ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 21/02/2022

הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"א-2021, הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2021, הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022, הצעת חוק לתיקון דיני העבודה (העלאת שכר המינימום, הוספת יום חופשה והסדר להשלמת שעות חסרות), התשפ"ב-2022 , חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 , חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת6
ועדת הכנסת
21/02/2022


מושב שני


פרוטוקול מס' 79
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ' באדר התשפ"ב (21 בפברואר 2022), שעה 13:00
סדר היום
רביזיה על החלטות הוועדה בנושאים הבאים: א. בקשת יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעות החוק הבאות, מוועדת החוץ והביטחון לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה (בכפוף לדחיית הרביזיה בסעיף ב'):
1. הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (מ/1509).
2. הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (פ/1994/24), של חבר הכנסת צבי האוזר.
3. הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2021 (פ/2276/24), של חבר הכנסת שמחרה רוטמן וקבוצת חברי כנסת.
4. הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (פ/2997/24), של חבר הכנסת דיכטר.
ב. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (מ/1515), בכל הקריאות.
ג. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון דיני העבודה (העלאת שכר המינימום, הוספת יום חופשה והסדר להשלמת שעות חסרות), התפ"ב-2022 (מ/1516), לפני הקריאה הראשונה.
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
ווליד טאהא
יבגני סובה
חברי הכנסת
אוסאמה סעדי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
יפעת קדםרביזיה על החלטות הוועדה בנושאים הבאים: א. בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעות החוק הבאות, מוועדת החוץ והביטחון לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה: 1. הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (מ/1509). 2. הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (פ/1994/24), של חבר הכנסת צבי האוזר. 3. הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2021 (פ/2276/24), של חבר הכנסת שמחה רוטמן וקבוצת חברי כנסת. 4. הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (פ/2997/24), של חבר הכנסת אבי דיכטר
היו"ר ניר אורבך
צוהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, היום יום שני, כ' באדר א' התשפ"ב, 21 בפברואר 2022, על סדר היום: רביזיות על החלטות הוועדה. נתחיל בנושא הראשון, רביזיה על החלטת הוועדה בבקשת יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעות החוק הבאות, מוועדת החוץ והביטחון לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה: 1. הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (מ/1509). 2. הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (פ/1994/24), של חבר הכנסת צבי האזור. 3. הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2021 (פ/2276/24), של חבר הכנסת שמחה רוטמן וקבוצת חברי כנסת. 4. הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (פ/2997/24), של חבר הכנסת אבי דיכטר. חברי הכנסת ווליד טאהא ואוסאמה הגישו רביזיה. חבר הכנסת ווליד טאהא יו"ר ועדת הפנים, בבקשה.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
בהמשך לדיון שהיה לפני שעתיים שבו נימקתי, הסברתי מדוע החוק הזה צריך להיות מטופל בוועדת הפנים, וגם מניתי את הסיבות הענייניות לכך, הוועדה הצביעה נגד הבקשה שלי. ביקשתי הצבעה חוזרת, דיון חוזר. אני שוב אומר, עדיין יש אפשרות לעשות את הדבר הנכון בעניין הזה ולהביא את ההצעה לוועדת הפנים והגנת הסביבה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני חוזר על הנימוקים שהעלינו גם בדיון הקודם, הראשון, שבו נתקבלה ההחלטה להעביר את החוקים לוועדת החוץ והביטחון, וגם לנימוקים היום בעקבות הבקשה של חברי יו"ר ועדת הפנים. מה שחשוב זה גם העמדה של הייעוץ המשפטי של הוועדה. הוא אומר במפורש שהפורום הטבעי, הנכון, הראוי והנאות הוא ועדת פנים, או לכל הפחות ועדה משותפת של חוץ וביטחון עם ועדת הפנים שזה מה שהיה עד היום. בתחילתו של החוק הדיונים היו אך ורק בוועדת הפנים, אחרי זה הייתה ועדה משותפת. אני מדבר לפרוטוקול, כי הנושא הזה יגיע בסופו של יום לבג"ץ. אפילו על החלטת ועדת הכנסת שוקדים עכשיו הארגונים והמשפחות הנפגעות בעתירה לבג"ץ. אני מפנה אותך, אדוני היושב-ראש, למכתב, ואני רואה שהוא מונח בפניך, של ארגון עדאלה בו ביקשו ממך להעביר את זה לוועדת הפנים. גם אנחנו ברשימה המשותפת פנינו במכתב רשמי כדי שהכל יהיה ממוסמך ומתועד לקראת הדיונים בבג"ץ על החוק הזה. יש פה גם בקשה רשמית של יו"ר ועדת הפנים שמבקש להעביר את זה אליו. יש פה הדרה טוטאלית של אלה שנפגעים ושל אלה שמייצגים את הנפגעים.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
וגם של אלה שיש חשש שייצגו אותם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כמובן. להעביר את כל החוק הזה אך ורק לפסים של נושאים ביטחוניים ותו לא? הרי שמו של החוק הוא חוק האזרחות, אין בו אפילו מילה אחת על העניין הביטחוני. זאת הזדמנות אחרונה, אדוני היושב-ראש, להעביר את זה לדיון בוועדת הפנים או בוועדה המשותפת כדי שנעלה את הנושאים ושתתקבל החלטה. לבוא ולהדיר אותנו טוטאלית מהחוק הזה, זה לא נכון, זה לא ראוי וזה לא חוקי.
היו"ר ניר אורבך
את הטיעונים לכאן ולכאן שמענו פעמיים. אני נשארתי בעמדתי, חבר הכנסת ווליד טאהא, שצריך להעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון. אנחנו נעבור כרגע להצבעה. מי בעד הרביזיה, ירים את ידו?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 2
נמנעים – אין
הרביזיה לא התקבלה.


בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (מ/1515), בכל הקריאות
היו"ר ניר אורבך
רביזיה על בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (מ/1515), בכל הקריאות. הגישו רביזיה חברי הכנסת סעדי ופינדרוס. חבר הכנסת סעדי, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה שנקרא ומה שקרוי "תכנית כלכלית למאבק ביוקר המחייה וסיוע למשפחות החלשות" זה דבר שלא מביא ישועה ולא מסייע לאוכלוסיות הנזקקות. אולי נקודת המס ונקודת הזיכוי הן למשפחות שמשתכרות 10,000, כפי שחברי יבגני סובה נקב בדיון הקודם, אבל אני מייצג משפחות שבקושי משתכרות שכר מינימום, שמשתכרות קצת מעל לשכר מינימום, ולהן זה לא עוזר.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
יש פה גם את הגדלת המענק של מס הכנסה שלילי ב-20%, שזה כמעט 800 שקל בנוסף ל-4,000 שקל מענק עבודה. את מה שאפשר מגדילים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה מענק לשנה. זה כמו שאתם מעלים את שכר המינימום ב-100 שקל לחודש. יוצא חצי שקל לשעה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
זו חבילה שתואמה עם ההסתדרות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש לי ביקורת קשה כלפי ההסתדרות גם בעניין הזה. למה הגיעה ההסתדרות בעסקת החבילה? לכך שאתם נותנים יום חופש נוסף על חשבון השעות הנוספות. תראו מה אתם נותנים בסופו של יום לאזרח הפשוט, וזה כשיש עליית מחירים בחשמל, עלייה בארנונה, עלייה בדלק. זאת בושה וכלימה. למה ההטבה רק להורים לילדים עד גיל 12? מה עם משפחות שיש להן ילדים בגילאי 14,15, 16? ההוצאה למשפחה על ילדים בגילאים האלו היא יותר כי הדרישות שלהם הן יותר. למה הגבלתם את זה עד גיל 12?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
יש ויכוח לגבי זה. אל תשכח שיש הורים שמשלמים על הסעות לילדים בבתי הספר היסודיים. ילד בגיל 13 או 14 לא זקוק להסעה. אני יודע על אנשים שמשלמים כמעט 2,000 שקל בשנה רק על ההסעות לבית הספר. ילד בגיל 13 או 14 שולחים לבד באוטובוס. אני מבין את הביקורת, וטוב שיש ביקורת, אבל מצד שני אי אפשר לקחת משהו אחד ולהציג אותו כתכנית כוללת. התכנית היא באמת גדולה. אני משוכנע שזה רק הצעד הראשון. אתה יודע מה, לפני זה גם עשינו מספר צעדים. מדיניות הממשלה אומרת, צא לעבוד, ואנחנו נתמרץ אותך לעבוד. ככל שתעבוד ותגיע למשכורת, אפילו אם היא 7,000 שקל, תרגיש כבר משהו שהממשלה נותנת לך. שנים לא נתנה הממשלה. הפעם האחת שהממשלה נתנה הייתה אחרי המחאה החברתית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נתנו בממשלה הקודמת שהייתה ממשלת נתניהו וגנץ.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אתה מדבר נקודתית על משבר הקורונה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בקורונה שילמו.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני לא כלכלן, אבל יש הרבה כלכלנים שיגידו לך שהעלאת שכר המינימום זה לא הפתרון. הפתרון הוא להוריד את יוקר המחייה על ידי רפורמת הייבוא שאמורה להוזיל מוצרים. כל הסיפור הוא שנוזיל את המחירים, שלא נוסיף לשכר המינימום עוד 300 שקל. אם היינו מעלים את שכר המינימום בשנה הזאת ב-300, עדיין היית בא ואומר, לא מספיק 300, תעלו את זה ל-7,000 או ל-8,000. המטרה להוזיל מחירים בכל הענפים וכך להילחם ביוקר המחייה, לא להוסיף עוד 200,300 שקל.
היו"ר ניר אורבך
מי בעד הרביזיה, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
הרביזיה לא התקבלה.בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון דיני העבודה (העלאת שכר המינימום, הוספת יום חופשה והסדר להשלמת שעות חסרות), התשפ"ב-2022 (מ/1516), לפני הקריאה הראשונה
היו"ר ניר אורבך
מי בעד הרביזיה, ירים את ידו? מי נגד?

הצבעה
הרביזיה נדחתה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה לכם, אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:15.

קוד המקור של הנתונים