ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 27/02/2022

חוק הדואר (תיקון מס' 13), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים