ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 09/03/2022

חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת3
ועדת החוץ והביטחון
09/03/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 94
מישיבת ועדת החוץ והביטחון
יום רביעי, ו' באדר ב (09 במרץ 2022), שעה 9:50
סדר היום
הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022, של ח"כ צבי האוזר
נכחו
חברי הוועדה: רם בן ברק – היו"ר
ניר אורבך
מאיר פרוש
מיכל רוזין
יוסף שיין
נירה שפק
חברי הכנסת
אחמד טיבי
אוסאמה סעדי
שמחה רוטמן
מוסי רז
מוזמנים
נעמה פלאי - עו"ד, ממונה בכירה לשכה משפטית, רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור
עידו בן יצחק
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
ולריה ורבה - חבר תרגומים

הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022, של ח"כ צבי האוזר
היו"ר רם בן ברק
אני פותח הישיבה, היום ה-9 במרס 2022 בנוגע לחוק ההצבעות. כל ההנמקות הונמקו ואנחנו עוברים להצבעות על ההסתייגויות. כן, איך זה מתנהל? בבקשה.
מירי פרנקל-שור
לכל חברי הכנסת יש קובץ.
מיכל רוזין (מרצ)
אני רק רוצה להגיד שיש פה פחות ממה שסיכמנו, אבל אני - -
עידו בן יצחק
יש לזה הסבר. אחרי שהכנסנו וקטלגנו ממש את ההסתייגויות, ראינו כמה עשרות הסתייגויות כללו שתי שורות והן מוספרו פעמיים למרות שזאת הסתייגות אחת.
ניר אורבך (ימינה)
אני רק חייב להגיד שהיום מיכל הגיע, היום זה יום הזרימה שלה. אתמול זה היה היום, נכון?
מיכל רוזין (מרצ)
זה נשמע מאוד לא טוב. אני רק רוצה לציין ניר, מפאת גילך ומיקומך בחברה הישראלית, בצד הדתי שלה, להגיד 'מיכל זורמת' זאת לא אמירה טובה.
ניר אורבך (ימינה)
חס וחלילה, חס וחלילה, לא התכוונתי לזה. את מכירה אותי.
מיכל רוזין (מרצ)
עידו תודה על ההסבר.
היו"ר רם בן ברק
מיכל, חברים, בבקשה.
מירי פרנקל-שור
טוב, לחברי הכנסת חולק קובץ, יש את הנוסח שגובש בוועדה ובעמוד 7 בקובץ יש לנו את שילוב של כל קרוב ל-50 אלף הסתייגויות, לאחר שאנחנו חילקנו אותן להסתייגויות מהותיות ולמקבצים. אנחנו נתחיל בהצבעות ונתקדם.

אנחנו מתחילים בעמוד 7 לקובץ.
עידו בן יצחק
אני רק אומר שכשיש חילופין זה כשזה מקבץ וההצבעה היא אחת, בעצם אני אקריא רק את המספר של ההסתייגות וכל החילופין יצבעו איתה.

ההסתייגות הראשונה, הסתייגות של קבוצת מר"צ ורע"מ לשם החוק, הסתייגות מספר 1.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? חברת הכנסת רוזין התבלבלה ואנחנו לא תופסים אדם בבלבולו, ולכן אני חוזר על ההצבעה.

מי בעד? 1. מי נגד? 4. מי נמנע?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה.

ההסתייגות נפלה.

מי בעד שם החוק כנוסח הוועדה? 4, מי נגד? 1. מי נמנע?


הצבעה

שם החוק אושר
עידו בן יצחק
אנחנו עוברים להסתייגות לסעיף 1, סעיף המטרות, הסתייגות מס' של יואב קיש וחברי כנסת נוספים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איפה אנחנו? שנייה, שנייה. עידו, איפה אנחנו?
נירה שפק (יש עתיד)
יש כאן חבר'ה שלא קיבלו קובץ.
עידו בן יצחק
עמוד 7, הסתייגויות לסעיף 1.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל איפה? יש לחילופין, מה?
עידו בן יצחק
אני הסברתי שלחילופין זה מקבץ, אנחנו נציג את המקבצים.
מיכל רוזין (מרצ)
אתם צריכים לסלוח לי ולאוסאמה, אנחנו רגילים, אסף יעיד, אנחנו רגילים לשיטות אחרות מוועדת חוקה, לכן זה בסדר, אנחנו מקבלים שיש עמדות אחרות. אבל לוקח לנו זמן ללמוד אותן.
מירי פרנקל-שור
אז מיכל, כיוון שהייתם רגילים לשיטות אחרות שלא נהגנו כך כל היועצים בוועדות אחרות, הוצא נוהל על מנת שתהיה אחידות, הוצא נוהל על ידי היועצת המשפטית לכנסת ואנחנו עובדים בהתאם לנוהל מאז שיצא, גם איפה שהיו כל מיני דברים אחרים.
ניר אורבך (ימינה)
ני

וגם בוועדת החוקה עכשיו עובדים לפי הנוהל.
מיכל רוזין (מרצ)
לא, כי אני מודה שהיה לי על חוק אחר 'תאקל' קטן עם מירי, כי אני הייתי רגילה להתנהלות מסוימת שנים ובאתי לפה, הייתה התנהלות אחרת, אמרתי 'רגע, רגע, מה קורה פה?'.
ניר אורבך (ימינה)
ני

מאחר ושוחחנו - - - זה לא היה מובן מה שאת אמרת לוועדת הכנסת.
מיכל רוזין (מרצ)
זה כן, אבל אני אוכיח את זה כשיהיה לי זמן לשבת על פרוטוקולים.
היו"ר רם בן ברק
חברים, אני מאבד ריכוז. חברת הכנסת רוזין, את רוצה להצביע גם על ההסתייגויות של האופוזיציה? חלקי, של חברי הכנסת.
מיכל רוזין (מרצ)
אם הם לא פה, אז אני לא - -
היו"ר רם בן ברק
אז עוברים הלאה.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל רגע, פינדרוס היה פה, איפה הוא?
קריאה
הוא לא פה.
מיכל רוזין (מרצ)
אני לא בטוחה שלא צריך להצביע, אני הייתי מצביעה ליתר ביטחון.
מירי פרנקל-שור
אנחנו לא מצביעים אם הם לא פה.
מיכל רוזין (מרצ)
אתם סגורים על זה שאם הם לא פה לא מצביעים על ההסתייגות? זה לא כמו נימוק. אני אומרת - -
מירי פרנקל-שור
לא, הן עוברות ישר למליאה.
היו"ר רם בן ברק
ניר, תבדקו עם חברי הכנסת קיש או קארה, אחד מהם, האם הם מביאים את כל הסתייגויות שלהם? בסדר? כי לי הם אמרו שהם מורידים.
מיכל רוזין (מרצ)
כי כל עוד זה פה, חייבים להצביע.
היו"ר רם בן ברק
אלא אם כן הם מורידים את זה.
מיכל רוזין (מרצ)
כן, אבל אם הם לא מורידים, צריך להצביע.
עידו בן יצחק
טוב, בואו בינתיים נעבור הלאה להסתייגויות בעמוד 8 של קבוצת הרשימה המשותפת, הסתייגות מספר 7.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה.
עידו בן יצחק
אוקיי. הסתייגות 8.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה.

הלאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 9.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 10.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
הלאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 11.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
הסתייגות 12.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
הסתייגות 13.
מיכל רוזין (מרצ)
זה הכל רביזיות, כן?
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
הסתייגות 14.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
מיכל רוזין (מרצ)
איך אתם יכולים להיות נגד? זה מה שאתם עושים.
היו"ר רם בן ברק
קבוצת ש"ס ירדה גם.
עידו בן יצחק
קבוצת ש"ס גם לא פה, אז כרגע נדלג. אחר כך אולי נחזור אבל כרגע אני עובר להסתייגויות לסעיף 2, סעיף ההגדרות, זה מה שהיה פעם סעיף 1.

הסתייגות ראשונה מס' 16 של הרשימה המשותפת, מר"צ, רע"מ ואמילי מואטי, כל לחילופין שלה.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
מיכל רוזין (מרצ)
אתה מדלג לחילופין?
עידו בן יצחק
אמרתי, כולל לחילופין, זה מקבץ.

הסתייגות 17 של הרשימה המשותפת, מר"צ ורע"מ.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
מיכל רוזין (מרצ)
אני רוצה להגיד לכם, זה שרע"מ והמשותפת לא יכולים להצביע בחוק הזה, זה אבל כפול. זה לא רק שמביאים להם על הראש חוק כזה, גם לא נותנים להם אופציה אפילו להרים אצבע של התנגדות.
מוסי רז (מרצ)
אבל מיכל, את מנתקת את זה מהאקלים הכללי נו מה.
מיכל רוזין (מרצ)
איזה אקלים?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איזה אקלים? כל הזמן היינו - -
עידו בן יצחק
חברים, הסתייגות 18.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
הסתייגות 19.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
הלאה.
עידו בן יצחק
עוברים להסתייגויות של מר"צ ורע"מ, הסתייגות 20.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
מיכל רוזין (מרצ)
שימו לב, החלפתי יד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
עידו בן יצחק
מס' 21.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
עידו בן יצחק
מס' 22 והחילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 23 על כל החילופין שלה.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
טוב, הסתייגות 24 של ש"ס, אנחנו מדלגים כרגע. אנחנו עוברים להסתייגויות לסעיף 3.
מיכל רוזין (מרצ)
נשמח להצביע נגד קבוצת ש"ס אם אתם רוצים. אני אצביע איתכם נגד.
מוסי רז (מרצ)
למה לא להצביע ולאשר כבר את הסעיף?
עידו בן יצחק
יש רביזיות על ההסתייגויות, אז אנחנו לא יכולים להצביע.

רק, אז כן מצביעים?
מיכל רוזין (מרצ)
ואולי איזו הסתייגות תתקבל ניר?
מוסי רז (מרצ)
אבל בואו נפיל כבר את ההסתייגות הזאת, בשביל מה לחכות? הם לא פה, אז בסדר, אז אם אנחנו מצביעים אז גמרנו עם זה.
מירי פרנקל-שור
צריך להצביע על ההסתייגות למרות שהם לא פה. אנחנו הבנו שהם מסירים את ההסתייגויות.
מוסי רז (מרצ)
אז ניתן להם אובר, נצביע על זה וזהו.
מיכל רוזין (מרצ)
אני גם חושבת שעדיף להצביע על הכל.
מוסי רז (מרצ)
כן, בשביל מה, אחרי זה הם יגידו שהם לא זה וזה. חבר הכנסת רם בן אברהם, מירי - -
היו"ר רם בן ברק
בואו נצביע על הסתייגות מס' 24.
מוסי רז (מרצ)
כן, בואו נצביע.
עידו בן יצחק
רגע, שנייה, אז בואו נחזור אחורה.
מוסי רז (מרצ)
לא, לא, לא חכה, רק על זה אני רוצה להצביע.
עידו בן יצחק
24?
מוסי רז (מרצ)
כן.
קריאה
הינה שמחה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מבחינתי אין צורך להצביע על ההסתייגויות של האופוזיציה, חוץ מההסתייגויות שלי. אנחנו נעביר אותן רק למליאה.
מירי פרנקל-שור
לא, לא, אנחנו מצביעים, אין דבר כזה.
עידו בן יצחק
או הצבעה אחת על כולם.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני יכול לבקש על ההסתייגויות שאני חתום עליהם, הצבעה אחת על כולם, מלבד קובץ ההסתייגויות שלי. אין לי זכות הצבעה, לכן אני לא יושב פה, אז סליחה.
עידו בן יצחק
אוקיי אז אתה רוצה לעשות הצבעה על כל ההסתייגויות של סיעות האופוזיציה, בין אם זה הוגש על ידי חברי הכנסת קיש, בין על ידי חבר הכנסת רוטמן, בין על ידי חבר הכנסת ארבל, למעט ההסתייגויות לסעיף 16. נצביע עכשיו כמקשה אחת.
היו"ר רם בן ברק
אוקיי.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
עידו בן יצחק
אם כך, אנחנו עוברים עכשיו להסתייגות מס' 25 לסעיף 3.
נירה שפק (יש עתיד)
סליחה יש לי שאלה, סעיף 15 הצבענו עליו או לא?
עידו בן יצחק
עוד לא הגענו אליו.
נירה שפק (יש עתיד)
לא, במסגרת מה שרוטמן אמר.
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו עוד לא בהקראת החוק, אנחנו רק בהסתייגויות.
ניר אורבך (ימינה)
לא, היא מדברת על ההסתייגויות. הסתייגות 15 זה כולל גם, עכשיו הצבענו גם על 15.
עידו בן יצחק
כן, הכל למעט ההסתייגויות לסעיף 16.
נירה שפק (יש עתיד)
אוקיי, תודה.
עידו בן יצחק
אוקיי. אני בעמ' 11, הסתייגויות לסעיף 3, סעיף שכותרתו "הגבלת אזרחות וישיבה בישראל". הסתייגות מס' 25 של הרשימה המשותפת, מר"צ ורע"מ.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
הסתייגויות של הרשימה המשותפת, מס' 26.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 27.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
מיכל רוזין (מרצ)
כן, על הכל רביזיה.
ניר אורבך (ימינה)
בואו תאפשרו לחבר הכנסת סעדי, אם זה בסדר, שהוא אומר רביזיה על הכל אז הוא לא צריך כל פעם להגיד.
מיכל רוזין (מרצ)
גם אני מצטרפת.
עידו בן יצחק
מס' 28.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
הלאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות מס' 29.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
הלאה.
עידו בן יצחק
אוקיי, 30-31 הוצבעו. מס' 32 של מר"צ ורע"מ.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
הלאה.
עידו בן יצחק
מס' 33.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
הלאה.
עידו בן יצחק
מס' 34.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
הלאה.
עידו בן יצחק
מס' 35 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
אוקיי, סיימנו הסתייגויות לסעיף 3.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
היו"ר רם בן ברק
אוסאמה, מה ביקשתי ממך?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מדי פעם להגיד שאני קיים, חשבו שאני לא קיים.
עידו בן יצחק
אוקיי, אנחנו עוברים להסתייגויות לסעיף 4, לשעבר סעיף 3 שכותרתו "היתר לגבי בני זוג". הסתייגות מס' 36 של מר"צ ורע"מ וחברות הכנסת אמילי מואטי ואבתיסאם מראענה.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 37 של אבתיסאם מראענה.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה

אני חושב שזה ממש לא בסדר שמצביעים על הסתייגות של אנשים והם לא נמצאים פה, זה אבל לדעתי. אני לא יודע מה כתוב בפרוטוקול - -
מיכל רוזין (מרצ)
זה לא מכבד אותם.
ניר אורבך (ימינה)
צריך להתייחס לזה בתקנון, אולי נעשה תיקון לתקנון.
עידו בן יצחק
אוקיי. הסתייגות 38 של הרשימה המשותפת, מר"צ, רע"מ ואבתיסאם מראענה.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 39.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 40 של הרשימה המשותפת, מר"צ ורע"מ כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
הסתייגויות 41-43 הוצבעו. מס' 44 של מר"צ ורע"מ.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 45.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 46.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 47.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 48.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 49 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 50.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 51 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 52.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 53.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 54 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 55, זאת הסתייגות שיש לה כמה עשרות אלפי חילופין. היא מתחילה בעמ' 16. אנחנו כתבנו את כל החילופין כאן כדי לחסוך בנייר. אבל מדובר ב-12 אלף הסתייגויות שהן חלופיות לגיל.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
מירי פרנקל-שור
רגע, לחלופין כמקבץ תצביע בנפרד, או לא?
עידו בן יצחק
לא, כל המקבץ של 55.
היו"ר רם בן ברק
על איזה עמוד עברנו?
עידו בן יצחק
אנחנו מדלגים עכשיו לעמ' 21. הסתייגות מס' 56, גם לה יש כמה אלפי חלופיות, כולל כל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
עידו בן יצחק
אוקיי, הסתייגויות, אני עובר לעמוד 25, הסתייגויות 57-59 הצבענו. אני עובר להסתייגויות לסעיף 5, זה הסעיף שהיה 3(א).
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מתי הצבענו?
מיכל רוזין (מרצ)
הם הצביעו על כל האופוזיציה ביחד. רוטמן אמר תצביעו על כל האופוזיציה ביחד חוץ גם הערות לתכולה, ההסתייגויות לתכולה.
עידו בן יצחק
אוקיי. אנחנו עוברים להסתייגות מס' 60 בעמוד 25 לסעיף 5 של הרשימה המשותפת ואמילי מואטי.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 61 של הרשימה המשותפת.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
עידו בן יצחק
מס' 62.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
עידו בן יצחק
מס' 63.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 64-65 הוצבעו. אני עובר להסתייגויות לסעיף 6, לשעבר סעיף 4 שכותרתו "היתר לגבי ילדים". הסתייגות 66 של מר"צ, רע"מ ואבתיסאם מראענה.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כמה בעד? כמה נגד? צריך להגיד.
עידו בן יצחק
לא צריך להגיד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה? כי זה גם בנוהל החדש?
עידו בן יצחק
לא, אף פעם לא אומרים.
היו"ר רם בן ברק
תראה, יש לנו כאן מנהל לשעבר של ועדת חוקה, הוא בקיא היטב בנהלים.
מירי פרנקל-שור
לא, לא, זה בדיוק מה שהיה בוועדת חוקה, לכן אנחנו - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בוועדת חוקה היה, עכשיו כשעברת לחוץ וביטחון זה כבר - -
מירי פרנקל-שור
בבקשה לא לעשות רפרנסים - -
מיכל רוזין (מרצ)
עשו לו, אתם מכירים את הסרט גברים בשחור? באו עם מכשיר כזה, מחקו לו את הזיכרון לאסף, מה שהיה בוועדת חוקה נשאר ועכשיו הוא זוכר רק את זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, לא, אתה תספור עכשיו כל פעם כמה וכמה ותגיד.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני מציע לך, זה לא נעים לשמוע אחד בעד ושבע נגד.
מיכל רוזין (מרצ)
נעים לנו מאוד, נעים לנו מאוד.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הייתם גם בפוזיציה כזאת וזה לא נעים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה בעד או נגד?
מיכל רוזין (מרצ)
נגד הבעד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה מצביע? אתה מצביע?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
איך שאני רוצה, יש לי זכות.
מיכל רוזין (מרצ)
מירי, בוקר טוב, אני יכולה להצטרף להסתייגות של אבתיסאם מראענה?
היו"ר רם בן ברק
בדיעבד?
מיכל רוזין (מרצ)
עכשיו, לפני שהצבענו.
מירי פרנקל-שור
הצבענו על 66.
עידו בן יצחק
גם על 67.
מיכל רוזין (מרצ)
אם זה במליאה אני רוצה שיהיה גם שמי שם, מר"צ.
עידו בן יצחק
אוקיי. הסתייגות 67 של אבתיסאם מראענה ומר"צ.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
ניר אורבך (ימינה)
רגע, בלבלת אותם. מיכל הצבעת ל-66.
מיכל רוזין (מרצ)
אמרתי 67 לפני שמצביעים.
ניר אורבך (ימינה)
אמרת 66.
מיכל רוזין (מרצ)
אז סליחה, ב-66 יש את מר"צ, 67 אין מר"צ.
היו"ר רם בן ברק
מיכל את עושה לי בלאגן.
מירי פרנקל-שור
מיכל, זה בסדר, 67.
מיכל רוזין (מרצ)
תודה, מירי הבינה אותי.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד הסתייגות 67 שמיכל רוזין הצטרפה אליה? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 68 של הרשימה המשותפת, מר"צ ורע"מ.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 70.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 71 של הרשימה המשותפת כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 72.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 73 של מר"צ ורע"מ כלל החילופין.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
רביזיה באופן עקרוני, בסדר, אני נותן גם.
מיכל רוזין (מרצ)
הוא לא סומך עליו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אמרת שצריך כתף, הינה הגיעה כתף גדולה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
באתי לחזק את אוסאמה.
מיכל רוזין (מרצ)
משפחה היא מי אתה בוחר שהמשפחה שלך. אוסאמה משפחה שלי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא, זה אוסאמה ואחמד טיבי.
מיכל רוזין (מרצ)
אחמד, אני אחליט אם הוא משפחה שלי.
היו"ר רם בן ברק
חברים אנחנו ממשיכים. אני מבקש, חברת הכנסת רוזין את - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אתה לא יכול להוציא בהצבעות.
מירי פרנקל-שור
קדימה, סעיף 73.
עידו בן יצחק
מס' 73 של מר"צ ורע"מ כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 74.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 75 כולל החלופיות.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 76.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 77 כולל החלופיות.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 78.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 79.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 80.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 81 כולל החלופיות.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 82 כולל החלופיות בעמוד 29.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
אוקיי, מס' 83 הוצבע.
מיכל רוזין (מרצ)
אני מבקשת להצטרף להסתייגות של אבתיסאם מראענה, מס' 84.
עידו בן יצחק
אוקיי.
ניר אורבך (ימינה)
רגע, 83 כבר עברנו את ש"ס?
מירי פרנקל-שור
הצבענו על כל האופוזיציה.
היו"ר רם בן ברק
טוב, אנחנו עכשיו בסעיף 7. חבר'ה תקשיבו, בסעיף 7 אנחנו עדיין לא קיבלנו את הנתונים ממשרד הפנים לגבי המספר של המקרים שטופלו בוועדה ההומניטרית על ידי משרד הפנים, ולכן אני מציין שבמידה ולא נקבל מספר או ככל שבמידה והמספר יהיה קטן ממה שהיה ב-2018 אז שרת הפנים תקבע מכסה שתהיה גבוהה מהמכסה שהייתה ב-2018, מאחר ולא קיבלנו עדיין את המספרים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
באיזה סעיף?
היו"ר רם בן ברק
אני חוזר ואומר, בסעיף המכסות, סעיף 7.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זה אומר שאי אפשר להצביע על הסעיף.
היו"ר רם בן ברק
שנייה. אני רוצה להגיד דבר כזה, שימו לב, חברים. אנחנו כתבנו שהמכסה תהיה לפי 2019. משרד הפנים אמור היה להביא לנו את המספרים כדי שנראה אם זה מוצא חן בעניינו. שר הפנים עדיין לא הביא את המספרים, לכן אני קובע שבמידה והסעיף ב-2019 נמוך מ-2018, ייקבע 2018. בכל מקרה, על פי הסעיף רשאית שרת הפנים לקבוע מכסה, ובכל מקרה המכסה שלא תפחת ממה שהיה ב-2018.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
שנייה, זה לא שינוי בנוסח אדוני יושב הראש, נכון? אנחנו עכשיו מדברים על מה ששרת הפנים תעשה אחרי שהחוק יחוקק.
היו"ר רם בן ברק
כתוב ששרת הפנים יכולה לקבוע מכסה. אני קובע כאן שבמידה והמכסה שתיקבע כאן על פי הנוסח הקיים תהיה נמוכה מ-2018, אני אומר את זה לפרוטוקול, שרת הפנים תקבע מכסה שגבוהה יותר מ-2018.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אז שנייה, אדוני יושב הראש יש לי עם זה - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זה מנוגד לתזה שלך.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה בוודאי מנוגד. אני אגיד כך, אדוני יושב הראש - -
היו"ר רם בן ברק
רגע, עוד שנייה אחת. מה שקרה, שאנחנו לא קיבלנו נתונים ממשרד הפנים וקיבלנו נתונים מהאגודה לזכויות האדם. הנתונים שקיבלנו מהאגודה לזכויות האדם הם לא נתונים רשמיים של משרד הפנים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
שנייה, שנייה. אדוני יושב הראש, אני יכול לשאול שאלה? מאחר והנושא הזה של המכסות כמובן הוא מאוד מאוד חשוב. גם אנחנו אמרנו לאורך כל הדרך שאין שום מניע, אני ודאי אמרתי את זה גם לפרוטוקול, אין שום מניע שבעתיד תקבע שרת הפנים בהתאם לשיקול דעתה גם מכסה שיהיה 0 אם היא תרצה בעתיד. אנחנו בוודאי כוועדה גם לא נהיה מסוגלים, כוועדה שמחוקקת את החוק, לכבול את שיקול דעתה של הממשלה מה גובה המכסה הרצוי והצריך. אנחנו עכשיו לא דנים בשאלה מה שרת הפנים תעשה, זה היא תחליט בהתאם לשיקול דעתה. אנחנו לא יכולים לכבול אותה, בוודאי לא באמירות לפרוטוקול, לא משנה מי יגיד אותן. גם אם אני אגיד וגם אם אחרים יגידו, אמירות לפרוטוקול הן לכל היותר תזה פרשנית, אבל הן לא מחייבות אף גורם. זה יכול להיות סיכום פוליטי, אבל זה לא סיכום משפטי.

המכסות יכולות להיקבע בהתאם לשיקול דעת השרה, אחר כך זה יגיע לממשלה, אחר כך זה יגיע לכנסת והכנסת תהיה סוברנית להחליט כל דבר, איזו מכסה שהיא רוצה, וגם לא לוועדת הזאת זה יגיע.
מיכל רוזין (מרצ)
איפה כתוב שהכנסת מחליטה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה הסעיף, לא, מאשרת, מאשרת. אם לא נאשר, אם היא תביא מכסה שאנחנו לא אוהבים, לא נאשר. זו ההחלטה של הכנסת. לכן אנחנו יכולים לתת פה אמירות פרשניות כמה שאנחנו רוצים ואם יש ליושב ראש הוועדה סיכום פוליטי, שיעשה איזה סיכום פוליטי שהוא רוצה ואנחנו נתמוך או נתנגד כחברי כנסת, בהתאם לשיקול הדעת שלנו. אבל זה לא קשור למה שקורה פה בחוק. מה שקרה פה בחוק, לכן אני מאוד אשמח לדעת האם יש נציג של משרד הפנים על הקו, בזום, כי אני רוצה לשאול שאלה. אני אומרת מלכתחילה, מה הייתה כוונתי - -
היו"ר רם בן ברק
יש נציג של משרד הפנים בזום?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני אומר מלכתחילה מה הייתה כוונתי ומה מבחינתי טוב ומה מבחינתי מקובל. אני רציתי לבקש מכסות, לא היה לי ידע. אדוני יושב הראש, תן לי בבקשה, זה חשוב לי מאוד העברת השאלה הזאת. אני, לא היה לי שום עניין למספר מסוים, לא היה לי. לי היה עניין, וזו הסיבה לקביעת המכסות, לסטטוס קוו. אני רוצה שמה שהיה הוא מה שיהיה ולכן גם דיברתי, ועוד לפני שהתחילו דיוני הוועדה אמרתי שמבחינתי, כי אנחנו רוצים שהממשלה תהיה חופשיה לקבוע את המכסה ולהביא את זה לאישור הכנסת והכנסת תאשר בהתאם לשיקול דעתה.

כל הרפרנס הזה נועד לייצר מצב שעד שהממשלה תאשר, שלא נהיה בוואקום. אז הוואקום נקבע 2019, כי אמרו פה נציגי משרד הפנים שהמספר הוא כ-35, וזאת הייתה השנה האחרונה שהייתה לפני שנת קורונה. כי אם היינו בוחרים כמו שאני רציתי בהתחלה ודיברתי על זה, ממוצע של שלושת השנים האחרונות, שזה ההיגיון, אנחנו רוצים סטטוס קוו, זה היה מקטין את המספר וזה היה הופך את זה לממוצע עם שנת 20' ושנת 21' עם מספרים הרבה יותר נמוכים. אני לא רציתי חלילה וחס, אני אומר את זה, לא איכפת לי כרגע שום דבר ואני אשמח שיקשיבו לי אנשים שנושא המכסות מטריד אותם, לא רציתי חלילה וחס שבן אדם שצריך סיוע הומניטרי, הדלת תיסגר בפניו מסיבה לא מוצדקת.

לכן בגלל ששנות הקורונה הן נמוכות באופן דרסטי מהממוצע, בסדרי גודל, כי ב-2018 היו עשרות, וב-2019 היו עשרות. ב-2020 היו בודדים, אז ביקשתי שניקח את השנה האחרונה הנורמלית מלפני הקורונה. לכן נבחרה שנת 2019.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ב-2017 כמה היה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
שנייה. עכשיו אני מבקש, מאחר ונמסר לנו עכשיו - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, אבל שנשמע, מה הנתונים?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל אני באמצע משפט.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל מה הנתונים?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בדיוק זה מה שאני שואל, למה אתה קוטע אותי? אבל אוסאמה, למה אתה קוטע אותי? בבקשה. אני כל הזמן ישבתי, שתקתי, אני מבקש לשאול שאלה. מאחר ונאמר לנו בדיוני הוועדה פה - -
מיכל רוזין (מרצ)
גם אני הייתי שותקת אם הייתי - -
היו"ר רם בן ברק
חברים, אני מבקש.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מסיים את המשפט אדוני יושב הראש.
היו"ר רם בן ברק
הבנתי, הבנו את הכוונה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, אבל אני מסיים את המשפט, בבקשה.
היו"ר רם בן ברק
תסיים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מאחר ונאמרו לנו בוועדה מספרים בסדר גודל של עשרות, של ה-35 על שנת 2019, והגיע הבוקר מכתב מהאגודה לזכויות האזרח שמדבר על מספרים נמוכים יותר ממה שאנחנו דיברנו עליו בדיוני הוועדה, כרפרנס של 2019, אני מבקש שנשמע ממשרד הפנים הסבר לפער בין הנתונים שנאמרו לנתונים שנכתבו, זה הכל.
היו"ר רם בן ברק
גברתי ממשרד הפנים, את יכולה לתת לנו את הנתון לגבי 2019?
נעמה פלאי
הנתונים שאנחנו הצגנו לוועדה ניתנו לוועדה ביום 28 לפברואר 2022. בסעיף האמור התייחסנו למה שאושר בוועדה. הנתונים האלה התייחסו למספר הבקשות שאושרו מתוך הבקשות של שנת 2019. זאת אומרת, נכון למועד הגשת המסמך שלנו מתוך סך הבקשות שהוגשו בשנת 2019 אושרו 35 בקשות. זהו מספר שהוא בעצם בפועל מספר שיותר פתוח מ-35, לא כל התיקים שהוגשו בשנה מסוימת מאושרים ונמדדים באותה שנה. לכן יש תיקים שעוברים לשנים - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה יותר מהאגודה - -
נעמה פלאי
בין אם בשל עומסים, או בין אם בשל צורך להשלים מסמכים או ראיונות שנדרש לעשות מול המבקשים. לכן הנתון הזה התייחס למספר הבקשות שאושרו מתוך הבקשות של שנת 2019. ככה בעצם גם בקשות שהוגשו בשנים יותר מוקדמות, מאושרות או מסורבות לא תמיד באותה שנה שבה הן הוגשו. לכן ה-35 הוא מספר נכון למועד ההגשת המסמך. זה המספר של הבקשות שאושרו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
והוא יותר גבוה ממה שכתוב במסמך של האגודה לזכויות האזרח.
היו"ר רם בן ברק
רבותי, אני מנהל את הדיון ואני קובע שאנחנו ממשיכים על פי הסעיף הזה.
מירי פרנקל-שור
רגע, אבל מה המספר?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
היא אמרה 35, זה המסמך שהוגש ב-28 בפברואר לבקשה, זה מה שהיא אמרה, 35. עכשיו, אני כן אומר ובאמת - -
היו"ר רם בן ברק
חברים, אני מבקש, עם כל הכבוד לכולם, לכולם כולל הייעוץ המשפטי. שמעתי, אנחנו ממשיכים. על פי 2019 אנחנו נביא את הנתונים המדויקים.
מירי פרנקל-שור
אדוני יושב הראש, אני ממש מבקשת, תראה, הסעיף הזה הוא סעיף בליבת החוק, זה סעיף שיש עליו מחלוקת. אנחנו מבקשים לדעת, כיוון שהסעיף הזה קובע שעד לקביעת מכסה כאמור, תעמוד המכסה השנתית על מספר הבקשות שאושרו בשנת 2019. ולפי סעיף 3(א) לחוק אנחנו מבקשים לדעת המכסה שעומדת בשנת 2019.
היו"ר רם בן ברק
היא אמרה, 35 בפברואר.
מירי פרנקל-שור
אני אשאל אותך ההיפך נעמה.
היו"ר רם בן ברק
חבר'ה, אני מבקש לא להפריע כאן.
נעמה פלאי
מתוך הבקשות של 2019?
מירי פרנקל-שור
לא, לא, זאת לא השאלה. השאלה - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
היועצת המשפטית שואלת שאלה אחרת.
היו"ר רם בן ברק
רק רגע. אני מחדד - -
מירי פרנקל-שור
תנו לי רק שנייה, אני מבקשת לדעת, אם השרה לא תקבע מכסה, או שהיא תקבע והיא לא תאושר בממשלה, או שהיא תקבע ולא תאושר בכנסת, מה תהיה המכסה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מה מספר המקסימום שלכם נכון להיום כשאתם קובעים את החוק? מה מספר המקסימום שתאשרו בשנת 2023?
מירי פרנקל-שור
מה הייתה המכסה שאושרה בשנת - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא המכסה.
מירי פרנקל-שור
מה מספר הבקשות שאושרו בשנת 2019.
נעמה פלאי
לחלץ נתון שאומר מה מספר הבקשות שאושרו בשנת 2019 הוא מספר שאין בידינו. המספר שאנחנו נתנו הוא המספר - -
מירי פרנקל-שור
אז מי מאשר את זה? מה זה?
נעמה פלאי
בקשות שאושרו בשנת 2019, אושרו החל משנת 2019 ואילך.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
והמספר הוא מה? נעמה, את לא שומעת את השיחה פה בוועדה. המספר הזה, נכון להיום, מה המספר הזה? המספר שאושר, נכון להיום כשאת קוראת את החוק ותבוא אלייך שרת הפנים ותגיד 'כמה בקשות מותר לי לאשר בשנת 2023' על פי מה שרשום פה, מה התשובה שתתני לה? מה המספר?
נעמה פלאי
אם אני מסתכלת על מספר הבקשות שאושרו מתוך הבקשות של 2019 - -
מירי פרנקל-שור
אבל זה לא מה שנאמר בחוק.
נעמה פלאי
אם הוא 35 - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
35.
עידו בן יצחק
אבל נעמה, זה לא מה שאומר החוק.
נעמה פלאי
אבל זה מספר שיכול להתעדכן אם יהיה עוד - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הוא יכול להתעדכן רק כלפי מעלה. זאת אומרת, אם מחר בבוקר אתם תאשרו עכשיו בקשה שהוגשה ב-2019 ונמצאה בצנרת, אתם מדברים לי באוזן וזה נורא מפריע לי.
היו"ר רם בן ברק
חברים, אני חושב שזה יותר פשוט ממה שאתם אומרים. העניין הזה של 2019, אנחנו יודעים נכון לפי מה ששמעתי עכשיו ממשרד הפנים, עד הרגע הזה מתוך הבקשות שהוגשו ב-2019 אושרו 35. מכאן והלאה זה יכול לעלות, יכול להיות ש-35 ייגמר ב-42 ויכול להיות שזה ייגמר ב-86. כרגע 35 זה המינימום של הבקשות שאושרו. לכן אני מבקש להמשיך את הדיון לפי מה שכתוב, תודה. תמשיך עם ההקראה.
עידו בן יצחק
אוקיי. אז אנחנו בהסתייגויות לסעיף 7, בעמוד 29, הסתייגות מס' 84 של אבתיסאם מראענה שאליה הצטרפה מר"צ.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 85 של מר"צ, רע"מ ואבתיסאם מראענה.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.קקקריאה:
עידו בן יצחק
מס' 86 של הרשימה המשותפת - - -
מירי פרנקל-שור
זה שאומרים שעל הכל רביזיות, אין דבר כזה. אחרי כל הצבעה, יש הגשת רביזיה.
היו"ר רם בן ברק
אני מבקש לא לעצור בהקראה.
עידו בן יצחק
מס' 86 של הרשימה המשותפת, ש"ס ואבתיסאם מראענה.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 87 של הרשימה המשותפת.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 88 עם החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 89.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
הסתייגות של מר"צ ורע"מ, מס' 90.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 91.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 92 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 93.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כמובן רביזיה על הכל, אני מזכיר.
עידו בן יצחק
מס' 94.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 95.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 96.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 97.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 98.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 99.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 100.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 101 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 102.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 103 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 104.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 105.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 106.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 107.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 108 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 109, זה בעמוד 33.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 110.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
מיכל רוזין (מרצ)
כל הכבוד ליועצים שלנו וליועצות שלנו במיוחד.
עידו בן יצחק
מס' 111.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 112.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 113 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 114.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 115.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא, מוסי אומר כשהם יושבים, לא ממצמץ. אנחנו פה גם כשאנחנו לא חברים בוועדה. אבל ברשותך אדוני - -
מוסי רז (מרצ)
גם אני אותו דבר. אבל אני לא אשכח את זה שלא הצבעתם נגד החוק.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא אשכח את זה שהצבעתי בעד החוק ביולי. משפט אחד, מכובדי יושב הראש, אני רוצה להודות לחבר הכנסת אוסאמה סעדי על הנוכחות המתמדת והעבודה המקצועית, הכנת ההסתייגות, הוא, מג'די ונור. זה צוות שעבד קשה.
היו"ר רם בן ברק
אני רוצה לחזק אותך ולהגיד שמאוד נהנו מהדברים שהוא אמר כאן, הוא אמר דברים חשובים מאוד.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אדם מקצועי חבר הכנסת סעדי, ידוע.
היו"ר רם בן ברק
והיה כאן דיון ענייני.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
כל הכבוד.
מיכל רוזין (מרצ)
הוא הגדיל את כבודה של המשותפת פה בוועדה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא הבנתי, זה הספד על חוק האזרחות עכשיו? זה הספד?
מירי פרנקל-שור
מי בעד 115.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 116.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד 116? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
עידו בן יצחק
מס' 117 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
177 כלל החילופין, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 118 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
אנחנו עוברים ל-119 בעמוד 36 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
מיכל רוזין (מרצ)
ניר, פעם אחת תהיה איתי, אחת, מה איכפת לך? תבחר אתה.
עידו בן יצחק
מס' 120 בעמוד 38 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד 120? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 121 בסוף עמוד 39 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 122 בעמוד 41 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
אנחנו עוברים להסתייגויות לסעיף 8, לשעבר סעיף - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עידו, ב-122 לחילופין יש הערה שלכם שמדובר בהסתייגויות חלופיות שנבדלות זו מזו בתקופה המוצעת להמצאת מסמכים לוועדה.
עידו בן יצחק
נכון.
מיכל רוזין (מרצ)
זה קשור לסעיף 7?
עידו בן יצחק
כן, זה הסעיף וזאת ההסתייגות. זה הסעיף של המספר, כמה ימים הוועדה ההומניטרית צריכה לקבל את החלטתה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז זה לא קשור למכסה?
מירי פרנקל-שור
לא, לא, לא זה לא קשור למכסה. זה קשור לשישה חודשים שהוועדה צריכה לקבל החלטה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה עדיין פתוח?
מיכל רוזין (מרצ)
זה פתוח עדיין ההסתייגות הזאת?
עידו בן יצחק
לא, הצבענו עליה.
מיכל רוזין (מרצ)
אז מה זאת ההערה? זה לא במקור.
עידו בן יצחק
כמו שאמרתי בהתחלה בהסתייגויות אחרות שהיו דומות לה. המספרים האלה הם - -
מירי פרנקל-שור
זה זה מיכל, זה זה.
נעמה פלאי
במקום שישה חודשים, שישה חודשים ויום, שישה חודשים ויומיים - -
היו"ר רם בן ברק
הלאה, חבר'ה, הלאה, זה ברור.
עידו בן יצחק
כל החלופיות האלה, כל מה שכתוב פה, כל המספרים בין 1 ל-180 - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, את זה הבנו, אבל אני שואל מה פשר ההערה שלכם, זה הערה לא של מיכל רוזין, זה לא בהסתייגות. זאת הערה של היועץ המשפטי.
עידו בן יצחק
נכון, כי אנחנו פה בעצם מסבירים, כתוב כאן. מה שכתוב כאן זה שלא כתבנו את כל המספרים שבין, אלא כתבנו רק את מספרי הקצה, הראשון והאחרון, וכל מה שבפנים - -
נירה שפק (יש עתיד)
אני חושבת שהם לא הבינו את מה שאתה הסברת, זה לא שהמסמכים חסרים, אלא יש מתי להגיש את המסמכים - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, אנחנו קוראים את מה שכתוב.
היו"ר רם בן ברק
חבר הכנסת אוסאמה סעדי שאל שאלה, אנחנו ענינו, הכל ברור, ממשיכים הלאה.
עידו בן יצחק
אוקיי. אנחנו עוברים להסתייגות לסעיף 8, לשעבר סעיף 6, הסתייגות 124 של מר"צ ורע"מ.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
עידו בן יצחק
מס' 125.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה על הכל.
עידו בן יצחק
מס' 126.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 127.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 128.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 129 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
הסתייגות 130 בעמוד 44.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 131.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 133.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
מיכל רוזין (מרצ)
רגע, חכה שנייה. הינה, אתה יכול להצביע. 133 תצביע, הומניטרי, רפואי.
היו"ר רם בן ברק
133 מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
ניר אורבך (ימינה)
רגע, אני בעד, הצבעתי בעד, איתה.
מיכל רוזין (מרצ)
133 הוא איתי בעד.
עידו בן יצחק
אז 2 בעד ו-2 נגד.
מיכל רוזין (מרצ)
תודה.
עידו בן יצחק
מס' 134 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 135 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
מיכל רוזין (מרצ)
אני חייבת לומר שפה הייתה נגד עידית סילמן בוועדת הבריאות.
עידו בן יצחק
הסתייגות 136 בעמוד 46.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד 136? חוץ ממיכל רוזין יש עוד מישהו בעד? אם כן, מי נגד?
הצבעה
ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 136.
מיכל רוזין (מרצ)
רגע סליחה, יש עתיד, אתם נגד שרת הכלכלה? תקראו בבקשה את ההסתייגות. תני לי אחד גם את, תני לי אחד.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד 137? מי נגד?
הצבעה
ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 138 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 139 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 140 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 141 בעמוד 49 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
מיכל רוזין (מרצ)
אין, אתם נגד המעסיקים, נגד נציג העובדים.
עידו בן יצחק
מס' 142 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד מס' 142 חוץ ממיכל? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
נירה שפק (יש עתיד)
אני נתתי למיכל.
היו"ר רם בן ברק
2 בעד.
מיכל רוזין (מרצ)
נירה הצביעה איתי למעמד האישה.
עידו בן יצחק
מס' 143 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 144 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 145 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
עידו בן יצחק
מס' 146.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 147 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 148 כולל החילופין בעמוד 52.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 149 בעמוד 53.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד 149? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 4
נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה
מיכל רוזין (מרצ)
שוב יש עתיד, השרה לשוויון חברתי.
נירה שפק (יש עתיד)
תן לי עם מיכל, אני עם מיכל.
היו"ר רם בן ברק
2 בעד, 4 נגד.
מיכל רוזין (מרצ)
2 בעד.
2
עידו בן יצחק
מס' 150 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה

ניר, אתם תעשו את המשחקים שלכם עם מיכל רוזין, ובסוף מישהו כאן יבכה. אני מבקש, לא לעשות עכשיו.
ניר אורבך (ימינה)
זהו, זהו, נגמר.
עידו בן יצחק
מס' 151 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 152 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 153.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 154 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 155.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 156 כולל החילופין, כאן החילופין כולל 20 אלף - - -.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
מיכל רוזין (מרצ)
ושוב יש פה את ההערה.
היו"ר רם בן ברק
כן ברור, מאותה סיבה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 157 הוצבע, סיימנו עם ההסתייגות לסעיף 8. אנחנו עוברים להסתייגויות לסעיף 9, לשעבר סעיף 7.
מיכל רוזין (מרצ)
אני מבקשת להצטרף להסתייגויות של אבתיסאם מראענה בשם מר"צ.
עידו בן יצחק
אוקיי. אם כך, הסתייגות מס' 158 של מר"צ ואבתיסאם מראענה.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
הסתייגות 159 של הרשימה המשותפת מר"צ ורע"מ.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 160 של מר"צ ורע"מ כלל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 161 כולל החילופין, עמוד 56.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
מיכל רוזין (מרצ)
מה, אתם נגד בנט? לא הבנתי את זה. ניר, תפסת מחנה בימין אה. שרת הפנים נגד ראש הממשלה.
עידו בן יצחק
מס' 162.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד הסתייגות 162? מיכל, את בעד, תרימי את היד. מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 163.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 164.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 165.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 166.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 167.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
לאור המאמץ הפיזיולוגי הקשה, אני מצאתי לי משענת שהיא קנה רצוץ, אבל ככה.
היו"ר רם בן ברק
מס' 167 מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 168.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 169.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
ניר אורבך (ימינה)
מיכל בעד, מיכל הייתה בעד.
עידו בן יצחק
מס' 170.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 171.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 172.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 173.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד 173? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
מיכל רוזין (מרצ)
יש עתיד, להט"ב, שוויון זה לכולם, לא רק ליהודים.
עידו בן יצחק
מס' 174.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 175.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
אוקיי, סיימנו הסתייגות לסעיף 9. לסעיף 10, לשעבר סעיף 7(א) אין הסתייגויות. אפשר להצביע על הסעיף כנוסח הוועדה.
מיכל רוזין (מרצ)
עכשיו אנחנו בעד חבר'ה, נצביע על הסעיף כנוסח הוועדה.
קריאה
רגע, תקריא אותו.
היו"ר רם בן ברק
חברים אנחנו מצביעים עכשיו על סעיף 10 כנוסח העבודה. אוקיי?

מי בעד סעיף 10 כנוסח הוועדה? מי נגד סעיף 10 כנוסח הוועדה? 1, אוקיי.

הצבעה

הסעיף אושר
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
עידו בן יצחק
אוקיי.
ניר אורבך (ימינה)
לסעיף 11 מיכל רוצה להצטרף גם.
עידו בן יצחק
הסתייגות של אבתיסאם מראענה.
מיכל רוזין (מרצ)
רגע, אני מבקש להצטרף להסתייגות.
עידו בן יצחק
זה נרשם.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד סעיף 176? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
הסתייגויות של הרשימה המשותפת, מס' 177.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 178.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 179.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 180.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 181.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 182 של מר"צ ורע"מ כלל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 183 הוצבע. לסעיף 12 אין הסתייגויות, אפשר להצביע עליו כנוסח הוועדה.
מיכל רוזין (מרצ)
סעיף נורא ומיותר, ולא קוהרנטי לחוק.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד סעיף 12 כנוסח החוק? מי נגד?
הצבעה

הסעיף - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
עידו בן יצחק
אוקיי. אנחנו עוברים להסתייגויות לסעיף 13, הסתייגויות של מר"צ ורע"מ. מס' 184 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד 184? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
מיכל רוזין (מרצ)
מאוד הגיונית ההסתייגות הזאת, אומרים כל מושב, לא כל רבעון.
עידו בן יצחק
מס' 185.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 186.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 187.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
מיכל רוזין (מרצ)
שים לב ניר, זה בנט.
עידו בן יצחק
מס' 188 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
ניר אורבך (ימינה)
אני כבר הוכחתי נאמנות, אני לא צריך, אני יכול עכשיו להצביע - -
מיכל רוזין (מרצ)
זה נחשב הפרת אמונים לפי סעיף 8(א).
עידו בן יצחק
הסתייגויות לסעיף 14, לשעבר סעיף 9, קבוצת מר"צ ורע"מ, הסתייגות 189, עמ' 62.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
הסתייגות 190.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
סיימנו עם ההסתייגויות לסעיף 14. הסתייגויות לסעיף 15, לשעבר סעיף 10 של הרשימה המשותפת. מס' 191.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 192.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 193.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 194.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 195.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
יושב הראש, תגיד, אני מניח שהתוצאות זהות ואני ממשיכה הלאה. בלי לראות מי בעד ומי נגד.
ניר אורבך (ימינה)
חלילה וחס. אנחנו מקפידים על תקינות דרכי החקיקה.
עידו בן יצחק
מס' 195.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 196.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 197.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 198.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 199.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 200.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 201 של רע"מ ומר"צ.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד 201? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 202.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 203 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 204.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 205.
נירה שפק (יש עתיד)
רגע, סליחה רגע, לא אמרת ב-203 כולל החילופין.
עידו בן יצחק
אמרתי. מס' 206.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 207.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 208.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 209.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 210 כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
אוקיי, סיימנו הסתייגויות לסעיף 15. אנחנו עוברים להסתייגויות לסעיף 16, לשעבר סעיף 11.

הסתייגות 211 של הרשימה המשותפת, מר"צ, רע"מ ואבתיסאם מראענה.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 212 של הרשימה המשותפת.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
אוקיי, עכשיו הסתייגויות של הציונית הדתית, ש"ס, יהדות התורה והליכוד. הסתייגות 213.
היו"ר רם בן ברק
רבותי, כאן אנחנו רוצים להצביע, אז תקריא את זה כולל כל אחד מהחילופין. כשתגיע לחילופין א' אנחנו נצביע בעד. זאת אומרת, זה יהיה לשנה ולא לשנה ושמונה חודשים.
עידו בן יצחק
אוקיי, אם ככה אז אנחנו נצביע על 213 ועל החילופין הראשון.
היו"ר רם בן ברק
שזה בעד. לא, לא, אחרי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
תצביע על כל אופציה. תדחה את השתיים הראשונות ותהיה בעד השלישית.
קריאה
לחילופין א' אנחנו בעד.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אתם יודעים מה? אני יכול למשוך את שתי ההסתייגויות הראשונות?
עידו בן יצחק
כן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מושך את 213 החילופין הראשון ואת החילופין השני ומשאיר רק את החילופין א', יש הצבעה אחת על 213.
היו"ר רם בן ברק
אוקיי, אני מצביע על 213 לחילופין א'.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני טוען נושא חדש.
היו"ר רם בן ברק
חילופין א'.
מיכל רוזין (מרצ)
נושא חדש, נושא חדש.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אז לא, אז לא.
מיכל רוזין (מרצ)
אין לך ברירה, אין לך ברירה, זה נושא חדש. בחוק אין כרגע בנוסח שאושר - -
היו"ר רם בן ברק
ועדת הכנסת - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא עכשיו, בסוף.
היו"ר רם בן ברק
אוקיי. אז שמים את זה בצד?
מיכל רוזין (מרצ)
לא, אתה מצביע על זה.
ניר אורבך (ימינה)
לא, אי אפשר להצביע על זה עכשיו. בשנייה שהוא אמר נושא חדש, אי אפשר להצביע על זה.
היו"ר רם בן ברק
אוקיי. אנחנו שמים את זה בצד בכוכבית, נושא חדש, אוסאמה סעדי כל הכבוד.
מיכל רוזין (מרצ)
ומר"צ.
היו"ר רם בן ברק
ומר"צ.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אני יכול לשאול אותך שאלה? רק שנייה, כבוד יושב הראש. אוסאמה סעדי הבוקר מקבל מחמאות מאחמד טיבי, ממך, מכולם, אנחנו ככה עם היד כל הזמן, שום מחמאה לא קיבלנו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני רק מבקש לדעת האם סיעה שהגישה הסתייגויות על פרק זמן התחילה, יכולה לפי נוהל ההסתייגויות החדש של היעוץ המשפטי, יכולה בכלל להגיש הסתייגות ולטעון על פרק התכולה זה נושא חדש? האם הם יכולים? כי זו ההסתייגות שלהם על פרק זמן תכולה, האם כן או לא? אם כן, אנחנו גם נעשה בזה שימוש בעתיד.
מירי פרנקל-שור
הם לא מגישים הסתייגות על עצמם. הם הגישו הסתייגות - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הבנתי, למרות שזה אותו, בסדר, מקבל.
היו"ר רם בן ברק
אוקיי חבר'ה, חבל על הזמן של כולנו.

הסתייגות 214.
עידו בן יצחק
מס' 214 של הציונות הדתית כולל החילופין.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
הלאה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
עידו בן יצחק
מס' 215.
מיכל רוזין (מרצ)
אני נגד הייתי.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
אוקיי. הסתייגות 216 של מר"צ ורע"מ כולל החלופיות.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד 216? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 217.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד 217? מי נגד?
הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
אוקיי. ש"ס הוצבע כבר. לסעיפים 17 ו-18 לא היו הסתייגויות. אפשר להצביע על הסעיפים האלה כנוסח הוועדה.
היו"ר רם בן ברק
אנחנו עכשיו כנוסח הוועדה, אנחנו בעד, כן?

מי בעד להצביע על הסעיפים 17 ו-18 כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הסעיפים - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
מיכל רוזין (מרצ)
רביזיה על הכל.
עידו בן יצחק
אוקיי. הסתייגויות לאחרי סעיף 18, 219 של הרשימה המשותפת ואמילי מואטי.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 220.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
מס' 221 של הרשימה המשותפת.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
אוקיי, סיימנו.
מיכל רוזין (מרצ)
יש נושא חדש, יש רביזיות לנושא חדש.
היו"ר רם בן ברק
חברים רגע שנייה אחת. אנחנו מקשיבים עכשיו למירי.
מירי פרנקל-שור
אני מציעה שאנחנו נפנה לוועדת הכנסת בטענת נושא חדש ואחר כך אנחנו נחליט על מועד.
היו"ר רם בן ברק
אז רגע מתי אנחנו מתכנסים, לא הבנתי?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
שנייה. הוגשו רביזיות על הכל?
מיכל רוזין (מרצ)
כן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אז גם אני אגיש, כדי שאם תמשכו, שיישאר.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כמה זמן זה ייקח לנו עכשיו?
היו"ר רם בן ברק
סביר להניח שב-11:30.
מיכל רוזין (מרצ)
זה תלוי ועדת הכנסת. אי אפשר לבחור רביזיות על ועדת כנסת. צריך להגיד לו.


הישיבה ננעלה בשעה 10:55.

קוד המקור של הנתונים