ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 09/03/2022

הצעת צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון מס' ), התשפ"ב- 2022 בדבר עבירת קנס הסדרת התנועה של כלי רכב בתחום העיר ירושלים לשם צמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים