ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 21/02/2022

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 138), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים