ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 02/03/2022

הצעת צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (מס' 4), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים