ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 28/02/2022

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - פריסת תשלומים בעסקה מתמשכת), התשפ"א-2021, הצעת חוק מענה טלפוני אנושי לאזרח ותיק (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021, איוש חברים בוועדות משותפות, הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - הצמדת מחיר הדירה למדד), התשפ"ב-2022, הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - הצמדת מחיר הדירה למדד), התשפ"ב-2022, הצעת חוק איסור פרסום והפצת שמות נפגעים, התשפ"ב-2022, הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (עילות חיפוש בלא צו בית משפט) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021, הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון - הגבלת אזור מגורים לעבריין מין שנשלח למעון), התשפ"ב-2021, הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 9) (הרחבת הוראות החוק לגבי מבצעי עבירה קטינים השוהים במעון נעול לפי פקודת המבחן), התשפ"ב–2022, הצעת חוק איסור פרסום מידע לגבי נפגעים, התשפ"ב–2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת



5
ועדת הכנסת
28/02/2022


מושב שני



פרוטוקול מס' 81
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ז באדר א' התשפ"ב (28 בפברואר 2022), שעה 12:00
סדר היום
1. 1. בקשת חבר הכנסת יצחק פינדרוס להעברת הצעת חוק איסור פרסום והפצת שמות נפגעים, התשפ"א-
2021 (פ/1416/24), מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת החוץ והביטחון.
2. בקשת יושבת ראש ועדת הבריאות להעברת הצעות החוק הבאות, מוועדת החוקה, חוק ומשפט
לוועדה שבראשותה
0. הצעת חוק איסור פרסום והפצת שמות נפגעים, התשפ"א-2021 (פ/1416/24), של חבר הכנסת יצחק פינדרוס.
0. הצעת חוק איסור פרסום והפצת שמות נפגעים, התשפ"ב-2022 (פ/3018/24), של חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת.
1. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (עילות חיפוש בלא צו בית משפט) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021, (מ/1456).
1. הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון – הגבלת אזור מגורים לעבריין מין שנשלח למעון), התשפ"ב–2021 (פ/2601/24), של חברת הכנסת עידית סילמן.
1. הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון - הרחבת סמכות בית המשפט בנושא קטינים), התשפ"ב-2021 (פ/2464/24), של חברת הכנסת מירב בן ארי.
1. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - פריסת תשלומים בעסקה מתמשכת), התשפ"א-2021 (פ/1142/24), של חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת.
1. הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - הצמדת מחיר הדירה למדד), התשפ"ב-2022 (פ/3132/24), של חבר הכנסת אלכס קושניר וקבוצת חברי הכנסת.
1. הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - הצמדת מחיר הדירה למדד), התשפ"ב-2022 (פ/3064/24), של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת.
1. הצעת חוק מענה טלפוני אנושי לאזרח ותיק (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021 (פ/236/24), של חברי הכנסת יעקב מרגי וינון אזולאי.
1. איוש חברים בוועדות משותפות.
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
מירב בן ארי
בועז טופורובסקי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
אושרה עצידה


1. איוש חברים בוועדות משותפות
היו"ר ניר אורבך
צוהריים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, כ"ז באדר א' התשפ"ב, 28 בפברואר 2022). נתחיל מהסעיף האחרון לסדר-היום, סעיף ג: איוש חברים בוועדות משותפות. איוש חברים בוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת: מטעם ועדת הכספים – במקום הפנוי לסיעת ש"ס יכהן חבר הכנסת ינון אזולאי, ובמקום הפנוי לסיעת יהדות התורה יכהן חבר הכנסת משה גפני.

נעבור להצבעה. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה
אושר פה אחד.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד.

איוש חברים בוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון לתקציב הביטחון - במקומות הפנויים לסיעות האופוזיציה יכהנו: מטעם ועדת הכספים חברי הכנסת: אופיר כץ מסיעת הליכוד, ינון אזולאי מסיעת ש"ס, משה גפני מסיעת יהדות התורה, ומטעם ועדת החוץ והביטחון יכהן חבר הכנסת מאיר פרוש מסיעת יהדות התורה. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה
אושר פה אחד.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד.
ארבל אסטרחן
לא היו חברים של האופוזיציה בוועדות האם. עד לפני כמה זמן, האופוזיציה לא נתנה שמות.
2.
קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק
1. הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - הצמדת מחיר הדירה למדד), התשפ"ב-2022, (פ/3132/24), של ח"כ אלכס קושניר וקבוצת חברי הכנסת
2. הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - הצמדת מחיר הדירה למדד), התשפ"ב-2022,
(פ/24/ 3064), של ח"כ בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת
3. הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (עילות חיפוש בלא צו בית משפט) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021 (מ/1456)
4. הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון - הגבלת אזור מגורים לעבריין מין שנשלח למעון), התשפ"ב-2021, (פ/24/ 2601) של ח"כ עידית סילמן
5. הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון - הרחבת סמכות בית המשפט בנושא קטינים), התשפ"ב-2021, (פ/ 24/ 2464), של ח"כ מירב בן ארי
היו"ר ניר אורבך
נעבור לסעיפים ב(5) ו-ב(6): קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות: הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - הצמדת מחיר הדירה למדד), התשפ"ב-2022 (פ/3132/24), של ח"כ אלכס קושניר וקבוצת חברי הכנסת. אני אקריא גם את סעיף (6) כי הן מוצמדות ונעשה הצבעה יחד: הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - הצמדת מחיר הדירה למדד), התשפ"ב-2022 (פ/3064/24), של ח"כ בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת.

המלצת הלשכה המשפטית היתה לוועדת הכלכלה. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים. יש הסכמה בין ועדת הכספים לוועדת הכלכלה שזה יעבור לוועדת הכספים. לכן, אני עובר ישירות להצבעה. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה
אושר פה אחד.
היו"ר ניר אורבך
אושר פה אחד.

אני יוצא להפסקה לחמש דקות. נחזור בשעה 12:16 דקות.


(הישיבה נפסקה בשעה 12:11 ונתחדשה בשעה 12:16.)
היו"ר ניר אורבך
אני מחדש את ישיבת הוועדה. אנחנו עכשיו בסעיף ב(1), (2) ו-(3). נתחיל בסעיף (1): הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (עילות חיפוש בלא צו בית משפט) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021 (מ/1456). המלצת הלשכה המשפטית היא ועדת החוקה, חוק ומשפט. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדת המדע והטכנולוגיה, הוועדה לביטחון הפנים והוועדה לביקורת המדינה. הסיכום הוא שזה עולה לוועדת החוקה, חוק ומשפט, בדיון משותף עם הוועדה לביטחון הפנים. אני מדגיש, דיון משותף.
ארבל אסטרחן
אבל ההחלטה היא חוקה.
היו"ר ניר אורבך
ההחלטה היא חוקה. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה
אושר פה אחד.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד. תודה רבה.

אנחנו עוברים כעת להצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון - הגבלת אזור מגורים לעבריין מין שנשלח למעון), התשפ"ב-2021, (פ/24/ 2601) של ח"כ עידית סילמן, וגם הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון - הרחבת סמכות בית המשפט בנושא קטינים), התשפ"ב-2021, (פ/24 /2464), של ח"כ מירב בן ארי. המלצת הלשכה המשפטית לוועדת החוקה, חוק ומשפט. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדת העבודה והרווחה, הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי ו/או הוועדה המיוחדת לזכויות הילד. אני מבין שיש הסכמה להעביר את זה לוועדה לביטחון הפנים.
מירב בן ארי (יש עתיד)
כן. לוועדה לביטחון הפנים, לאור העובדה שיחידת "צור" של שב"ס מפקחת על חזרתו של עבריין מין לסביבה לאחר שהוא משתחרר ממעצר או חלופת מעצר.
ארבל אסטרחן
ההצעות זהות למרות שהשם שלהן שונה.
היו"ר ניר אורבך
ההצעות זהות. לכן, נצביע בהצבעה אחת על שתי ההצעות. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה
אושר פה אחד.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד.

תודה רבה לחברת הכנסת בן ארי. כתמיד, זה באמת תענוג לעבוד איתך.
כל יתר הנושאים
סעיף 4 של אייכלר, סעיף 7 של מרגי ואזולאי, וסעיף א של פינדרוס, ירדו מסדר-היום.

תודה רבה, הישיבה ננעלה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:18.

קוד המקור של הנתונים