ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 07/03/2022

תנאי העסקתם של הקב"סים במערכת החינוך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים