ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 14/06/2022

הצעת תקנות חובת המכרזים (תאגידים מקומיים), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים