ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 24/03/2022

הצעת תקנות החברות (הקלות בעסקאות בעלי ענין) (תיקון), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים