ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 07/03/2022

הצעת חוק מערך הגיור, התשפ"ב-2022 , חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 229) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), התשפ"ב-2022 , חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 15), התשפ"ב-2022, חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 130), התשפ"ב–2022, חוק הדואר (תיקון מס' 13), התשפ"ב–2022, הצעת חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון מס' 3) (המרכז הלאומי לרפואה משפטית), התשפ"ב-2022, הצעת חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות (תיקון מס' 7), התשפ"ב–2022, חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76), התשפ"ב-2022, חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 19), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים