ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 20/02/2022

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 230), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת5
ועדת העבודה והרווחה
20/02/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 100
מישיבת ועדת העבודה והרווחה
יום ראשון, י"ט באדר א התשפ"ב (20 בפברואר 2022), שעה 13:50
סדר היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 229 - הוראת שעה) (דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית), התשפ"ב-2021, של ח"כ חוה אתי עטייה
נכחו
חברי הוועדה: אפרת רייטן מרום – היו"ר
חברי הכנסת
ינון אזולאי
איתן גינזבורג
ייעוץ משפטי
שמרית גיטלין שקד
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
סופי רון, חבר תרגומיםהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 229 - הוראת שעה) (דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית), התשפ"ב-2021, פ/455/24 כ/878
בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 115 לתקנון הכנסת של ח"כ איתן גינזבורג על כל הצעת החוק
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני פותחת את הישיבה בהצבעה על הרוויזיה שהגשתי בדיון לפני כחצי שעה.
ינון אזולאי (ש"ס)
רק שאלה, גברתי יושבת הראש. קודם כל ברכות על זה. אם אפשר רשות דיבור במליאה. אם כן, ש"ס, יהדות התורה, ליכוד וציונות. אני אעביר לכם חתימות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
יש לכם הרבה מה להגיד על זה שהפכנו את זה לקבע.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא. אני אסביר לך: אותו חוק שאני מדבר עליו, גם את החוק הזה - עשו לי אותו דבר. עכשיו עזבי, אני אדבר איתך אחר כך לא לפרוטוקול, אין לי בעיה. אבל את אותו חוק של הגמלאות כהוראת קבע - עשו לי כמו שעשו לי את זה, גם פה וגם בחוק ההוא.

יש לי חוק על כפל הגמלאות שנמצא בדיון, שדיברנו עליו. באותו חוק יש לי גם את הסיפור של ההכשרה - ה-30 אחוז, להפוך אותו לקבע. כשהגשתי את החוק דחו לי את שניהם. כלומר, זה היה בחוק אחד ודחו לי אותו. הגשתי את זה אפילו ראשון. אחר כך הממשלה מביאה את זה כחוקים שלהם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, זה לא של הממשלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
שנייה. זה על כפל גמלאות. אחר כך, אני לא יכולתי להצמיד, כי כששאלתי אמרו לי לא - אתה לא יכול להצמיד בגלל שזה חוק אחר, ואז התחילו לעשות איתי משחקים. אבל כשרוצים לתת לבן אדם, נותנים לבן אדם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
זה של איתן. לא, איתן גם הגיש בקבע. אותו דבר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ינון, שנייה. אני אגיד לך מה היה, בסדר?
ינון אזולאי (ש"ס)
יש לי, אני אראה את לכם אותו. זה לא סיפורים; החוק נמצא.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, אבל למה לא הצמדת?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
שנייה. משהו אחר קרה. נראה לי שזה קצת שונה. פה הוגשו שלוש הצעות חוק שונות: אחת של האופוזיציה ושתיים של הקואליציה. אחת הוגשה ושתיים הוצמדו. הממשלה אישרה הוראת שעה, והוועדה החליטה היום להפוך את זה לקבע.
ינון אזולאי (ש"ס)
וברכות על זה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בניגוד לעמדת האוצר.
ינון אזולאי (ש"ס)
בסדר, אני רק אומר - אני גם מבטיח לברך אותך גם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא, לא, כל מה שאני רוצה להגיד הוא שזה לא שהממשלה אישרה קבע. היא התנגדה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני יודע. לא, לא הממשלה. אני אומר - עצם ההעלאה שלי כחוקים, ויש לי את זה גם בכפל גמלאות ובאותו חוק. אני פשוט עשיתי את זה בחוק אחד, ודחו לי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ינון, אבל רגע. אבל גם אני הרי הגשתי איתך. אתה זוכר? דיברנו על זה. גם בכפל קצבאות - גם אני הגשתי.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, ההבדל שאצלך אלה שני חוקים. החוק שלך רק על כפל גמלאות. שלי כפל גמלאות וזה ביחד - על אותו חוק.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אבל גם אני. אה, הגשת חוק אחד שמתקן שני חוקים?
ינון אזולאי (ש"ס)
כן. בסדר. אז אני מבקש את רשות הדיבור. אנחנו נגיד את מה שיש לנו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל ינון, אני רוצה להגיד לך משהו. רק לטובת העניין. אני מבין את התסכול הזה, והוא אולי אפילו מוצדק בחציו, או לא יודע מה. אני מציע, כדי שהחוק הזה יעבור מהר - קח רשות דיבור לעצמך, לכל הסיעה. אל תתחיל לעשות 53 אנשים. זה לא יעלה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, אני גם אגיד לך, אתה לא היית כאן כשדיברנו. א' זה לא יעלה. ודיברנו על זה, ופשוט פנו אלינו אנשים שלא נרשמו להכשרות בגלל שהבינו שהוראת השעה לא ממשיכה. זאת אומרת, זה המצב בכל יום עכשיו שעובר ואנחנו לא מצליחים להעביר את החוק היום או מחר. מבחינתי שיהיה מחר אחרי הצוהריים, זה צריך להיות חוק בהסכמה. זה חוק עם האופוזיציה. זה חוק שעושה טוב לאזרחים. עכשיו, אני מבינה את התסכול, אבל יש כל כך הרבה הזדמנויות לדבר במליאה על כל כך הרבה דברים. אני לא רואה איך זה משרת אתכם, מהכוונות הטובות שלכם. הרי אתה הגשת את החוק הזה, אתה יודע כמה זה טוב.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, ברור שזה בכוונות הטובות שלי. את יודעת כמה אני מוותר בשביל הכוונות הטובות שלי, כדי שיהיה טוב לאזרחים? והבעיה שלנו היא שאין את הכוונה הטובה מהצד השני ואין את הפרטנרים מהצד השני. אני גם לא יודע אם יאשרו לי את רשות הדיבור. אם יאשרו, אני מבטיח, איתן, שאני אפתור את זה עוד לפני שזה יגיע למעלה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
גם - - - לא הגישו בסוף את ההסתייגויות לזה. הייתה הסכמה. כשזה עבר בשבוע שעבר במליאה בקריאה ראשונה זה היה ביחד, עם 74 תומכים. אני לא חושב שעל זה כדאי עכשיו לעשות את האירוע הזה בגלל החוקים שלך. אני אשמח לעזור לך בחוקים שלך.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, זה אפילו משאיר לי טעם ממש חמוץ אחרי כל המלחמות שאנחנו עשינו מול משרדי הממשלה והאוצר.
ינון אזולאי (ש"ס)
גברתי, קודם כל, אין לי עניין להשאיר טעם חמוץ, לא לך ולא לאזרחים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני מבינה, ואתה יודע - יש בינינו שיח חבל על הזמן.
ינון אזולאי (ש"ס)
אוקי, אז אני מבקש דבר אחד. תבדקו אפשרות של רשות דיבור לש"ס ויהדות התורה. זה הופך את זה לשעה וחצי. בסדר? וגם בזה, אני אומר לך איתן שוויתרנו. בסדר?
היו"ר אפרת רייטן מרום
מאה אחוז.
ינון אזולאי (ש"ס)
תבדקו את זה עכשיו באפשרויות. אם לא יהיה אפשר זה בסדר, אני מקבל הכל.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, אני יודעת את זה.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, בגלל שזה בזמן של רוויזיה אי אפשר עכשיו לבקש את רשות הדיבור כי לא היו בדיון. היא אומרת שהיא תבדוק את זה. אני אומר לך: אני סומך עליכם וכל מה שתגידו אני אעשה. אם כן, צמצמו את זה לשניכם, ואיתן, אפשר לדבר. גברתי יושבת הראש יודעת שאנחנו יודעים לדבר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בסדר גמור. אנחנו נדבר אחר כך. נבדוק את הדברים ונקיים עוד שיחה מעבר לזה.

אני רוצה לגשת להצבעה על הרוויזיה. מי בעד הרוויזיה שירים את ידו. מי נגד?
הצבעה
בעד – 0
נגד – 2
נמנעים – 0
לא אושר
היו"ר אפרת רייטן מרום
הרוויזיה נפלה ונסגרה. החוק מוכן ויעלה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו מעבירים עכשיו לוועדת הכנסת לקבל פטור מחובת הנחה. תודה רבה. הדיון ננעל.


הישיבה ננעלה בשעה 13:57.

קוד המקור של הנתונים