ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 07/03/2022

חוק דמי מחלה (תיקון מס' 6), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים