ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 07/03/2022

הצעה לסדר היום בנושא: "מצבם הקשה של עובדי ענף הלול שנפגעו באופן חמור מהתפשטות שפעת העופות בישראל"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים