ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 21/02/2022

אי חתימה של צווי הרחבה עבור הסכמים קיבוציים במשק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים