ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 09/03/2022

הארכת תוקף ועדת משנה לתקציבי הספורט, הארכת תוקף ועדת משנה לחוק חינוך ממלכתי דתי, הצעת הקמת ועדת משנה לחינוך משלב לתלמידים עם מוגבלויות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים