" ו"נוסע בהפלגת נופש" תקנות 7 (30), (30א) ו-(32ג).

(2) בחלק א' במקום פסקה (4) יבוא:

"(4) פרטי הטיסה או ההפלגה לפי העניין:

(1) שם המפעיל האווירי או מפעיל הפלגה הנופש;

(2) מספר הטיסה או ההפלגה;

(3) מדינת ההמראה או המדינה ממנה מפליגה הפלגת הנופש לישראל;

(4) תאריך ההמראה או ההפלגה;

(5) תאריך הנחיתה או העגינה".

(3) בחלק ב' בכותרת במקום "לנוסע נכנס" יבוא "לאדם הנכנס לישראל"

(4) בחלק ג' בפסקה (3א) לפני המילים "יתקיים בו" יבוא "אם הוא נוסע נכנס" ובפסקה (ב) אחרי "לטיסה" יבוא "או להפלגת הנופש לפי העניין".

זה תיקונים קטנים שנערכו כדי להתאים את התוספת לשינויים שנערכו מוקדם יותר בתקנות.

תחילה 8. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ו באדר ב' התשפ"ב (29 במרס 2022).
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה רבה סיימנו, צריך להצביע מצביעים.

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

אושרה

התקנה בתוקף, היא תחודש בעוד 42 יום.

אנחנו מאחלים לכל החברות Msc, רויאל קריביאן, מנו ספנות וכל חברה אחרת שחוזרת לפעול, מאחלים לכם שיט בטוח, בריא, וללקוחות שלכם שיהיה להם קצת נופש, וקצת רווחה אחרי שנתיים קשות של קורונה, חג שמח, תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:50.

קוד המקור של הנתונים