ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 07/03/2022

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 63), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים