ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 03/03/2022

הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022, הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2021, הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"א-2021, חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים