ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 02/03/2022

אי חתימה של צווי הרחבה עבור הסכמים קיבוציים במשק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים