ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 10/03/2022

הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס' 6 – הוראת שעה) (כלבי הפקר), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים