ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 28/02/2022

תעסוקת נשים ערביות בדואיות בנגב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים