ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 22/02/2022

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 26) (שילוב תלמידי ישיבות), התשפ"ב-2022 , הצעת חוק שירות לאומי-אזרחי (תיקון מס' 4), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת79
ועדת החוץ והביטחון
22/02/2022


מושב שני


פרוטוקול מס' 83
מישיבת ועדת החוץ והביטחון
יום שלישי, כ"א באדר התשפ"ב (22 בפברואר 2022), שעה 14:00
סדר היום
1. הצעת חוק שירות לאומי-אזרחי (תיקון מס' 4), התשפ"ב–2021
2. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 26) (שילוב תלמידי ישיבות), התשפ"ב–2022
נכחו
חברי הוועדה: רם בן ברק – היו"ר
משה טור פז
מאיר פרוש
נירה שפק
חברי הכנסת
משה ארבל
יואב בן צור
מופיד מרעי
אורי מקלב
שלמה קרעי
מוזמנים
דרור גרנית - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

איתי אופיר - היועמ''ש למעהב''ט, משרד הביטחון

ערן יוסף - עו''ד, משרד הביטחון

תא"ל אמיר ודמני - רח''ט תומכ''א, צה"ל,

הידי נגב - עו"ד, מנהל מחלקת מדיניות וחקיקה, התנועה לאיכות השלטון

נועה שוקרון - רפרנטית מו"פ והשכלה גבוהה, אגף תקציבים, משרד האוצר

שירה ברלינר פולג - מנהלת תחום בכיר תעסוקת חרדים, מינהלת מה"ט, משרד הכלכלה

עמוס צייאדה - מנהל אגף בכיר מוסדות תורניים, משרד החינוך, התרבות והספורט

מרים גראזי-רוזנבאום - יועצת משפטית מוסדות תורניים, משרד החינוך, התרבות והספורט

גלעד מלאך - ראש תוכנית חרדים, המכון הישראלי לדמוקרטיה
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור
איילת לוי נחום
מנהלת הישיבה
דפנה סידס-כהן
רישום פרלמנטרי
אלון דמלההצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 26) (שילוב תלמידי ישיבות), התשפ"ב–2022, מ/1502
היו"ר רם בן ברק
טוב. רבותיי, אני שמח – שמח זו לא המילה הנכונה אולי – אני מתכבד לפתוח את הדיון השני בנושא חוק הגיוס. בפעם הקודמת דיברנו באופן כללי על העקרונות. כולם התבטאו. שמענו דעות לכאן ולכאן. הרחבנו את האופקים בכל מה שקשור לתפיסות עולם שונות. ואכן היה דיון באמת מאוד מעניין. היום אנחנו נתחיל לרדת לפרטים של החוק. אני אבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה לקרוא אותו ולהתעכב כל פעם שמגיעים לאיזושהי נקודה, נתעכב עליה ונקיים עליה איזשהו דיון. נראה אם נגיע להסכמות כאלה ואחרות.
יואב בן צור (ש"ס)
אפשרי שלפני כן היועצת המשפטית לוועדה תיתן סקירה על חוות הדעת המשפטית שהיא הגישה לוועדה, לפני שהיא מתחילה להקריא סעיפי החוק?
היו"ר רם בן ברק
איזו חוות דעת משפטית?
יואב בן צור (ש"ס)
היא כתבה. יש חוות דעת משפטית.
מירי פרנקל-שור
אנחנו שלחנו לכל חברי הכנסת סקירה, סקירת הכנה, לקראת הדיון.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
למיקרופון, למיקרופון.
מירי פרנקל-שור
כפי שאנחנו נוהגים בכל הדיונים, אנחנו שלחנו לסקירה לחברי הכנסת. אנחנו נגיע. אני מציעה שאנחנו נקרא את הצעת החוק, כל סעיף וסעיף, ואנחנו נתייחס. מה שצוטט באותה כתבה קצת נלקחו דברים מהקשרם. אני באמת מצרה על כך, מכיוון שזה גם לא דברים שאנחנו ממש כתבנו בסקירה. ואנחנו נתייחס לדברים במעלה הדרך.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
טוב. לא הבנתי.
היו"ר רם בן ברק
כן. בבקשה.
מירי פרנקל-שור
נתחיל לקרוא?
היו"ר רם בן ברק
כן, גברתי, בבקשה.
איילת לוי נחום
אני מקריאה את הצעת החוק. יש לפניכם קובץ שנקרא קובץ אוגדן לחברי ועדת החוץ והביטחון.
יואב בן צור (ש"ס)
אפשר לקבל את זה כתוב או שרק באייפד?
מירי פרנקל-שור
סליחה?
היו"ר רם בן ברק
סליחה?
יואב בן צור (ש"ס)
אפשר לקבל את זה מודפס או שזה רק באייפד?
איילת לוי נחום
לא. לא. יש גם מודפס.
יואב בן צור (ש"ס)
אם אפשר, אני אודה לכם מאוד.
מירי פרנקל-שור
באופן עקרוני, האוגדן הזה אמור ללוות אותנו במהלך דיוני החקיקה. אז כדאי לשמור עליהם, על האוגדנים.
איילת לוי נחום
אז בקובץ האוגדן, בקובץ הגדול שנקרא "אוגדן לחברי ועדת החוץ והביטחון", אני מקריאה את הצעת החוק.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
עמוד 522?
איילת לוי נחום
כן. אני ממש מתחילה מהתחלה. "חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 26) (שילוב תלמידי ישיבות), התשפ"ב–2022".
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני מבקש הערה. היושב-ראש?
היו"ר רם בן ברק
כן.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני מבקש הערה.
משה ארבל (ש"ס)
הוא מבקש הערה.
היו"ר רם בן ברק
בבקשה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אמרתי ליושב-ראש שאני אתייחס בהמשך בהרחבה קצת יותר, אבל אני חושב שזו טעות לקרוא לחוק "הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 26) (שילוב תלמידי ישיבות)".
מירי פרנקל-שור
אם הוא תלמיד ישיבה, אז - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כי זה דבר והיפוכו. מבחינתנו ומבחינתו גם של הצבא, תלמיד ישיבה זה מי שיושב ולומד 45 שעות כבחור, 40 שעות כאברך. זו ההגדרה של תלמיד ישיבה. עכשיו, אתה לא מבקש מאותו אחד שהוא יושב בישיבה: לך לצבא. אתה מחפש את אלה שלא רוצים ללמוד שילכו לצבא. אז ההגדרה שהחוק הזה בא לומר לתלמידי ישיבה היא לא נכונה, ההגדרה לא נכונה. אתה יכול לומר: בוגרי המוסדות החינוך, הבוגרים החרדים. החוק הוא לא לתלמידי ישיבה. תלמיד ישיבה, לטעמנו, יושב ולומד, הוא תלמיד ישיבה, מקבל את הדיחוי.
מירי פרנקל-שור
אוקיי. אני יכולה להשיב לך?
היו"ר רם בן ברק
כן, בבקשה.
מירי פרנקל-שור
זו הערה שאנחנו בהחלט מכירים. אנחנו גם מבינים אותה. לכן בנוסח הקודם של פרק ג"1 שבוטל לא הייתה באמת הגדרה של תלמיד ישיבה, אלא הייתה הגדרה של ישיבה, ואנחנו נכיר אותה בהמשך. וגם בסימן ג', בסעיף 26יב להצעת החוק אין התייחסות לתלמיד ישיבה, אלא יש לגבי בוגרים, בוגר מוסד חינוך חרדי.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
סעיף 26 מה?
מירי פרנקל-שור
26יב, זו הגדרה שאתה מכיר, חבר הכנסת פרוש. זו גם הייתה בנוסח הקודם. ולכן, לאור ההערה שלך, אנחנו באמת לא הגדרנו תלמיד ישיבה. אנחנו הגדרנו בוגר מוסד חינוך חרדי. ההגדרה של תלמיד ישיבה לא מופיעה בהצעת החוק. לקראת קריאה שנייה ושלישית, היא גם כמובן תרד.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מה שמופיע כאן באוגדן זו הצעת החוק.
מירי פרנקל-שור
זו הצעת החוק, נכון. אבל כשהיא תעלה לקריאה שנייה ושלישית, אתה יודע שהשם הזה כמובן - - -
משה ארבל (ש"ס)
אז שם הצעת החוק יהיה בעצם: תיקון מס' 26 (שילוב בוגרי מוסדרות חינוך חרדיים)?
מירי פרנקל-שור
לא, לא, לא. לא יהיה שם. יהיה שם החוק: חוק שירות ביטחון, אם זה יהיה באמת תיקון לחוק שירות ביטחון. זאת אומרת, זו גם שאלה שאני אעלה בהמשך. מספר התיקון לחוק שירות הביטחון, והשנה תשפ"ב או 2022.
היו"ר רם בן ברק
מה מטריד אותך?
היו"ר רם בן ברק
העיר הערה, אפשר להמשיך.
היו"ר רם בן ברק
הכול בסדר? כן.
משה ארבל (ש"ס)
ייעוץ משפטי מנוסה נותן פתרונות.
איילת לוי נחום
תיקון סעיף 2
1.
בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986‏ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, בפסקה (3), אחרי "שבתוספת" יבוא "הראשונה".

החלפת פרק ג'1
2.
במקום פרק ג'1 לחוק העיקרי יבוא:"פרק ג'1: שילוב תלמידי ישיבות ובוגרי מוסדות חינוך חרדיים
משה ארבל (ש"ס)
כנ"ל, ההערה פה גם בתוקפה בכותרת של פרק ג'1.
מירי פרנקל-שור
נכון.
משה ארבל (ש"ס)
שילוב בוגרי מוסדות חינוך חרדיים, אם אתם רוצים. אלא אם כן, תציעו נוסח אחר.
היו"ר רם בן ברק
איפה אנחנו?
משה ארבל (ש"ס)
בעמוד 524.
היו"ר רם בן ברק
אוקיי.
איילת לוי נחום
סימן א': מטרה והגדרותמטרה
26ב.
מטרתו של פרק זה לצמצם את אי-השוויון בגיוס לשירות סדיר, לרבות באמצעות שילוב של בני הציבור החרדי בשירות לאומי–אזרחי, ולקדם את השתלבותם בשוק התעסוקה ואת תרומתם למשק המדינה, והכול תוך הכרה בחשיבות לימוד התורה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אפשר?
היו"ר רם בן ברק
בבקשה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הייתי מבקש ממי שמקבל על עצמו מהבמה במבט הנשיאות להסביר איך בדיוק משתלב חשיבות לימוד התורה עם שירות אזרחי. פשוט אנחנו לא מבינים את זה. אז אדרבא, תיתנו לנו הסבר, מחוקקי החוק, הייעוץ המשפטי.
היו"ר רם בן ברק
החוק מאפשר לרבים וטובים ללמוד תורה במקום שירות צבאי על ידי זה שהוא לא מגייס באופן גורף את כלל הציבור החרדי, אלא במשורה ומאפשר לשאר לתמיד בלימודים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
זה תַּרְתֵּי דְּסָתְרֵי.
היו"ר רם בן ברק
מה?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
זה תַּרְתֵּי דְּסָתְרֵי. אתם מבקשים באיזשהו שלב שהציבור החרדי יעודד, ראשי ישיבות או מנהלים רוחניים של הישיבות צריכים לעודד חלק מהתלמידים שיצאו מהישיבות, ללכת לשרת. אתם מבקשים מהם לעשות פעולה שזה בניגוד לתפיסה, מה שצריך לעשות בישיבה. אז מה קורה בחוק? מה קורה נניח שראשי הישיבות לא הצליחו? המנהלים הרוחניים לא הצליחו?
היו"ר רם בן ברק
- - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
רגע, אני שואל שאלה. אמרת תַּרְתֵּי דְּסָתְרֵי. זה קצת צריך להפריע. ראשי הישיבות לא הצליחו, המנהלים הרוחניים לא הצליחו ואף אחד לא הלך או הלכו רק עשרה מתוך רבבה, כל שנה יש רבבה. עשרה הלכו. אז לא עומדים ביעדים. מה אומר החוק? מה אומר החוק שאנחנו צריכים לעמוד?
היו"ר רם בן ברק
אני אגיד לך.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
רק שנייה. תן לי משפט. מה אומר החוק? אם לא עומדים ביעדים, לשר הביטחון, כך מוצע, לשר הביטחון לא תהיה יותר סמכות לתת דיחוי, לאף אחד לא.
היו"ר רם בן ברק
נכון.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אז איך זה מסתדר עם מה שאתה מבקש פה? קודם כול, זה כבר לא "חשיבות לימוד התורה". אין הכרה בחשיבות לימוד התורה, כי אתה אומר לו בשלב מסוים שאתה לא תוכל לתת דיחוי.
היו"ר רם בן ברק
אני אענה לך. אנחנו, קודם כול, יודעים ובטוחים שראשי הישיבות הם אנשים מהמוכשרים ביותר שיש בחברה החרדית, שיש להם את יכולת הניהולית ואת הכריזמה וגם את היכולת להחליט מי חייב להישאר ללמוד ואת מי אפשר לשחרר. אנחנו סומכים עליהם, שהם יעמדו במכסות או במשימות שיוטלו עליהם, מתוך זה שאנחנו מבינים שגם הם מבינים את החשיבות של השתלבות בתוך החברה.
יואב בן צור (ש"ס)
שווה בנפשך שראש ישיבה נמצא מול 100 בחורים, נגיד. יש לו 100 בחורים בישיבה. כולם לומדים מהבוקר עד הלילה. אין בהם מתום. אף בחור לא מזגזג ולא מפחית זמן אחד מלימודו.
היו"ר רם בן ברק
אבל זה לא המצב.
יואב בן צור (ש"ס)
יש מציאות, מציאויות כאלה.
היו"ר רם בן ברק
זה לא המצב.
יואב בן צור (ש"ס)
זה דיני נפשות. איזה ראש ישיבה ייקח על עצמו את האחריות להגיד: אתה תלך לצבא, אתה תישאר בישיבה? אתם חולמים באספמיה, סליחה. זה לא ריאלי, זה לא יתקיים, זה לא יהיה. אתם סתם מזגזגים עכשיו באיזה חוק שבסופו של דבר, כמו שאני מבין מהייעוץ המשפטי, גם לא יעבור את הבג"ץ.
היו"ר רם בן ברק
תודה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני רוצה לומר. אתה אומר שאתה מכיר את ראשי הישיבות. אתה מתאר לעצמך שראשי הישיבות יהיו כאלה שהם יוכלו לומר לתלמיד: לך לצבא לשרת. אני אומר לך שזה לא, כמו שאמר חבר הכנסת בן צור.
היו"ר רם בן ברק
הם לא יצטרכו להגיד שום דבר. תראה, אנחנו הרי יכולים עכשיו להתפלפל בזה שעות ושבועות.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא. רק תסבירי לי איך זה נקרא "חשיבות". היועצת המשפטית כתבה לנו שיש שלוש תכליות. אחת התכליות היא "חשיבות לימוד התורה". איך זה מתחבר עם חשיבות לימוד התורה שראש הישיבה יגיד לתלמיד הזה: צא החוצה, לך לשרת?
היו"ר רם בן ברק
החשיבות שאנחנו רואים בלימוד התורה, ואנחנו באמת רואה אותה. היא לא חשיבות תיאורטית. אנחנו באמת רואים אותה. לא רק אנחנו, גם בן גוריון ראה אותה. לא רק אנחנו. מימי קום המדינה ראינו את החשיבות של הדבר הזה. אבל אנחנו רואים גם חשיבות לדברים אחרים. אנחנו מבינים שבכל ישיבה ובכל חברה יש את אותם אלה שיהיו חייבים להמשיך ללמוד, ואותם אלה שהציבור החרדי יגרום ללכת להם ללכת ולעשות דברים אחרים.
יואב בן צור (ש"ס)
אלה שלא לומדים באים מעצמם, בלי שאף אחד ימריץ אותם. הם באים מעצמם ומתגייסים לצבא.
היו"ר רם בן ברק
אני לא רוצה להקדים דבר לסופו של דבר. אני חושב שכשנגיע למספרים, אז תראו שיכול להיות שלא יצרכו - - -
משה ארבל (ש"ס)
כבוד היושב-ראש, ברשותך, רק שאלה. יש פה נציג מהייעוץ המשפטי של ייעוץ וחקיקה הממשלתי?
דרור גרנית
כן.
משה ארבל (ש"ס)
אתם עומדים מאחורי הנוסח, מן הסתם. אני רציתי לדעת, כשאתם בעצם הבאתם את החוק הזה עם הסעיף הזה, וידועה לכם עמדת המדינה בבג"ץ סעדיה הראשון והשני בנוגע לגיוסם של בני מיעוטים והתחייבותה של המדינה לבית המשפט שמייד לאחר הסדרת הגיוס של החרדים, יוסדר נושא בני מיעוטים. הייתה הסדרה לנושא גיוס חרדים שנפסלה על ידי בית המשפט. האם כעת, כשאתם מביאים חקיקה לכנסת, לא נכון הדבר, לטובת צמצום אי השוויון, להביא חקיקה שתסדיר את סוגיית אי השוויון באופן כוללני, ולא להביא טלאי על טלאי? להביא חוק שיצמצם את אי השוויון, לרבות התחייבות המדינה לבית המשפט בסוגיה הזו של גיוסם של בני מיעוטים.
דרור גרנית
אני אשיב מאוד – ההיסטוריה החוקתית של מדינת ישראל - - -
משה ארבל (ש"ס)
רק שם ותפקיד לפרוטוקול.
דרור גרנית
שמי דרור גרנית, מייעוץ וחקיקה. אני אזכיר שההיסטוריה החוקתית של מדינת ישראל מכירה בתפיסה של פשרת הררי כתפיסה שאומרת: מביאים דברים פרקים-פרקים, כי אי-אפשר לבלוע את כל העוגה בשלמותה. אז גם בהקשרים של שוויון ונטל השירות, נכון שיש שורה של אוכלוסיות במדינת ישראל שלא כולן משרתות, ונכון שיש שאלה על שוויון ונטל השירות היא שאלה מורכבת וכנראה שאי-אפשר לפתור אותה באבחה אחת. והראיה היא שאנחנו פה בסיבוב שני או שלישי או רביעי, תלוי מאיפה אתה סופר, של חקיקה בהקשר של האוכלוסייה החרדית ספציפית. ואנחנו רואים שגם בשלוש, בארבע אבחות, אנחנו כנראה לא נפתור את כל הבעיה בבת אחת.
יואב בן צור (ש"ס)
אולי תתחיל עם הערבים. אולי תתחיל עם הערבים בשוויון, ואז תלך לחרדים. אולי יהיה לך יותר קל אחר כך. תעשה קודם עם הערבים.
משה ארבל (ש"ס)
תיצמד למה שהמדינה התחייבה. המדינה התחייבה לבית המשפט ופרקליט המדינה דאז, מחלקת הבג"צים, היה עוזי פוגלמן. היום הוא יושב בכובעו כשופט. התחייבה המדינה לבית המשפט ונתנה את דיברתה שהנושא הזה יוסדר מייד לאחר מכן. ובאים לכאן מחוקקים כאן ואומרים לך: תביא לנו משהו מבושל; תביא לנו משהו מוכן. אתה מביא בשם הממשלה דבר חצי אפוי.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אולי אני אחדד את השאלה שלו.
דרור גרנית
לא. השאלה ברורה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא. יכול להיות שלא הבנת את השאלה.
משה ארבל (ש"ס)
נכון. אם אתה חותר לשוויון וזה ערך, ערך יסוד, במשטרנו החוקתי. אז בוא נקדם אותו יחד.
דרור גרנית
אנחנו בדיון על חוק שהונח על שולחן הוועדה.
משה ארבל (ש"ס)
אנחנו בדיון על שוויון.
דרור גרנית
אנחנו בדיון על חוק שהונח על שולחן הוועדה, ולא על חקיקה - - -
משה ארבל (ש"ס)
לא. אבל אתם כתבתם פה, בסעיף המטרות, שהמטרתו של פרק זה לצמצם את אי השוויון בגיוס לשירות סדיר. זו שורה שאתם ניסחתם. אתם, ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. אז בוא תביא את המוצר כמו שצריך.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני אחדד את השאלה. אתה כייעוץ חקיקתי, איך אתה כותב משפט כזה כשאתה יודע שבעורף שלך יש לך כזה בוכטה של ציבור גדול שלא הולך לבחור? אז איך אתה חושב שזה יעשה שוויון?
דרור גרנית
אני - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אל תכתוב את זה.
היו"ר רם בן ברק
חברים, תראו, אל תעמידו את הסבלנות שלי במבחן, ויש לי הרבה סבלנות. אני מוכן לקבל שאלות ענייניות ואני אתן את הזמן לתשובות שיספקו אתכם. אבל אל תעשו את זה ככה, כי אני לא אתן לזה לקרות.
משה ארבל (ש"ס)
אבל זה לא הוגן לתת לנו ציון לשאלות שלנו, כי השאלות שלנו הן באמת חשובות גם שיירשמו לפרוטוקול.
היו"ר רם בן ברק
אז שאלת.
משה ארבל (ש"ס)
כי הרי יהיה דיון בבג"ץ.
היו"ר רם בן ברק
אבל יש הבדל.
משה ארבל (ש"ס)
הן מצד אוכלוסייה כזו והן מצד אוכלוסייה אחרת.
היו"ר רם בן ברק
חבר הכנסת משה ארבל, יש ההבדל בין לשאול שאלה עניינית - - -
משה ארבל (ש"ס)
הפרוטוקולים של דיוני הוועדה יילמדו אם הדיון פה היה מעמיק ורציני או שהתכוונו לעשות כאן איזה משהו חפלה.
היו"ר רם בן ברק
יש הבדל. אוקיי. תודה רבה. יש הבדל בין לשאול שאלה לבין לתת נאום.
משה ארבל (ש"ס)
לא. אני מבקש תשובה. זה הכול.
יואב בן צור (ש"ס)
איזה נאום? מה זה?
משה ארבל (ש"ס)
אני שותק.
יואב בן צור (ש"ס)
זה לא נאום.
היו"ר רם בן ברק
אתה לא שותק, אבל אתה לא נותן לו לענות. כן.
משה ארבל (ש"ס)
אני שותק, בבקשה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
תראה - - -
משה ארבל (ש"ס)
תן לו לדבר. תן לו לדבר.
דרור גרנית
אין לי הרבה להוסיף על מה שאמרתי. אני אמרתי, הסוגיה של שוויון בנטל השירות היא שאלה קשה, מורכבת, רבת פנים, לא צריך להגיד את הדברים, הם ברורים ומובנים, בפורום הזה. ואי-אפשר להביא פתרון אחד בבת אחת. זו לא ההצעה בכלל שעל השולחן. ההצעה שלפינו עוסקת בפלח האוכלוסייה החרדית והיא המשך של שיח שמתנהל בין הממשלה לבין הכנסת, לבין בית המשפט העליון, בשאלה ביחס לאוכלוסייה הזאת. באשר לאוכלוסייה הערבית, זה לא סוד ששר הביטחון מנסה לקדם דיון בצוות שעניינו מתווה שירות חדש, כללי, רחב וכד'. וביחס לאוכלוסייה החרדית, יש גם אפיקים אחרים, שזה עולם השירות האזרחי שהוא, שוב, לא מונח על השולחן הזה. הוא לא בפורום הזה. זו לא ההצעה שלפנינו. לכן השאלה שמעלים חברי הכנסת בהקשר הזה בעיניי היא פשוט חורגת מענייננו.
משה ארבל (ש"ס)
לא. אנחנו לא בדיון בבית משפט שיש לנו את תחום הדיון שעליו אנחנו יכולים לדון. אנחנו דנים כאן בהליך חקיקה משמעותי שאתם ניסחתם סעיף מטרות: צמצום אי השוויון בשירות סדיר.
דרור גרנית
אדוני, אנחנו דנים בהצעה חוק - - -
משה ארבל (ש"ס)
הצעת חוק ממשלתית שאתם ניסחתם אותה. ולכן אני בא ואומר, אולי היועץ המשפטי למשרד הביטחון ישיב לנו.
דרור גרנית
בבקשה.
משה ארבל (ש"ס)
מכובדי, אני באמת שואל כאן שאלה משמעותית.
היו"ר רם בן ברק
חבר הכנסת משה ארבל, אני מבקש ממך, מעכשיו והלאה, אם מישהו רוצה להגיד משהו, שיבקש את אישור הדיבור ממני.
משה ארבל (ש"ס)
אני ביקשתי ממך רשות.
היו"ר רם בן ברק
אבל אתה מנהל עכשיו ויכוח. אתה שאלת שאלה.
משה ארבל (ש"ס)
אני מצפה לתשובה.
היו"ר רם בן ברק
היועץ המשפטי ענה לך תשובה מלאה שאולי לא מקובלת עליך, אולי אתה חושב שהיא לא טובה.
יואב בן צור (ש"ס)
לא. זו לא תשובה, סליחה. לא קיבלנו תשובה משפטית.
היו"ר רם בן ברק
אבל זאת התשובה שקיבלת. היועץ המשפטי למשרד הביטחון, אתה רוצה להתייחס למטרתו של חוק זה?
איתי אופיר
כפי שציינו גם בדיון הקודם, יש איזשהו שינוי בהקשר של התכליות של החוק. זאת אומרת, כפי שכתבה גם היועצת המשפטית של הוועדה, יש את תכלית שילובם של בני הציבור החרדי בשירות. יש תכלית השילוב בשוק התעסוקה. במובן הזה, ההצעה שלנו, אנחנו לא פה – אין לנו יכולת לתת משקל מדויק – אבל בהצעה הנוכחית של הממשלה ניתן דגש גדול יותר מכפי שניתן בעבר לתכלית שילוב הציבור החרדי בתעסוקה. ויש כמובן את התכלית שבאה לידי ביטוי בהכרה בערך לימוד התורה. כשההכרה בערך לימוד התורה, ואני לא נכנס עכשיו פה, זאת אומרת, אפשר לדבר על זה ארוכות, אבל בין היתר בהיבט שבא לידי ביטוי בכך שגם ההצעה הזו לא מניחה בסופו של דבר שוויון מוחלט בשירות. כלומר, גם ביעד הסופי וגם בהינתן העמידה ביעדים לאורך, בטווח של 25 שנה, כפי שהצעת החוק מביאה לידי ביטוי, בסופו של דבר אין שוויון מלא בשירות בין מי שמשתייך לציבור החרדי למי שלא.
משה ארבל (ש"ס)
זה כתוב שהיא באה לצמצם. היא באה לצמצם. ומכיוון שהיא כך - - -
היו"ר רם בן ברק
הוא באמצע התשובה.
איתי אופיר
לכן אני אומר, ההכרה בערך לימוד התורה באה כאן לידי ביטוי. מכיוון שאנחנו מבינים שיש ערך גם לכך שתלמידי ישיבות יושבים ולומדים, אז אנחנו מבינים שלא יהיה שוויון מלא.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אבל זה הפחתה בהכרה. בקריאת ביניים, הפחתה בהכרה. עד עכשיו יש מצב ששר הביטחון נותן לכל מי שיושב ולומד דיחוי. עכשיו אתה מבקש להפחית את המצב הזה. אז תגיד הפחתה, אחת התכליות היא להפחית את החשיבות בהכרה בלימוד התורה. תגיד את זה. אז אני אדע שזה המצב.
היו"ר רם בן ברק
כך אתה רואה את זה. אנחנו לא רואים את זה כך.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אם עד עכשיו היה יכול, ועכשיו הוא לא יוכל, זו הפחתה בחשיבות.
היו"ר רם בן ברק
בסדר. לא. אנחנו לא רואים את זה כך.
איתי אופיר
יש פסק דין של בג"ץ שאומר שהמצב הנוכחי הוא לא חוקתי.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
בג"ץ אמר גם פעם שזה כן חוקתי.
היו"ר רם בן ברק
סליחה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הוא שינה את הגרסה, לא אנחנו.
היו"ר רם בן ברק
אוקיי. היועצת המשפטית של הוועדה, את רוצה להתייחס?
מירי פרנקל-שור
כן. אני מבקשת לומר שתי אמירות נקודתיות, ואחר כך אני מבקשת להתייחס לסעיף המטרה. ראשית, אני רוצה לתקן, מכיוון שחבר הכנסת בן צור הזכיר את זה פעם נוספת, בסקירה שלנו שאנחנו שכתבנו לחברי הכנסת, אנחנו לא כתבנו בשום מקום שהחוק לא יעבור בג"ץ. זה ציטוט שאנחנו פשוט לא כתבנו וחבל לומר את זה כל הזמן. אנחנו כתבנו, ואני אומרת את זה, שהצעת החוק הזו מעלה קשיים. אנחנו נצטרך לדון בקשיים. ואחר כך, בסופם של הדיונים בהצעת החוק, אנחנו בהחלט נתייחס למכלול.

דבר נוסף, שלוש תכליות לחוק נאמר בדברי ההסבר. אני חייבת לומר שאני עדיין מתלבטת מה התכליות של הצעת החוק. האם הכרה בחשיבות לימוד התורה זו תכלית או שהיא בעצם מרחפת על שתי התכליות האחרות כאשר התכלית, מה שעולה מכאן שתכלית אחת היא צמצום אי השוויון בגיוס לשירות הסדיר ותכלית האחרת היא קידום שילוב בתעסוקה.

אבל אני רוצה לומר משהו לגבי סעיף המטרה. סעיף המטרה הוא בעצם מצפן של הצעת החוק. מה שהוועדה אמורה לעשות הוא לבחון את התכליות. היא אמורה להחליט שאלה אכן התכליות שהיא מבקשת לעגן בהצעת החוק. היא גם אמורה להחליט אם היא נותנת אותו מעמד לכל תכלית – הוא ממש לא מוצע כרגע בהצעת החוק – ולתת תכלית, לראות את שתי המטרות או את שלושת המטרות כמטרות שוות. ואם אכן הוועדה מחליטה את זה, אז היא צריכה גם לראות איך הסעיפים, איך ההסדרים של שאר הצעת החוק בעצם מגשימים את התכלית השווה שיש להצעת החוק. ולכן האמירה הראשונית שלי היא שכל סעיף כשאנחנו דנים בהצעת החוק צריך לקשר אותו לתכלית שבעצם מוצגת כאן במטרה.
דרור גרנית
את זה אני אעיר, מירי.
מירי פרנקל-שור
שנייה. אני חושבת שאנחנו נצטרך לחזור לסעיף המטרה גם באמצע וגם בסוף הדיונים בוועדה. אבל אני רוצה לומר שיש פה, מבחינתנו, חידוש, דבר שלא היה עד היום, וזה בעצם נמצא בפסקה הראשונה של סעיף המטרה. ואני רוצה שנקרא את זה ביחד: "מטרתו של פרק זה לצמצם את אי-השוויון בגיוס לשירות סדיר". זאת אומרת, התכלית הראשונה היא צמצום אי השוויון בגיוס לשירות הסדיר. והפסקה הבאה שעליה אני רוצה להתעכב היא: "לרבות באמצעות שילוב של בני הציבור החרדי בשירות לאומי–אזרחי".

לפני שאני מגיעה לתכלית האחרת, אני רוצה להתעכב, מבחינתנו, על מה המשמעות של "לרבות באמצעות שילוב של בני הציבור החרדי בשירות לאומי–אזרחי". אנחנו נראה את זה בהמשך, בסעיף 26טו, ששם נקבע המנגנון אם תהיה עמידה ביעדים או לא. אבל כרגע התיבה הזו משקפת שוויון של השירות הסדיר אל מול השירות הלאומי-אזרחי. וזו פעם ראשונה, לעמדתנו, שהשירות הצבאי מאבד את בכורתו. יש כמובן, לעמדתי, גם אמירה מורכבת שהוועדה נצטרך להידרש לכך: אם יש מקום לשוויון בין שירות סדיר לשירות אזרחי; מה המשמעות של הדבר הזה; ואם יש לכך גם השלכות נגזרות, כי מי משרת בשירות אזרחי יכול - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אז יש לנו כבר שתי עיניים לדבר הזה. אלה שכתבו את החוק ראו בעין שיש לזה ערך. ואת מבקשת להסתכל בעין אחרת. ואנחנו עדיין לא יודעים להסתכל איך בג"ץ יסתכל, באילו עיניים. אז לפי מה את רוצה שאנחנו נשוט פה עם הספינה הזאת?
מירי פרנקל-שור
חבר הכנסת פרוש, הכנסת היא המחוקקת. הכנסת היא המחליטה.
היו"ר רם בן ברק
אנחנו בכנסת, לא בבג"ץ.
מירי פרנקל-שור
אנחנו לא יודעים מה יאמר בג"ץ. אבל החלטה היא של הכנסת.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אנחנו לא יכולים לומר, לצערנו, אחרי מה שבג"ץ אמר.
היו"ר רם בן ברק
חבר הכנסת מקלב, אתה רוצה להעיר?
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן. בבקשה.
היו"ר רם בן ברק
בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, קודם כול, אני מבקש ממך קצת לגלות סבלנות בסעיף הזה, בגלל שאני חושב שהסעיף הוא ליבת המחלוקת בינינו. וככותרת, אני בכלל הייתי ממליץ ומבקש למחוק את הסעיף של המטרה. יכולה להיות גם חקיקה בלי מטרה. עצם הקביעה הראשונה שיש אי שוויון בחוק הזה, שיש אי שוויון בין לומדי לבין אנשים אחרים, כאן יש לנו את ליבת המחלוקת הזו. לא רק זה שאתה לוקח את ערך לימוד התורה, אתה עושה אותו עכשיו ערך גם מופחת ונחות. מתוך כמה ערכים שאתה העמדת ומעמיד בחוק הזה, קודם כול, ערך של שוויוניות, ערך של שירות, ערך של עבודה וערך של השכלה, ואחרי זה אתה שם בהתחשב בלימוד התורה, והכול תוך הכרה בחשיבות לימוד התורה. זה מה שאתה עושה בחוק הזה. מכאן אנחנו לא נמצאים ביחד.
היו"ר רם בן ברק
איך היית מנסח את זה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
לכן אני, קודם כול, חושב שבוודאי שערך לימוד התורה הוא הערך הראשון. אני חי בעולם ובהשקפה, לא רק אני, כך מדורי דורות, את זה הדורות צריכה להבין שאני חי כדי ללמוד תורה וכדי לקיים את התורה. זה תכלית החיים שלי בעולם הזה. ולכן ואני עובד ואני חי וצריך להתפרנס כדי שאני אוכל, יהיה לי את האוכל כדי ללמוד תורה. ויכול להיות שגם ארץ ישראל צריכה שמירה כדי שיוכלו ללמוד תורה. שם זה מתחיל. זה מתחיל בשמירה על לימוד התורה, וכדי שאפשר ללמוד תורה, וגם כמובן לימוד התורה זה הדבר המרכזי. אבל אתה לא נותן לזה אפילו ערך של שוויון בלימוד התורה. אתה עושה אותו ערך מופחת, פחות. אחרי כל המשקולות והשוויונות שאתה מעמיד בחוק הזה, הוספת עוד בחוק הזה, גם עכשיו הנושא של השכלה חוץ מאשר עבודה, ושמת על זה לא סתם משקולת הרבה יותר חזקה בהמשך הסעיפים של החוק.

ולכן אני לא מדבר על מה שדיברה עורכת הדין מירי פרנקל. היא צודקת, מבחינתה. אני לא יכול להיכנס לזה. ככל שיש לך כאן, אתה מעמיד את השוויוניות, אתה גם אחרי זה נותן לזה פרשנות רחבה, שלפעמים בית המשפט מתערב. לא שבית המשפט הוא זה שמנחה אותי. אני מרגיש שאנחנו חיים בשני עולמות, עולם שאני חי בו, עולם התורה וקיומה הוא עולם המרכזי שאני מתאר כאן, לבין הדברים אחרים שאתה בא ושם אותם, וכמונחת בקרן זווית אתה שם אותה, את לימוד התורה. ולכן יש לנו פערים בכל התפיסה. מכאן זה נובע. זאת הבעיה, הליבה המרכזית. ואחרי זה יש לך תוספות של עוד סעיפים. ולכן אז אני לא נכנס לזה, אם בסוף מתערבים ובג"ץ קובע אם קיימת את הערך שאתה עשית.

אני - - - שאני מסכים גם אם זה לא כתוב, בגלל סעיפים אחרים. אבל בוודאי, עשיתם מטרה. לא כל חוק יש לו מטרה.
היו"ר רם בן ברק
הבנתי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש כאן חוקים שאין להם את המטרה בזה. עכשיו אני רוצה להגיד לך שגם, תדע לך, שאני בכל אופן מדבר מבחינתי. אנחנו משתתפים כאן בדיון הזה לא בגלל שאני חושב שהחוק הזה הוא חוק טוב ואני צריך לשפר אותו. אני לא יכול. יש לי מחשבה שאם אני בעתיד ארצה לשנות אותו, שלא יהיה מעוות, שלא יכול להיות תיקון, אז אולי להעיר על כמה דברים. אבל בכותרת של הדברים, אדוני היושב-ראש, אנחנו רואים בחוק הזה, קודם כול, פגיעה אישית בלומד התורה בארץ ישראל. פגיעה אישית עד כדי להופכו לאיש פלילי ולהשליך אותו לכלא. זה במישור האישי. ובמישור הכללי של מעמד תורת ישראל בארץ ישראל, בכל אופן אתה בא ומוריד אותו הרבה, עושה אותו נחות, פוגע במעמד שלו שצריך להיות, איך שאנחנו חיים, איך שאנחנו מחויבים לכך – לא חיים – אני מחויב.

אני חוזר על מה שאמרתי. שירות צבאי זה צורך. יש לך צורך, אתה צריך לעשות את זה. הוא לא ערך, הוא לא אידיאל. כולם, התפילה, ואני מאמין שכולם, חוץ מי שרוצה להתפרנס משירות, מי שלא רוצה, שלא שיהיה, שלא נצטרך בכלל. ואני מאמין שככל שיש לימוד תורה יותר, כך יש פחות צורך בצבא. הערך הוא לימוד התורה. זה הערך שאתה מחויב אליו, בשונה מדברים אחרים שהם צורך. ועל זה אני לא חושב שאתה יכול לחלוק עליי בעניין הזה. יש לך מישהו שיש לך עניין שתהיה איזו עזרה, להכין למלחמה, שתהיה מלחמה. לא. אתה צריך את הדבר שלך. אתה עושה מה שאתה צריך, מה שאתה חייב. בשונה בזה שאני רואה את זה לא בגלל שיש לי צורך, אלא בגלל שאני רואה בזה ערך חשוב שאני דורש, רץ אחריו ורוצה אותו. בסופו של דבר, לכן אני חשבתי שבעניין הזה ומעוד נסיבות, הדבר הזה, יש פה פגיעה. הנוסח של הסעיף הזה, 26ב, מתחילתו הוא ממוקד, שאתה מנציח ואתה אומר שיש אי שוויון, אתה קובע שיש אי שוויון, ואחרי זה מישהו יצטרך לפרש באמת אם אתה סידרת את זה או לא סידרת את זה. ואתה שם מכל הערכים האלה את לימוד התורה בסוף.

אני רק רוצה להגיד לך שבטבלה שהייעוץ המשפטי הניחו בפנינו, בפני חברי הוועדה, יש גם את רובריקה בסוף שמנסה לקחת את הסעיפים המרכזיים או סעיפים בתוך החוק, והיא קובעת לאיזה ערך זה משתייך, אם זה ערך של הלימוד, של השכלה, אם זה ערך של עבודה, אם זה ערך של השירות, אם זה ערך של לימוד התורה. סעיף אחד, סעיף אחד יש בכל הערכים האלה שמגיע למטרה של 26ד. לפי דעתי, 26ז זה טעות. 26ז בא לבטל את הדבר הזה. זה לא שבא לייעל. זה בא לבטל את ההסדר. אז לכן זה רק 26ד, מכל הרובריקה שעשיתם, שזה מתאים לערך של התעסוקה, זה מתאים לשוויון. ובצד אחד מצאתם 26ד שבא להגיד את הערך של לימוד התורה, תוך הכרה בערך לימוד התורה. הינה, התוצאה של החוק הזה. ולכן אני אומר שהערך הזה בא ומפחית, והוא גם מנחית את הנושא של לימוד התורה. ולכן אני מציע לבטל את כל סעיף המטרה.
היו"ר רם בן ברק
הבנתי. תודה.
מירי פרנקל-שור
אני רוצה התייחסות של היועצת המשפטית להצעה הזאת, ברשותך.
היו"ר רם בן ברק
עורך הדין ערן יוסף, אתה רוצה להעיר משהו?
ערן יוסף
כן. שלום. שמי ערן יוסף, סגן בכיר ליועמ"ש משרד הביטחון. אני רוצה להתייחס לשאלות שהעליתם על סעיף המטרה. קודם כול, זה נכון שככלל ברוב החוקים אין סעיפי מטרה, בוודאי בפרק בתוך חוק מאוד חריג של סעיף מטרה, ועדיין חשבנו שזה נכון שיהיה כאן סעיף מטרה. הסעיף הזה בעצם בא בגלל שהסוגיה היא כל כך מורכבת וכל כך מתחבטים בה כבר במשך שנים, גם המחוקקים, גם הפוסקים, כל מי שעוסק בסוגיה הזו. וצריך להגיד, נאמר פה שהסעיף לכאורה מייצר אמירה שיש אי שוויון. אנחנו יוצאים מנקודת מוצא שיש אי שוויון. זה כבר נקבע, זה כבר נפסק. זה לא דבר שאנחנו רוצים לחדש את האמירה שיש אי שוויון במצב הקיים.

החוק הזה בעצם בא להציג, קודם כול, לעצמנו, שנדע מה אנחנו מחוקקים, לאן אנחנו מכוונים, וגם למי שיבדוק את החוק ואת הביצוע שלו בהמשך, מה רצינו לעשות כאן. והחוק הזה בעצם בא לראשונה ושם, לצד הערך של שמירת השוויון או החתירה לשוויון, ערכים נוספים שעד עכשיו לא באו לידי ביטוי בניסוחים של החקיקה הקודמת, בוודאי לא בסעיף מטרה כמו שאנחנו מציעים כאן.
משה ארבל (ש"ס)
אני, ברשותך, קריאת ביניים.
ערן יוסף
רק אם אפשר להשלים את המשפט.
משה ארבל (ש"ס)
אני, ברשותך, אחליף רק את - - -
היו"ר רם בן ברק
אתה צריך לבקש את רשותי, ולא את רשותו.
משה ארבל (ש"ס)
לקריאת ביניים גם?
היו"ר רם בן ברק
כן.
משה ארבל (ש"ס)
בכבוד.
היו"ר רם בן ברק
בבקשה, קריאת ביניים. כן.
משה ארבל (ש"ס)
לא. מה שאתה באו ומתכוון לומר בעצם הוא שאנחנו מעגנים בחקיקה את חוסר השוויון, אבל אנחנו מפזרים ערפל באמצעות סעיף המטרה, אם אני מבין נכון?
ערן יוסף
לא. זה ממש לא מה שהתכוונתי לומר.
משה ארבל (ש"ס)
אז אדוני יסביר.
ערן יוסף
אני אסביר. המטרה היא להבהיר לעצמנו, ולכל מי שיקרא את החוק הזה בעתיד, שמטרתו של החוק היא לצמצם את אי השוויון ולקחת בחשבון גם את התכליות הנוספות. זאת אומרת, החוק הזה מכוון לכמה מטרות ולא רק למטרה אחת. כשהחוק הזה ייבחן בהמשך ויבחנו אם אי השוויון השתפר או קטן אי השוויון כתוצאה מהחוק הזה, לצד הבחינה הזו יבחנו גם דברים נוספים, גם את התכליות הנוספות ואת האיזון בין התכליות, ולא רק את אחת מהן בפני עצמה. זה לגבי למה סעיף מטרה ומה אנחנו רוצים להשיג בו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ולא ראית צורך של לימוד התורה לשים, אותו כמשקל כבד? למה? בגלל שהמערכת לא חושבת ככה?
היו"ר רם בן ברק
הפוך. אני מבין מה שאתם אומרים. אבל יש כאן חוסר הגינות באיך שאתם מציגים את זה. כל החוק הזה, כולו, בא לעגן בחוק את זה שילמדו תורה ושזה ערך בפני עצמו, למעט חריגים שאנחנו נוציא מהסיפור הזה. הרי זה כל מהות החוק.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אבל זה לא יעגן. זה לא יעגן.
היו"ר רם בן ברק
אם לא היינו חושבים, לא היה צריך את החוק. כולכם הייתם מתגייסים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא. זה לא יעגן.
היו"ר רם בן ברק
היינו אומרים: חוק גיוס 18, כולם הולכים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
צודק במה שאתה אומר, רם.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
זה לא יעגן. זו הטעות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל למה זה היה צריך להיות - - - ערך לימוד תורה. למה צריך לברוח מזה.
היו"ר רם בן ברק
אנחנו לא בורחים מזה. אנחנו לא בוחרים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אנחנו בזכות זה נמצאים. אנחנו למדנו תורה לפני שהמדינה קמה, ואנחנו לא המצאנו עכשיו את הדבר הזה. אבל ערך לימוד התורה צריך להיות. זה שהבג"ץ לא חושב ככה זה לא צריך להפריע לי בחקיקה ולא צריך לכוון אותי. בג"ץ לא מכוון אותנו בחקיקות. בג"ץ גם לא צריך לכוון את מערכת הביטחון.
דרור גרנית
חבר הכנסת מקלב, הגנת על ערך לימוד התורה - - -
היו"ר רם בן ברק
שמעתי - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
היושב-ראש, נגיד שאני לא - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
בג"ץ הוא הקובע, המכוון את דרכנו?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
היושב-ראש, אני מבקש להגיב.
היו"ר רם בן ברק
שנייה. חברים, הוא לא סיים. כן.
ערן יוסף
הנקודה הנוספת שעלתה פה ועלתה גם בדיון הקודם היא הנושא של פקיעת החוק במידה שלא עומדים ביעדים. חשוב לי להבהיר, החוק הקיים, בג"ץ קבע שעתיד לפקוע. הוא בעצם קבע שהוא בטל ורק דחה את מועד תחילת הבטלנות. בהנחה שהחוק הזה, מה שאתם לכאורה חוששים ממנו בסיטואציה שלא תהיה עמידה ביעדים, יקרה מחר בבוקר או ב-6 באפריל, לפי התאריכים הנוכחיים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אבל אמר היושב-ראש שאנחנו בכנסת עכשיו.
ערן יוסף
סליחה?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אנחנו בכנסת. יש לי הערה, אדוני.
ערן יוסף
אני רק עניתי למה שנאמר כאן. אני אומר, המטרה לעניין הזה של סעיף פקיעת החוק היא כן לעודד עמידה ביעדים מתוך אמונה ומחשבה שתהיה עמידה ביעדים, כי זה בעצם מה שהחוק הזה בא לשקף, את החיבור בין שלושת המטרות למען הקידום שלהן.
היו"ר רם בן ברק
סליחה, שנייה. הידי, אתה רוצה להעיר משהו?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כן. אני רוצה לומר, אני - - -
היו"ר רם בן ברק
לא, לא. לא אתה. לא אתה, חבר הכנסת פרוש. הידי ואחרי זה אתה.
הידי נגב
תודה, אדוני היושב-ראש. אני מודה גם לוועדה שהעלו את נייר העמדה שלנו גם אליכם וגם באתר.

לגבי סעיף המטרה, אני רק רוצה להגיד הערה קטנה, כי תכף אתייחס עוד לאמצעי. סעיף המטרה הזה של גיוסו חרדים תמיד צריך להסתכל עליו ביחס האמצעי, אם האמצעי משיג את המטרה. וכמו שאנחנו הבהרנו כבר בדיון הקודם, האמצעי פה של המכסות המאוד קטנות האלה והמכסות שבאים וסופרים לפי ראשים, וגם ההגדרה המאוד מאוד רחבה של מיהו חרדי שבעצם מאפשרת להרבה אנשים שהם לא חרדים להיספר באותן מכסות היא זאת שבעייתית. ולכן תמיד צריך להסתכל על האמצעי. והאמצעי פה בחוק הזה לא משיג את המטרה. תודה.
היו"ר רם בן ברק
תודה. אני מציע דבר כזה, לצורך הדיון. אנחנו דוחים את הסעיף הזה של סעיף המטרה ונדון בו בהמשך. נעבור הלאה עכשיו.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
רק כדי - - -
היו"ר רם בן ברק
בבקשה, כן. פרוש.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
נגיד שאני לא רוצה להחמיר כמו חבר הכנסת, הרב מקלב. והוא מבקש שזה, והלוואי ושזה היה קורה, שזה הערך העליון וזה מעל הכול. אני רק דבק בשאלה שלי. אנחנו מאמינים שזה הערך העליון. ואלה שכתבו את זה לא כל כך מאמינים בזה, לדעתנו. התוצאה בסוף היא שהחשיבות של ערך לימוד התורה לא תהיה על ראש שמחתנו. היא תהיה פחות ממה שהייתה עד עכשיו. אבל אני מי לוקח על עצמו, על כתפיים שלו, לומר שזה ילך. אנחנו לא מבינים שזה מתוך הכרה של ערך חשיבות לימוד התורה. פשוט הם מבקשים שאנחנו נסכים לסעיף הזה, מבקשים מאיתנו לעשות שקר בנפשנו. זה לא חשיבות הכרת לימוד התורה. ממש לא.
היו"ר רם בן ברק
הבנתי.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מי מהמנסחים שיסביר לי איך זה עושה חשיבות לימוד התורה. לא קיבלנו תשובה.
היו"ר רם בן ברק
לא קיבלנו תשובה. ולכן אני לוקח את הסעיף הזה ודוחה את הדיון עליו לאחרי שנעבור על סעיפים האחרים.
דרור גרנית
אפשר להתייחס?
היו"ר רם בן ברק
ואני אגיד לך עוד דבר. אם הייתי חושב, אני אומר לך את זה בשיא הכנות, שאנחנו הולכים לנהל כאן דיון ענייני שבסופו של דבר אפשר יהיה להגיע להסכמות ולהצביע על החוק - - -
משה ארבל (ש"ס)
חכה 48 שעות, אנחנו נביא לך פה את אלי אבידר. דבר איתי על ענייניות.
היו"ר רם בן ברק
שנייה.
משה ארבל (ש"ס)
בוא, רם, עם כל הכבוד.
היו"ר רם בן ברק
שנייה, שנייה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני אביא את מנסור עבאס?
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא. הוא רוצה להספיק עוד לפני שהוא - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני אביא את מנסור עבאס.
משה ארבל (ש"ס)
תאמין לי, דיברנו פה נטו טענות משפטיות, ענייניות. אף אחד פה לא הטריל. זה לא הגון שאתה - - -
היו"ר רם בן ברק
אם הייתי חושב שיהיה כאן דיון ענייני - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
בטח אנחנו רואים בסעיף הזה סעיף ליבה של הדברים.
היו"ר רם בן ברק
אז אני אמרתי שאנחנו נשים אותו כרגע בצד. אנחנו לא נדון בו. אני לא מתעלם מההערות שאמרתם.
משה ארבל (ש"ס)
אבל למה אתה חושב שהדיון לא ענייני?
היו"ר רם בן ברק
אמרתי, לו אני אתרשם שהדיון הוא ענייני וכזה שרוצים להעביר חוק אבל אין כאן ניואנסים שצריך לזה, אז זה דיון מסוג אחד. הייתי הולך אליו בשמחה. אם אני אתרשם שבעצם כל דבר שיעלה כאן הוא יעל לדיון מתוך מטרה שהדיון ייעצר, יהיה לזה התפתחות אחרת. אנחנו ממשיכים הלאה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אף אחד לא התווכח על כך שבישיבה לומדים 45 שעות. ואף אחד לא התווכח שבכולל לומדים 40 שעות. יש דברים ברורים.
היו"ר רם בן ברק
אוקיי.
משה ארבל (ש"ס)
מכובדי היושב-ראש, לגבי נתון עובדתי שמופיע כאן בדבר ההסבר לגבי שיעור התעסוקה של גברים חרדים – כ-48%, על פי הנתונים שהתקבלו לפני משבר הקורונה, אז חשוב לחדד ולעכן ושייאמר, שעל פי סקר עומק שנערך לאחרונה, סך הגברים היום בשוק התעסוקה הוא 4.2 מיליון. סך הגברים החרדים בגיל התעסוקה שאינם עובדים הוא 1.85%. בסך הכול, בסך הכול, כ-78,960. זה נתון של סקר עומק שנערך לאחרונה על ידי חברת Direct Polls. אם הנתונים לא מדויקים, צריך לבוא ולחדד אותם אולי אחרי תקופה של כמה גלי משבר קורונה. והם משפיעים באופן ישיר גם כן על סוגיית התעסוקה.
נועה שוקרון
אם אפשר, אני אתייחס כמובן.
משה ארבל (ש"ס)
מי גברתי?
נועה שוקרון
שמי נועה שוקרון, אגף התקציבים, משרד האוצר. נתוני תעסוקה במדינת ישראל נאספים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסקר כוח אדם חודשי שנעשה. אפשר לעדכן את הנתון פה באמת לתאריך יותר עדכני ולא לפני משבר הקורונה. אבל, כמו שכולנו יודעים, בשנים האחרונות קיימת סטגנציה בשיעורי התעסוקה בחברה החרדית ובמיוחד בגברים חרדים, והמספר עדיין נשאר דומה מאוד למספר 48%.
משה ארבל (ש"ס)
אני יודע לומר, מנתונים פנימיים גם כן מזרוע עבודה, שישנה עלייה בתקופה האחרונה בקרב תעסוקת גברים חרדים. הנתון הזה צריך לבוא לידי ביטוי, בוודאי גם בדברי ההסבר של הצעת החוק.
נועה שוקרון
אז כמו שאמרתי, הנתון יהיה מעודכן. אבל הנתון המעודכן יהיה על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפי שאנחנו עושים בכמה מקומות.
משה ארבל (ש"ס)
בסדר גמור. מאה אחוז. אבל נכון שיעדכנו אותו.
היו"ר רם בן ברק
אוקיי. מאה אחוז. תודה רבה.
משה ארבל (ש"ס)
זה משפיע גם על המוטיבציה לקדם את החקיקה.
היו"ר רם בן ברק
במידה שנראה שאין בעיה של תעסוקה, אז התכלית של הגיוס תגדל. כן.
מירי פרנקל-שור
אולי נמשיך לקרוא.
היו"ר רם בן ברק
נמשיך, כן.
איילת לוי נחום
הגדרות
26ג.
בפרק זה –"הכשרה תעסוקתית מיועדת" – כל אחד מאלה:
(1) הכשרה שאישר שר הכלכלה והתעשייה, המיועדת לקידום שילובם המקצועי בתעסוקה של תלמידי ישיבה, לרבות פעילות הכוונה מקצועית;
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני מבקש גם פה להעיר. על אותו משקל.
היו"ר רם בן ברק
בבקשה.
מירי פרנקל-שור
אולי כדאי לסיים את הקראת הסעיף.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
על אותו משקל. זה לא תעסוקה? לא. אנחנו יודעים לקרוא. יש פסיק ונקודה. אנחנו יודעים איפה לעצור דקה.
מירי פרנקל-שור
אז אולי כדאי לקרוא.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
זה הרי לא בנוי ולא עשוי בשביל תלמיד ישיבה. אמרתי, תלמיד ישיבה יושב ולומד. זה מה שאני יודע מה זה תלמיד ישיבה. אתה רוצה לקרוא לו בוגר המוסד החרדי, זה משהו אחר. אתה בא ואתה אומר: "שר הכלכלה... המיועדת לקידום שילובם המקצועי בתעסוקה של תלמידי ישיבה". זה לא תלמידי ישיבה. תלמידי ישיבה זה דבר אחד. מישהו טועה ואומר שתלמיד ישיבה גם הולך לעסוק. זה לא. זה לא כך.
היו"ר רם בן ברק
יכול להיות גם כך. יכול לשלב לימודים והכשרה. הרי מה הבעיה שלנו? אם אנחנו נגדיר כאן בוגר ישיבה, יהיו כאלה - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
תלמיד ישיבה לשעבר.
היו"ר רם בן ברק
מה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אולי תלמיד ישיבה לשעבר.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
שסיימו את לימודם.
היו"ר רם בן ברק
בוגר ישיבה או לתמיד ישיבה לשעבר, מייד יתחיל ויכוח האם הוא גמר ללמוד, האם הוא כבר יצא מהישיבה.
ערן יוסף
לא. הוא לא לשעבר.
יואב בן צור (ש"ס)
ואתה אומר לשעבר.
היו"ר רם בן ברק
אנחנו באים ואומרים שתלמיד ישיבה יכול לשלב גם הכשרה מקצועית X שעות בשבוע. כן. הלאה. לימודים סעיף קטן (2).
איילת לוי נחום
(2) לימודים להשלמת השכלה ל־12 שנות לימוד או להשלמת תעודת בגרות או מכינה ללימודים אקדמיים, שאישרם שר החינוך, או השכלה אחרת שאישר שר הכלכלה והתעשייה על פי אמות מידה שקבע בשים לב לצורכי הצבא;
(3) לימודים לקראת תואר מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958‏, הדרושים לצורך עיסוק במקצוע שקבע שר הכלכלה והתעשייה, בצו, לאחר שהשתכנע כי קיים מחסור במשק בעובדים באותו מקצוע;"חוק שירות לאומי–אזרחי" – חוק שירות לאומי–אזרחי, התשע"ד–2014‏;"ישיבה" – ישיבה או כולל שמתקיימים בהם לימודים תורניים, המופעלים על ידי עמותה או חברה לתועלת הציבור והכלולים ברשימה שגיבש לעניין זה שר הביטחון לפי סעיף 26יא;"צו דחיית שירות" – צו שניתן לפי סעיף 26ד;"שירות לאומי–אזרחי" – כהגדרתו בחוק שירות לאומי–אזרחי.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אז עכשיו אפשר כן לומר?
היו"ר רם בן ברק
כן. מישהו רוצה להעיר?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
זה מתחבר למה שכל אחד מאיתנו אמר בתחילת הדיון. אנחנו מאוד מבקשים להמשיך ולהקפיד ולומר שבן ישיבה, תלמיד ישיבה בשנות הבחרות לומד 45 שעות, וכשהוא מתחתן הוא לומד בכולל, אז 40 שעות. ואנחנו שומרים על כך ומבקשים, ורק עבור אלה שיושבים ולומדים, אנחנו מבקשים לתת את הדיחוי. ברגע שמנסים לערב בתוך הישיבה או בתוך הזמן שהבחור או האברך הוא תלמיד ישיבה או תלמיד כולל, מנסה לתת לו עוד משהו שהוא לא לימוד תורה – התכלית שאנחנו מבקשים היא שמי שיושב ולומד יקבל דיחוי. אי-אפשר לערב מין בשאינו מינו. אנחנו במפורש, כל השנים האלה הם מבקשים, ביקשו מאיתנו, וזה היה בחוק טל, בכל מקום זה היה כתוב כמה זמן צריך לשבת וללמוד. ורק בגלל שהוא יושב ולומד, אז אני יכול לבקש בשבילו דיחוי. אם הוא עובד, אז לא בשביל זה אנחנו נמצאים פה. אנחנו לא נמצאים עבור מי שעובד.
היו"ר רם בן ברק
עד היום, תתקנו אותי אם אני טועה, כי אני לא בקיא כמו החברים כאן ברזי החוק ובהיסטוריה, עד היום כל מי שלמד בעצם לא יכול היה לעשות שום דבר אחר חוץ מללמוד, נכון?
ערן יוסף
זה לא מדויק. הסייג של היציאה להכשרה היה קיים גם בחוק הנוכחי. השינוי הוא מינורי. השינוי הוא מ-15 שעות ל-20 שעות.
מירי פרנקל-שור
לא. זה לא רק זה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
גם גיל. גם גיל אני חושב.
מירי פרנקל-שור
תכף אני אתייחס. זה גם לגבי תואר ראשון, אבל תכף נתייחס.
ערן יוסף
לתואר ראשון.
אורי מקלב (יהדות התורה)
נכון, גברת פרנקל?
מירי פרנקל-שור
לתואר האקדמי.
ערן יוסף
נכון.
היו"ר רם בן ברק
אבל גם הגיל היה. לא הקדימו את הגיל שאפשר לצאת?
קריאה
הקדימו, נכון.
מירי פרנקל-שור
הגיל, אנחנו נגיע. זה מגיל 18.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא. אני מדבר על מה השינויים.
מירי פרנקל-שור
נכון. זה גם שינוי, שמגיל 18 ניתן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה גם שינוי לגיל, יהיה יותר מוקדם.
היו"ר רם בן ברק
כן. ארבל, רצית להגיד משהו?
משה ארבל (ש"ס)
נקודה ראשונה לגבי 26ג (2).
אורי מקלב (יהדות התורה)
היושב-ראש אמר אם אנחנו בקיאים בחוק או לא. היושב-ראש אומר שאנחנו בקיאים בחוק.
היו"ר רם בן ברק
מה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה שאלת אם אנחנו בקיאים בחוק, אז אני גם הערתי שגם בנושא הגיל גם יש שינוי.
היו"ר רם בן ברק
אתה בקיא בחוק, אין ספק.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא, לא. לא.
משה ארבל (ש"ס)
לגבי 26ג(2), הצורך בסעיף לימודים להשלמת השכלה ל-12 שנות לימוד, החלק הזה, אני לא מדבר על השמלת תעודת בגרות, החלק הזה הוא קצת לא ברור, מכיוון שגם הלימודים הישיבתיים מוכרים היום על ידי משרד החינוך ל-12 שנות לימוד. ולגבי סעיף קטן (3), אני חושב שצריך לתת על זה את הדעת, מכיוון שהוא מגביל את החירות ואת החופש האקדמי באותה מגבלה של שר הכלכלה שמפנה בעצם לחוגים אקדמיים דווקא כאלה שקיים מחסור במשק בעובדים באותו מקצוע. הדבר הזה נזיל. אם באמת יודעים לומר שלימודים אקדמיים בסופו של דבר מביאים לתוצאה של תעסוקה איכותית יותר, לרבות פרנסה בשכר גבוה יותר, אז למה להגביל את זה לצו של שר הכלכלה? זאת אומרת, אם רוצים לעודד יציאה ללימודים אקדמיים, אז שיאפשרו בכל חוג, בכל פקולטה, בכל מקום, ללא מגבלה של סעיף קטן (3).
מירי פרנקל-שור
הסיפא.
היו"ר רם בן ברק
מה?
מירי פרנקל-שור
הסיפא של (3).
אורי מקלב (יהדות התורה)
לגבי ההסבר זה מפריע.
מירי פרנקל-שור
שקבע שר הכלכלה בצו.
משה ארבל (ש"ס)
"שקבע שר הכלכלה והתעשייה, בצו, לאחר שהשתכנע כי קיים מחסור במשק בעובדים באותו מקצוע". לימודים אקדמיים לוקחים שלוש וחצי שנים לתואר ראשון.
מירי פרנקל-שור
שר הכלכלה.
משה ארבל (ש"ס)
אותו צו שחותם עליו שר הכלכלה יכול להיות רלוונטי לאותה שנה, ופתאום יכול להיות מחסור שנה אחר או עודף שנה אחר. ולכן אני חושב שהוא מיותר לחלוטין.
היו"ר רם בן ברק
על פניו, נראה לי, הערה נכונה. למה להגביל את זה למה ששרת הכלכלה רואה.
ערן יוסף
אני רוצה להתייחס לזה.
משה ארבל (ש"ס)
אם חשקה נפשו בתורה והוא הולך ללמוד תלמוד בבר אילן, תאפשר את זה.
ערן יוסף
אפשר להתייחס לכל תתי-סעיפים של הסעיף כאן של ההכשרה התעסוקתית?
היו"ר רם בן ברק
כן. בבקשה.
ערן יוסף
בעצם יש כאן שלושה סעיפי-משנה. הסעיף הראשון מדבר על הכשרה מקצועית. הוא היה בהסדר הקודם. הוא לא השתנה. אני חושב שהוא נכון. סעיף השני, ואני מתייחס גם להערות שהיו בנייר של הייעוץ המשפטי של הוועדה, הנוסח שלו השתנה; המהות שלו לא השתנתה. הכוונה היא בעצם להשלמת לימודי התיכון על מנת לאפשר, אם וכאשר בהמשך ירצה לצאת להכשרה אקדמית, שיהיה לו את הבסיס שחסר לו.
מירי פרנקל-שור
מה שאנחנו ניסינו לדייק הוא שלפני החוק הקודם, היה מדובר רק בלימודי ליבה. וכאן יש הרחבה.
ערן יוסף
אז אני מנסה להסביר שיש אכן הרחבה לעומת נוסח החוק. אין הרחבה לעומת הפרקטיקה, מכיוון שהסעיף הקודם שדיבר על לימודי ליבה יצר בעיות בפרשנות. ומה שקרה בסופו של דבר הוא שהתאפשרה השלמה של בגרות. ולכן במהות שמרנו על אותו הסדר. כתבנו את זה בצורה יותר מדויקת, שתהיה יותר ברורה למי שצריך לבצע.

לגבי הסעיף השלישי של לימודים האקדמיים, בעצם מה שרשום פה, ההן מלמד על הלאו. תפיסת העולם אומרת – שוב, אנחנו חוזרים לאיזון בין התכליות – שעל מנת שלא להפלות לטובה אדם שנמצא בלימודים בישיבה בשונה ממי שהולך לשירות צבאי או לשירות אזרחי, אנחנו לא פותחים בפניו אפשרות ללימודים אקדמיים עד לגיל – שתכף נדבר, אחר כך, על מגבלת הגיל – אלא אין לימודים אקדמיים.
מירי פרנקל-שור
לא הבנתי. אני לא הבנתי את ההערה.
ערן יוסף
רק רגע, בבקשה.
היו"ר רם בן ברק
אני הבנתי אותה מצוין.
מירי פרנקל-שור
כן. מאיזה גיל מותר לצאת ללימודים אקדמיים?
ערן יוסף
רק שנייה. בגיל הפטור.
היו"ר רם בן ברק
בגיל הפטור.
ערן יוסף
בגיל הפטור אין בעיה. כל הנושא של הכשרה המקצועית רלוונטי עד לגיל הפטור.
יואב בן צור (ש"ס)
בגיל הפטור מה הוא צריך אותך?
היו"ר רם בן ברק
אתה אומר, כמו שהבן שלי, לדוגמה, לא יכול ללכת ללמוד באוניברסיטה בזמן שהוא משרת בצבא, אלא אם כן הצבא החליט לשלוח אותו לקורס מסוים או לתואר מסוים.
ערן יוסף
נכון. נכון.
אורי מקלב (יהדות התורה)
והוא לא יכול לעשות באוניברסיטה הפתוחה?
ערן יוסף
אני אשמח אם תיתנו לי להשלים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אחד שנמצא בשירות צבאי לא יכול לעשות לימודים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה? לא על חשבון הצבא?
היו"ר רם בן ברק
הוא צריך לקבל על זה אישור.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ויש מישהו שלא ניתן לו אישור שהוא הולך?
משה ארבל (ש"ס)
אז אתה מעמיק עכשיו את הפערים ואת חוסר השוויון, כי כל סטודנט מוסלמי במדינת ישראל נכנס לכל חוג בכל פקולטה, בכל מוסד אקדמי ללא מגבלת גיל, ללא שום דבר, ואתה לא מתייחס לזה. אתה לא יכול להתעלם מהפיל שבחדר.
היו"ר רם בן ברק
אנחנו לא מתעלמים.
משה ארבל (ש"ס)
אתה מעמיק את חוסר השוויון.
היו"ר רם בן ברק
אנחנו לא מתעלמים. ד"ר גלעד, אתה רוצה להוסיף משהו?
גלעד מלאך
כן. שמי גלעד מלאך, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. רציתי להעיר שבאמת הדרישה שדווקא הלימודים אקדמיים יהיו לצורכי תעסוקה, אני מסכים עם חבר הכנסת, היא נראית מיותרת. אנחנו יודעים שלימודים אקדמיים מביאים תשואה מאוד משמעותית להכנסה של חרדים בכל תחום. כלומר, גם כשהם הולכים לתחומים שהם כביכול פחות פרקטיים, זה מכינה קדם-אקדמית, זה הלימודים עצמם, זה ממש משמעותי לצורך כניסה לעבודה. אז להגיד הכשרה מקצועית כן, אבל לימודים שהם מביאים תשובה הרבה גדולה, נראה לי - - -
יואב בן צור (ש"ס)
רוצים למתג אותם כאנשים חלשים, ופועלים שלא יהיה להם איזשהו קידום או משהו שייתנו השכלה. זו המציאות. וזה מה שרוצים לעשות איתם.
היו"ר רם בן ברק
מי מדבר?
אורי מקלב (יהדות התורה)
בן צור.
היו"ר רם בן ברק
סליחה. כן, בבקשה.
ערן יוסף
אז אני רק אשלים. העמדה של מערכת הביטחון שעמדה בסיס החוק הזה, שוב, מתוך איזון האינטרסים, מתוך השמירה על עיקרון השוויון מול מי שמשרת בצבא, הייתה למנוע את האפשרות לצאת ללימודים אקדמיים. הסכמנו, חריג, במסגרת האיזון בין האינטרסים וחשיבות למשק שבמקצועות מסוימים ששר הכלכלה יקבע שהם חיוניים כן יתאפשרו לימודים אקדמיים.
היו"ר רם בן ברק
אני אפרש אותך. סטודנט חרדי שירצה עכשיו ללמוד מתמטיקה בטכניון, סביר להניח ששרת הכלכלה תאשר לו את זה.
יואב בן צור (ש"ס)
לא. לא תאשר.
היו"ר רם בן ברק
למה?
ערן יוסף
אני לא חושב שמתמטיקה ייחשב כמקצוע שנדרש במשק.
משה ארבל (ש"ס)
בואו נאמר ככה. אם הוא ירצה ללמוד משפטים, היא לא תאשר לו. זה בטוח.
היו"ר רם בן ברק
שנייה. מתמטיקאים לא דרושים במשק?
ערן יוסף
אני לא יודע. אני לא רוצה להיכנס למקצוע ספציפי. בוא ניקח משהו יותר פשוט כמו הנדסה. כשיש מצוקה במשק ויש צורך באנשים, יכול להיות שמקצועות הנדסה מסוימים ייכללו בצו ששרת הכלכלה תקבע. אבל הכלל הוא שלא.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש לי הצעת פשרה, אדוני היושב-ראש. מותר הכול ללמוד חוץ מתלמוד. אני מוכן שתלמוד לא יהיה אפשר ללמוד באקדמיה. שאר הלימודים אפשר. אז זהו. אם מישהו חשש שהוא ילך ללמוד תלמוד באוניברסיטה, אני ממליץ ואני גם מעדיף שלא ילמד.
משה טור פז (יש עתיד)
אני ממליץ לך, חבר הכנסת. אני עשיתי את זה וזה מאוד כדאי.
יואב בן צור (ש"ס)
זה לא פגיעה בחופש העיסוק?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני לא רוצה בגלל התוצאה הזו. ובלי לפגוע, חס וחלילה, רק בגלל התוצאה הזו.
משה טור פז (יש עתיד)
תפגע חופשי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הבנתי אותך.
היו"ר רם בן ברק
בבקשה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
יש לי עוד שאלה אחת.
דרור גרנית
אולי, אדוני היושב-ראש, אפשר יהיה להתיר לנציגת שרת הכלכלה להתייחס?
מירי פרנקל-שור
שנייה. אני מבקשת להתייחס לפסקה (3). מכיוון שיש להצעת החוק סעיף מטרה, אז אני כן מבקשת להתייחס לפסקה (3) ביחס לסעיף המטרה.
משה ארבל (ש"ס)
בינתיים. בינתיים.
מירי פרנקל-שור
בינתיים. מה שמציעה הצעת החוק הוא להרחיב את הלימודים האקדמיים לצורך תואר שלא היו עד היום. עכשיו, בהתאם להבנתנו את הצעת החוק, מטרת דחיית השירות היא לשם לימוד בישיבה - - - אנחנו מקשרים לתכלית של הכרה בחשיבות לימוד התורה. כל תלמיד ישיבה או תלמיד בכולל שצריך ללמוד 45 שעות או 40 שעות לפי הצעת החוק יכול להיות בהכשרת תעסוקתית מיועדת של עד 20 שעות. זאת אומרת, זה מפחית את הלימודים שלו בישיבה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
התורניים.
מירי פרנקל-שור
וכאשר כאן נשאלת אצלי השאלה שאני מבינה, ואם אני מתסכלת על תכלית אחרת של קידום ושילוב בתעסוקה, אז אני מבינה את ההכשרה המקצועית ואני מבינה את ההשלמה של ההשכלה לתעודת בגרות. אבל בגיל 18 לאפשר לתלמיד ישיבה ללמוד לימודים אקדמיים, אני חושבת שיש פה קצת - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
נו, הרי אמרתי את זה קודם גם. אנחנו יודעים שתלמיד צריך להיות 45 שעות בישיבה ולא במקום אחר.
מירי פרנקל-שור
רק שנייה, תן לי רק להשלים ותכף אני אתייחס. זאת אומרת, אם אנחנו מתייחסים לשלוש המטרות, ולפי סעיף המטרה, כל המטרות הן שוות, אז אנחנו באמת צריכים לראות שמצד אחד אנחנו לא מעמיק את אי השוויון בכך שאנחנו מאפשרים לתלמיד ישיבה שמלכתחילה הוא לא התגייס, מכיוון שיש לו הכרה בלימוד התורה אז לכן הוא מקבל את הדיחוי – אז אם אנחנו מדברים על שילוב בתעסוקה, אז בסדר, אז צריך לשלב בתעסוקה. זו מעין הפליה מתקנת שהוא יגיע לאיזה סף מסוים. לכן אפשר שהוא יעבור הכשרת תעסוקתית מסוימת בדברים מסוימים וגם השלמה לתעודת בגרות או 12 שנות לימוד. אבל באמת אני שמה סימן שאלה גדול: האם בשלב הזה של גיל 18 באמת המחוקק בחוק שירות ביטחון צריך לאפשר לו ללמוד לימודים אקדמיים? אני חושבת שזה מפיר את האיזון שאותו מבקשת הממשלה ליצור בשלושת התכליות שהציגה בסעיף המטרה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
באיזה ערך זה פוגע? אני חושב שאת צודקת שזה פוגע בערך של לימוד התורה.
יואב בן צור (ש"ס)
בערך לימוד התורה.
משה ארבל (ש"ס)
לא. היא דיברה על ערך השוויון.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא. היא דיברה על תכליות אחרות. היא מדברת על תכליות אחרות.
מירי פרנקל-שור
רק שנייה, חבר הכנסת מקלב.
יואב בן צור (ש"ס)
גם הכשרה מקצועית היא גם פגיעה.
מירי פרנקל-שור
מבחינתי, הדבר הראשון שהוא בהחלט מעמיק את אי השוויון בכל שקשור לצמצום בשירות הסדיר. מעבר לזה, אני לא חושבת שזה מקדם, שזה מצדיק בגיל 18 לאפשר לימודים אקדמיים.
קריאה
נכון.
מירי פרנקל-שור
ואני בהחלט גם חושבת שזה לא משרת. כלומר, צריך, אם מבקשת הממשלה לקדם את התכלית התעסוקתית, אבל אני חושבת שזה צריך להיות יותר מידתי. ולא ברור לי מדוע מבקשת הממשלה לאפשר לימודים אקדמיים כבר בגיל 18.
יואב בן צור (ש"ס)
אבל גם הכשרה מקצועית פוגעת בשוויון.
קריאה
לא התייחסת לזה גם - - -
יואב בן צור (ש"ס)
גם הכשרה מקצועית פוגעת בשוויון.
אורי מקלב (יהדות התורה)
את צודקת. צריך לא לאפשר את זה.
דרור גרנית
אפשר להתייחס, אדוני היושב-ראש?
מירי פרנקל-שור
אני מבינה. אבל היא בהחלט באה לשרת תכלית אחרת - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
את צודקת. צריך לא לאפשר את זה.
מירי פרנקל-שור
- - כשמבקשת הממשלה לקבוע - - -
יואב בן צור (ש"ס)
אז אל תאפשרי גם הכשרה מקצועית. זה בסדר גמור, מבחינתנו.
דרור גרנית
אדוני, אני רוצה להתייחס.
משה ארבל (ש"ס)
היועצת המשפטית של הוועדה, השאלה המרכזית בטענות שהעלית, והן כבדות משקל, היא מי בעצם קהל הייחוס לסוגיית השוויון. האם אנחנו מייחסים את אותו נער חרדי צעיר לחברו מאותה סביבה ומאותו רחוב שהוא לא חרדי ולא לומד תורה בישיבה ויוצא עכשיו לקרב ויוצא להתגייס, או האם אנחנו מייחסים אותו לכלל אזרחי מדינת ישראל: דתיים, חילוניים, יהודים וערבים? וברגע שאת מציבה את הסוגיה הזו ומסתכלת עכשיו על סוגיית השוויון ביחס לכלל האוכלוסייה ולכלל אזרחי מדינת ישראל, אני חושב שהימנעות מלימודים אקדמיים תעמיק את אי השוויון.
מירי פרנקל-שור
בגיל 18?
משה ארבל (ש"ס)
כן. אם הוא מוכשר.
מירי פרנקל-שור
- - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
את צודקת. אני לא רואה איך גם לימוד תורה וגם לימוד אקדמי לבחור בן 18.
היו"ר רם בן ברק
חברים, אני רוצה - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני חושב שבאמת לא צריך לאפשר את זה. אפשר ללמוד תורה. לא צריך לאפשר את זה.
היו"ר רם בן ברק
רגע, שנייה. אוקיי. כן, רצית להגיד מילה?
דרור גרנית
כן. אני רוצה רגע להעיר בכמה נקודות. בסוף שאנחנו עוסקים פה באיזון בין התכליות, וזו הערה שאני רציתי לציין כבר מראשית דבריה של היועצת המשפטית, שבעצם כל סעיף לאו דווקא משרת תכלית אחת, הוא יכול לשרת את האיזון בין התכליות. כלומר, הוא יכול לשרת עד גבול מסוים את התכלית הזאת ומאותו גבול את התכלית האחרת. ההסדר של הכשרה התעסוקה המיועדת הוא דוגמה קלאסית לזה. זאת אומרת, הרעיון, אמרו פה חברי הכנסת משמאלי, שבעצם ההסדר לא משרת את התכלית של לימוד התורה ולא מקדם את התכלית של לימוד התורה. הליבה של ההסדר הזה היא שמאפשרים לאנשים שמבקשים ללמוד תורה, להבדיל מאנשים ללמוד מוזיקה או שמבקשים ללמוד ספרות יפה, מאפשרים לאנשים שמבקשים ללמוד תורה לדחות את שירותם שנה ושנתיים ושלוש שנים. זאת אומרת, זה הקידום. וזה השירות לתכלית הזאת.

ועכשיו אנחנו בשאלה - -
היו"ר רם בן ברק
מה הם עושים בזמן זה?
דרור גרנית
- - מה הם עושים בזמן הזה? כאשר אנחנו אומרים: רגע, אבל אנחנו מבקשים לאפשר להם גם את התכלית של השתלבות או בשירות לאומי-אזרחי, שזו אופציה אחת, או בעולם התעסוקה במקביל, בחופף, ביחד עם, בכל מיני אפיקים ומסלולים, הלימודים התורניים ככל שהם רוצים לדבוק בהם. ולכן אנחנו מחפשים את השילוב של התכליות.

אז הדוגמה של הכשרה התעסוקתית המיועדת היא בדיוק זה. היא באה להגיד: מי שהולך ובוחר להיכנס לתוך המסלול שהוא מבקש ללמוד תורה ולכן להקדיש את עיתותיו ללימוד תורה ולדחות את שירותו, עדיין יכול במהלך השנים להחליט שהוא רוצה גם לרכוש הכשרה תעסוקתית שאם בבוא היום הוא ירצה להשתלב בתעסוקה, הוא יוכל לעשות את זה. ולכן אנחנו מאפשרים לו ללמוד, לעבור הכשרה שאישר שר הכלכלה וכדו', ככתוב בסעיף (1); אנחנו מאפשרים לו להשלים את אותם לימודי ליבה ולימודי בגרויות שהיו חסרים לו, שזה סעיף קטן (2); ואנחנו מאפשרים לו גם ללמוד השכלה אקדמית.

אומרת היועצת המשפטית, ההשכלה האקדמית היא יתרון והיא פוגעת בשוויון אל מול המשרתים בצבא. בכול הכבוד, אני חושב שאמירה הזאת היא, החשש הזה נפתר בזה – שוב פעם, כשאנחנו שמים לנגד עינינו את התכלית התעסוקתית, אזי האמירה שאומרת: במקצועות שהמשק חסר אותם, זאת אומרת, מקצועות הנדסה, מקצועות הרפואה – יכול להיות מקצועות אחרים; אני לא מתיימר עכשיו לתת רשימה סגורה, וזה בדיוק שיקול הדעת שיישמר לשרת הכלכלה, והיא תוכל לעדכן את הצו מעת לעת בהתאם להשתנות הנסיבות במשק, אבל היא תגדיר את המקצועות החסרים במשק.
יואב בן צור (ש"ס)
היא או הוא.
דרור גרנית
היא או הוא. אני מדבר בלשון נקבה כי היום יש שרה. היא תגדיר את המקצועות החסרים במשק. ולטובת אותם מקצועות יוכלו לפנות – זה win-win, זאת אומרת, זה יתרון למשק במובן הזה שמקצועות שבמחסור יקבלו מענה נוסף.
היו"ר רם בן ברק
למה שרת הכלכלה ולא המל"ג, שהוא ממילא מתעסק עם זה?
דרור גרנית
סליחה?
מירי פרנקל-שור
שרת הכלכלה אחראית על החסרים במשק.
היו"ר רם בן ברק
הינה, הנציגה של משרד הכלכלה. כן.
שירה ברלינר פולג
שלום. שמי שירה ברלינר, משרד הכלכלה. אכן למל"ג יש מנגנון שמדרג את המקצועות, ועל בסיסו נקבעים כל מיני דברים, לרבות תקצוב, לרבות מלגות לסטודנטים חרדים. המקצועות מחולקים לשלושה. גם אם שרת הכלכלה היא זו שתקבע, בסופו של דבר, מה הם המקצועות הנדרשים במשק, היא כמובן תעשה את זה בתיאום אם המל"ג. אפשר גם להסתמך ישירות על המנגנון של המל"ג, כמובן בתיאום איתם. ובכל מקרה, יש תקדים לדרוג של מקצועות ולמתן זכויות בהתאם לדרוג הזה. זה לא חדש.
ערן יוסף
אני שוב מדגיש שהכוונה היא שזה יהיה החריג ולא הכלל. הכלל הוא שלא יהיו לימודים אקדמיים, למעט אותם מקצועות שייקבעו שיש בהם צורך. וזה האיזון שעונה למה שהיועצת המשפטית ציינה.
מירי פרנקל-שור
אבל השאלה היא, ערן, אם צריך לקבוע את זה בגיל 18 או שצריך, קודם כול, לחכות לגיל הפטור אם הוא יהיה 23, 21. יכול להיות שאם גיל הפטור יהיה 23, אז אפשר לימודים אקדמיים בגיל 21.
דרור גרנית
מה היתרון בזה?
משה ארבל (ש"ס)
היתרון בזה, מבחינתה, הוא הגדלת השוויון.
דרור גרנית
לא. אין בכך יתרון בתחום השוויון. כי אם אנחנו יודעים שיש אדם שהוא בכלל לא נכנס לתוך המסלול של שירות, הוא הצהיר מנקודת הפתיחה: אני במסלול שמטרתו לא להגיע לשירות; אני במסלול שאני מתחיל בעולם של לימודים תורניים, ולכל היותר אני אולי בשלב כלשהו אעשה את הסטה בשלבים, במדורג, באופן כזה או אחר, לעולם התעסוקה. ועכשיו, כשהוא יגיע לעולם התעסוקה, אנחנו רוצים לתת לו את starting point המקצועי כדי שהוא יעסוק בעבודה שמפרנסת אותו בכבוד, תורמת למשק, אינה עבודה של חוטב עצים ושואב מים, אלא עבודה שאולי היא עבודה עם ערך שממצה את היכולות ואת הכישורים שלו, שתורמת למשק שהוא במחסור.

מה ההיגיון לקחת את אותו אדם שמראש נקודת הפתיחה שלו היא: אני לא הולך לשירות צבאי? כאילו אנחנו מדברים על בן אדם מלכתחילה לא מיועד לשם. למה למנוע ממנו הסדר - - -
היו"ר רם בן ברק
אוקיי. חבר'ה, שמעתי את כולם.
משה ארבל (ש"ס)
אדוני היושב-ראש, אני רק רוצה פה לשירה ברלינר, אנחנו וגם את – אני יודע עד כמה את רגישה לנושא הזה – מכירים ביקורת רבה מאוד על סוגיית הסללה של אנשי פריפריה, שהסלילו אותם במשך דורות, שנים רבות, למקצועות מסוימים, כי באמת חשבו שזה מה שצריך באותו זמן. וזה היה סוג של כוח אדם שבואו נמלא עכשיו משבצות. והסעיף הזה שמגביל את החירות, את חירות המחשבה, של אותו אדם לבוא ולבחור את תחום הדעת שאותו הוא רוצה, הוא בסופו של דבר יביא להסללה. אוכלוסייה פריפריאלית, אוכלוסייה מוחלשת, מרביתה בסוציו 1, 2, שבסופו של דבר אותם צווים וכללים של שר כלכלה כזה או אחר יובילו להסללת האוכלוסייה. זו הסללה. לדעתי, זה נגע, זה פגע רע מבחינת תעסוקתית וחברתית.
היו"ר רם בן ברק
חבר הכנסת ארבל, תראה, זה לא הגון מה שאתה עושה, מפני שאני אגיד למה. קודם כול, מדובר על תואר אקדמי. תואר אקדמי זה לא – אתה לקחת עכשיו את מה שהיה בשנות ה-50 וה-60. אנחנו לא שם. מדובר על תואר אקדמי.
יואב בן צור (ש"ס)
וההכשרה המקצועית?
משה ארבל (ש"ס)
תן לו חופש.
היו"ר רם בן ברק
שנייה.
משה ארבל (ש"ס)
תן לו חופש.
היו"ר רם בן ברק
שנייה.
משה ארבל (ש"ס)
להחליט לו?
היו"ר רם בן ברק
אני באמצע המשפט.
משה ארבל (ש"ס)
בכבוד.
היו"ר רם בן ברק
אולי כשאני אגמור לא תהיה לך שאלה. עכשיו בלבלת אותי. קודם כול, צריך להבין מדובר על תואר אקדמי ולא מדובר על איזשהו בית ספר טכני למסגרות, אוקיי? שאני למדתי בכזה, דרך אגב. עכשיו, אתה בא ואומר: לא, אני לא פוגע בו בשום דבר. הוא בגיל 21 כשהוא יקבל את הפטור. הוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה. הוא יוכל ללכת ללמוד פילוסופיה הודית. הכול בסדר. לא מגבילים אותו. בזמן שאנחנו נמצאים במסגרת החוק, בזמן שבמסגרת כל חבריו נמצאים בצבא ולא יכולים ללמוד, אנחנו מאפשרים לו באופן מיוחד, לרכוש מקצוע אקדמי. זה מה שאנחנו מאפשרים לו, מה שאנחנו לא מאפשרים לאף אחד אחר. אל תתחיל איתי עם ערבים עכשיו. לאף אחד אחר.
יואב בן צור (ש"ס)
למה לא?
היו"ר רם בן ברק
ככה. ולכן אני לא חושב שיש כאן הפליה. אין כאן בוודאי ובוודאי לא הפליה ולא הכוונה, אלא בוודאי ובוודאי יש כאן יתרון שאין לאחרים, על פני אחרים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אבל אתה מעמיק את אי השוויון, כי את אותם מקצועות אתה לא מציע אותם לאחד שמשרת בצבא.
היו"ר רם בן ברק
נכון. נכון.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אז מה יגידו? לחרדים הם הציעו בתוך הזמן שלהם מגיל 18 כולם ילכו למקצוע.
היו"ר רם בן ברק
יגידו. נכון, יגידו. נכון, יגידו.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אז אני מגדיל את אי השוויון. למה אני צריך להגדיל את אי השוויון? איזה רעיון הוא?
היו"ר רם בן ברק
נכון, יגידו. ויבואו רבים ואחרים תהיה להם טענה מוצדקת. אבל השיקולים שלנו הם שיקולים יותר רחבים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מאחר שאמרת קודם שאתה לא מכיר את ההיסטוריה, אני בסוף רוצה שתיתן לי כמה דקות, כי אני רוצה כן לדבר על ההיסטוריה, כי אני חושב שכל מה שאנחנו עושים עכשיו לכאורה זה לבטלה. הרי יש לי כן שאלה ליועצת המשפטית. מה הכוונה "או השכלה אחרת שאישר שר הכלכלה והתעשייה על פי אמות מידה שקבע בשים לב לצורכי הצבא"? מישהו יודע להגדיר מה זה נקרא "בשים לב"? היה לנו פעם איזשהו ניסוח של "בשים לב" שלא יצאנו מזה או שיצאנו.
מירי פרנקל-שור
יש פה משרד הביטחון או משרד הכלכלה.
איתי אופיר
זה גם הנוסח היום בחוק. אנחנו נקרא את הסעיף.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אבל כשהיה שר הביטחון "בשים לב" ליעדים, אז פסלו את ה"בשים לב". אז איך זה עובד פה?
איתי אופיר
זה נפסל בגלל מהות אחרת, "בשים לב ליעדים".
מאיר פרוש (יהדות התורה)
ו"בשים לב לצורכי הצבא"?
איתי אופיר
הוחלט שאנחנו לא נותנים לשר הביטחון לקבוע את יעדים. זה לא אומר שהמילים "בשים לב", לא כבולה לנצח להקשר אחר.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
"בשים לב לצורכי הצבא" זה The same. מה זאת אומרת? בשביל מה לשר הביטחון היה "בשים לב ליעדים של צורכי הצבא"?
היו"ר רם בן ברק
כן.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אז זה נפסל.
איתי אופיר
נפסל בהקשר המהותי שזה נאמר באותו - - -
היו"ר רם בן ברק
ראש הוועדה חושב שזה בסדר גמור. הוא השתכנע. אחרי ששמעתי את כולם שהסעיף הזה הוא בסדר גמור, אנחנו ממשיכים הלאה.
משה ארבל (ש"ס)
הייתה בקשה לתגובה מנציגת משרד הכלכלה.
שירה ברלינר פולג
רק להגיב לעניין הגיל לעורכת הדין פרנקל.
היו"ר רם בן ברק
רק תוריד, כי קשה להבין עם המסכה. תודה.
שירה ברלינר פולג
צודק. רק לתכלית התעסוקתית. אני לא נכנסת לסוגיות של שוויון וכו'. ליציאה מוקדמת ככל האפשר לשוק העבודה בגיל צעיר יש יתרון אדיר. גם אחרי שלומדים, יש שנות ניסיון והתקדמות. עד שמגיעים לשכר סביר פחות או יותר עוברות כמה שנים. אם אנחנו רוצים לראות תוצר מהאירוע הזה ובאמת להגדיל את השוויון התעסוקתי ולראות אנשים, כמו שאומר חבר הכנסת ארבל, מפרנסים את משפחותיהם בכבוד ולא בשכר מינימום, כדאי להתחיל כמה יותר מוקדם.
היו"ר רם בן ברק
אלא אם כן אתה בא להיות חבר הכנסת, אתה מקבל מייד את מלוא המשכורת בלי שום ניסיון.
משה ארבל (ש"ס)
לא כזה להיט. עזוב, נו, בחייך.
שירה ברלינר פולג
גם אחרי התואר לוקח הרבה שנים לפני מגיעים לשכר טוב.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני לא הייתי רוצה להתערב. אבל יכול להיות שהייתם עושים דיפרנציאציה, הבדל בין גיל 18 לגיל 20. בגיל 18 הוא לא יכול. ומגיל 20 הוא כן יכול. בגיל 20.5.
גלעד מלאך
זה גם תלוי בשאלה אם באמת גיל הפטור ירד לגיל 21 או שהוא יישאר 23. זה מאוד משמעותי. אם הוא אכן ירד בצורה יותר משמעותי – אני יודע שזה אם בעתיד – אבל - - -
היו"ר רם בן ברק
זה תלוי מאוד. אנחנו אחרי זה, כי אני חושב שהסעיף הזה הוא בסדר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני לא מתערב בזה, אבל אתה יכול לעשות את זה בשני - - -
משה ארבל (ש"ס)
תתנגד לזה, מה. תתנגד.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אבל הסיכום של היושב-ראש, שהסעיף הזה הוא בסדר. לדעתנו, אנחנו חושבים שהוא לא.
היו"ר רם בן ברק
אז תצביעו נגד.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא להצביע.
היו"ר רם בן ברק
אז תצביעו נגד.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אתה רוצה לסכם כאחד או כשניים.
היו"ר רם בן ברק
כן.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא. זה לא בשביל תלמידי ישיבה.
היו"ר רם בן ברק
אני בא בנפש חפצה. אני שומע את כולם. והשתכנעתי שזה בסדר.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא. בסדר. אבל זה לא בשביל תלמידי ישיבה, וזה פוגע בערך של לימוד התורה, הרעיונות האלו.
היו"ר רם בן ברק
כן. הבנתי. הבנתי.
דרור גרנית
אבל חבר הכנסת פרוש, בעניין של תלמידי ישיבה גם הנקודה הזאת – אני רוצה לחדד, כי אתה חוזר על הנקודה הזאת. אני חושב שיש פה איזשהו, שוב פעם, פספוס. הרעיון הוא של שילוב תכליות ויכולת לשלב ביניהן. ולכן גם האפשרות למי שלומד בישיבה, תוך כדי לימודיו, לעבור את ההכשרה התעסוקתית. זאת אומרת, זה שילוב של האפשרות ללמוד תורה וביחד עם הכשרה תעסוקתית.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אמרתי כבר קודם, שההצדקה לבקש דיחוי עבור מי שיושב ולומד ולא ללכת לצבא זה רק בגלל שהוא רק לומד תורה. אם הוא לא לומד תורה אלא עובד, אז הוא צריך ללכת לצבא.
דרור גרנית
הינה, ההצעה משנה את הצדקה הזאת - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אז אין כל הצדקה.
דרור גרנית
- - ואומרת שגם אם התחלת בעולם של לימוד 45 או 40 שעות, הצדקה יכולה להיות שאתה לומד בנגיסה המדבר הזה לטובת הכשרת תעסוקתית.
אורי מקלב (יהדות התורה)
שום הצדקה לא. צריך ללמוד.
יואב בן צור (ש"ס)
ואם הוא לומד אחרי 45 שעות, הוא לומד במסגרת האוניברסיטה הפתוחה? הוא לא ישן בלילה.
דרור גרנית
אין שום בעיה. אין באמת שום בעיה.
היו"ר רם בן ברק
טוב, חברים. היועצת המשפטית, בבקשה.
מירי פרנקל-שור
שאלה נוספת להגדרת ישיבה.
דרור גרנית
אם זה בכלל מתאפשר לו. אם יש לו יותר מ-45 שעות, הוא יכול ללמוד.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אנחנו מוכנים לוותר על זה.
מירי פרנקל-שור
ערן ואיתי, בהגדרת ישיבה יש תוספת: "ישיבה או כולל שמתקיימים בהם לימודים תורניים, המופעלים על ידי עמותה או חברה לתועלת הציבור". מה הסיבה שהוספתם? מה המשמעות של זה?
ערן יוסף
אני אתייחס. קודם כול, צריך להגיד שכמה פעמים הנושא של דרישת התאגוד, נקרא לה, מופיעה בחוק. כאן אנחנו מדברים על עצם זה שהישיבה תהיה מתואגדת. אחר כך נתייחס לשאלה של מי חותם על הניירות, זה אירוע אחר. לגבי עצם שאלת התאגוד, אנחנו נתקלנו בקושי בין משרדי הממשלה, למעשה, בין משרד החינוך שמתעסק בתקצוב הישיבות דרך התמיכה, שהוא דורש התאגדות והוא עובד מול גופים מתואגדים, לבין משרד הביטחון שעובד על פי הגדרה הקודמת שדיברה על הישיבה. והדבר יוצר חוסר סנכרון. לפעמים ישיבה מסוימת רשומה אצלנו X ואצלם Y, זה יוצר בלגן גדול. חשבנו שזה נכון, במסגרת החוק החדש, לסנכרן בין ההגדרות, שהמדינה תעבוד תמיד מול תאגיד שמפעיל ישיבה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כל העמותות צריכות להיהפך לתאגידים?
ערן יוסף
בואו נגיד ככה שכבר היום כל הישיבות שמקבלות תמיכה מהמדינה - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל כולל? אבל כולל?
ערן יוסף
- - כל הישיבות וגם כל הכוללים, שמקבלים תמיכה מהמדינה, פועלים באמצעות תאגידים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא. לא בטוח. לא בטוח במה שאמרת עכשיו.
ערן יוסף
שנייה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל גם אם כן, אבל למה אחד שלא מקבל ממשרד הדתות? הוא לא מבקש תקציב, הוא לא רוצה, אבל מבחינת משרד הביטחון הוא צריך להיות מוכר. למה אתה מחייב אותו להיות תאגיד?
ערן יוסף
ברמת הפרקטית, למיטב ידיעתנו, אין כאלה, אין ישיבות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא. יש כאלה שלא מקבלים תקציב. אתה יודע שיש גופים שלא מקבלים. הם מוכרים אצלכם. שר הביטחון מכיר במוסד הלימודי הזה, כמו כולל. אני לא יודע אם את הישיבות. אבל יכול להיות גם את הישיבות.
משה ארבל (ש"ס)
צריך גם לבדוק אם ישנם מוסדות ישיבתיים שהם התאגדויות עות'מאניות. צריך להכניס אותם לחוק.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש כאלה שבאופן עקרוני לא רוצים. אתה צודק שלא נראה לך, אבל באופן עקרוני הם לא רוצים לקחת תקציב.
היו"ר רם בן ברק
שמה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
הם לא לוקחים תקציבים.
דרור גרנית
השאלה היא אינה אם הם לוקחים תקציבים. השאלה היא אם מתואגדים או לא. כאשר יש תאגוד, אנחנו כמדינה, כמוסדות יודעים לעבוד מולם. יש עמותה, יש לה מספר תאגיד.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אוקיי. הכול נכון, אבל זה שינוי. זה לא היה עד היום. אתה רוצה לשנות את זה.
דרור גרנית
חבר הכנסת מלקב, תרשה לי שנייה להשלים את המשפט.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הבנתי את מה שאתה אומר. אנחנו תופסים מהר.
דרור גרנית
יש מספר תאגיד, יש פיקוח רשם העמותות - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן, הכול ברור.
דרור גרנית
- - יש אורגנים של התאגיד שרשומים, יש גוף שאנחנו יודעים לעבוד מולו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל זה לא היה עד עכשיו. זה לא היה. בסדר, הכול נכון. אתה רוצה עכשיו עוד החמרה לעשות.
דרור גרנית
כאשר אין תאגוד, המשמעות היא שיכול אדם להחזיק אנשים אצלו בסלון וללמד אותם תורה, וזה מקים כשלעצמו, כשהוא לוקח שלושה תלמידי חכמים ומלמד אותם אצלו בסלון - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
לשר הביטחון יש אינדיקציות איך לבדוק אם הוא קיים או לא קיים.
דרור גרנית
- - לפעמים הוא הופך להיות מקנה להם מכוח לימודיהם בסלון שלו את הפטור. זה דבר לא סביר. פשוט מאוד.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ואם הוא רוצה ללמוד בבית הכנסת והוא תאגיד, זה בסדר? לא בסלון, ובתנאי שהוא ילמד בבית הכנסת. מה?
דרור גרנית
אני אבקש בהקשר הזה – שנייה, להשלים משפט אחד – לתת צ'אנס לנציגי משרד החינוך שאולי נמצאים בזום להתייחס לנקודה הזאת, שיוכלו להרחיב.
אורי מקלב (יהדות התורה)
שלום וברכה, יושב-ראש הישיבה.
דפנה סידס-כהן
רם.
היו"ר רם בן ברק
מה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
שלום וברכה.
דפנה סידס-כהן
אתה מאפשר את משרד החינוך בזום?
היו"ר רם בן ברק
כן. משרד החינוך, כן. משרד החינוך, אתה בזום? אתה רוצה להעיר משהו?
עמוס צייאדה
כן. אתם שומעים אותי?
היו"ר רם בן ברק
כן, כן. שומעים אך לא רואים.
עמוס צייאדה
שמי עמוס צייאדה, אגף מוסדות תורניים, משרד החינוך. תראו, אנחנו תומכים במוסדות תורניים שמאוגדים. המנגנון שנקבע כאן, של התמרוץ או הקנסות או הפחתות, אמור לעבוד דרכנו. בסופו של דבר, זו מערכת מידע שעובדת עם מספרים וסכומים ואחוזים. וכדי לאפשר העברת מידע ושאנחנו ניישם גם את כל המנגנון הזה, צריך לעבוד עם מספרים. כמו שלי ולכם יש מספרי זהות, לכל עמותה יש מספר זהות. קודם כול, לדעתי, אין מוסדות גם כאלה שלא נתמכים, אין כאלה שאין להם עמותה מסיבה אחת, כי יש להם סעיף 46 לגבי תרומות. עכשיו, גם אם יש כאלה אולי כאלה בקצה בודדים שאין להם, אנחנו לא נוכל לעבוד בלי מספרי העמותות. מספר העמותות זו הדרך היחידה לזהות את העמותות באופן מוחלט, מה שנקרא חד-ערכי. והדבר הזה הוא חיוני.
היו"ר רם בן ברק
טוב. אני חושב שקיבלנו תשובה מקיפה. אנחנו יכולים לעבור הלאה. כן.
דרור גרנית
עוד חצי משפט רק על הדבר הזה. רק להזכיר שכאילו התאגדות בישראל, בין כעמותה ובין כחל"צ, יחסית תהליך מאוד מאוד פשוט, לא יקר, לא מסובך, לא מאוד מורכב.
היו"ר רם בן ברק
כן. נכון.
דרור גרנית
זהו.
היו"ר רם בן ברק
הלאה.
איילת לוי נחום
סימן ב': דחיית שירות ושילוב בשירות סדיר ובשירות לאומי–אזרחידחיית שירות לתלמידי ישיבות
26ד.
שר הביטחון רשאי, לבקשת מיועד לשירות ביטחון שהוא תלמיד ישיבה, לדחות, בצו, את מועד התייצבותו לשירות סדיר, אם מצא כי מתקיימים לגביו כל התנאים לדחיית שירות כאמור בסעיף 26ה וראה לנכון לעשות כן בהתחשב בצורכי הביטחון ובהיקף הכוחות הסדירים.תנאים לדחיית שירות של תלמיד ישיבה
26ה.
התנאים לדחיית שירותו של מיועד לשירות ביטחון שהוא תלמיד ישיבה, לפי סעיף 26ד, הם כמפורט להלן:(1) הוא לומד בישיבה לימודים תורניים, באופן סדיר, בהיקף שלא יפחת מ-45 שעות בשבוע, ובכולל – מ-40 שעות בשבוע, למעט בתקופות חופשה שקבע שר הביטחון; ואולם לעניין מיועד לשירות ביטחון הנמצא בהכשרה תעסוקתית מיועדת, יופחת מהיקף השעות לפי פסקה זו מספר השעות שבהן הוא נמצא בהכשרה כאמור, ובלבד שלא יופחתו יותר מ-20 שעות בשבוע;(2) הוא אינו עוסק בכל עיסוק נוסף על לימודיו בישיבה, ואולם –
(א) רשאי מיועד לשירות ביטחון לעבור הכשרה תעסוקתית מיועדת;
(ב) רשאי מיועד לשירות ביטחון שהוא נשוי ושמלאו לו 22 שנים, לעסוק בעיסוק נוסף על לימודיו בישיבה, ובלבד שלא יעסוק בעיסוק כאמור בשעות הלימודים בישיבה כאמור בפסקה (1);לעניין פסקה זו, "עיסוק" – עבודה שמקובל לקבל בעבורה שכר, בין שהיא נעשית בשכר ובין שהיא נעשית שלא בשכר, ולרבות כל עיסוק אחר שקבע שר הביטחון;(3) הוא קיים את חובותיו לפי חוק זה, ובכלל זה התייצב לרישום ולבדיקה רפואית לפי סעיפים 3 ו־5;(4) הוא הצהיר, בתצהיר בכתב שניתן לפי סעיף 15 לפקודת הראיות, כי מתקיימים בו התנאים שבפסקאות (1) עד (3);(5) בעל תפקיד בישיבה שבה הוא לומד, שהוא מורשה חתימה של העמותה או החברה לתועלת הציבור המפעילה את הישיבה, הצהיר בתצהיר בכתב שניתן לפי סעיף 15 לפקודת הראיות, כי מתקיים במיועד לשירות ביטחון התנאי שבפסקה (1), והתחייב כי אם יחדל להתקיים במיועד לשירות ביטחון התנאי האמור, יודיע על כך לפוקד בתוך 21 ימים;(6) תנאים נוספים שקבע שר הביטחון, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.
היו"ר רם בן ברק
כן.
מירי פרנקל-שור
אין לי הערות לסעיף. הסעיף דומה לסעיף שהיה בעבר. אני רק רוצה להפנות את תשומת לב הוועדה שבסעיף 26ה(2)(ב) שמאפשר ל"מיועד לשירות ביטחון שהוא נשוי ושמלאו לו 22 שנים" – זה בעצם יכנס לתוקף רק בשנה השלישית לאחר שהחוק יכנס לתוקפו, מכיוון שבשנתיים הראשונות גיל הפטור עומד על 21.
היו"ר רם בן ברק
כן.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אפשר לשאול?
היו"ר רם בן ברק
כן. רק באת, כבר יש לך מה להגיד?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני שאלתי.
שלמה קרעי (הליכוד)
האמת היא שהוא שאל. גם לי יש שאלה, אבל אני אכבד את הרב פרוש.
היו"ר רם בן ברק
כן.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אבל היא עוד לא סיימה.
נירה שפק (יש עתיד)
היא לא סיימה אבל.
מירי פרנקל-שור
חבר הכנסת פרוש, אתה רוצה להעיר משהו על פסקה (5)? כי לי יש משהו בפסקה (5).
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא. לפני זה.
מירי פרנקל-שור
בבקשה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כלומר, אני לא מבין בדיוק מה כתוב פה. אותו תלמיד ישיבה שיש לו 20 שעות כדי להתעסק וללמוד משהו אחר, הוא נחשב כמשרת?
דרור גרנית
לא. הוא נחשב כדחוי שירות.
מירי פרנקל-שור
זה במסגרת דחיית השירות שלו. הוא צריך ללמוד או 45 שעות בישיבה או 40 שעות בכולל. במסגרת הזמן, הוא יכול להיות בהכשרה תעסוקתית של 20 שעות.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
ואז אתם רוצים לספור אותו כאחד שהתגייס? מה אתם רוצים?
היו"ר רם בן ברק
אנחנו מאפשרים לו. הוא לא חייב.
מירי פרנקל-שור
לא, לא. לא.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אז אני פשוט לא מבין איך אתם עושים דבר כזה. אף אחד מאיתנו מעולם לא ביקש שתיתנו דיחוי לאחד שעובד. מה זה הרעיון הזה לתת דיחוי?
נירה שפק (יש עתיד)
לא. אתה לא מבין את מה שכתוב.
היו"ר רם בן ברק
אנחנו לא נותנים דיחוי לאחד שעובד, חבר הכנסת פרוש. אנחנו מאפשרים – מאפשרים – לא כופים, אנחנו מאפשרים לתלמיד ישיבה להחליט.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אתם מגדילים את אי השוויון, ריבונו של עולם.
היו"ר רם בן ברק
מאפשרים לתלמיד ישיבה להחליט, אם הוא רוצה, במסגרת הזמן שנתנו לו ללמוד, גם להיות בהכשרה מקצועית. זה הכול. הוא לא חייב.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אמרת קודם שאתה לא מכיר את ההיסטוריה, אני חייב לומר לך, אדוני, זה פשוט יקומם את מי שיקרא את זה בסוף, יגיד: רגע, אתה עוד פריווילגיה נתת לו?
היו"ר רם בן ברק
אצלנו החרדים מקבלים הרבה פריווילגיות.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא. אנחנו לא מבקשים פריווילגיה. בתחום הזה אנחנו לא מבקשים פריווילגיה.
היו"ר רם בן ברק
אנחנו נותנים לכם בלי שתבקשו.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מי שיושב ולומד, בגלל הערך העליון, תן לו דיחוי.
היו"ר רם בן ברק
אני מבין שאתה לא רוצה שתהיה להם את האפשרות. אבל אנחנו נותנים להם את האפשרות להחליט.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא. אני לא רוצה לבקש ממך שתיתן לי דיחוי, אם הוא לא לומד.
היו"ר רם בן ברק
אבל אתה מבקש. מאחר שקבלת הפטור - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הרי מה היה בסוף? בג"ץ יאמר: הכול פסול. העיקר זה עובר.
היו"ר רם בן ברק
האם אתה מסכים שקבלת הפטור מותנה בזה שהוא לומד 45 שעות בשבוע? כן. אנחנו באים ואומרים שאנחנו מוכנים, בנוסף לזה שהוא חייב ללמוד - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל הוא שואל על ה"אנחנו". הוא שואל על ה"אנחנו" הזה.
היו"ר רם בן ברק
המדינה. המדינה מאפשרת לקבל פטור גם אם אותו תלמיד ישיבה החליט, בנוסף ללימודים, לעשות עד 20 שעות של הכשרה מקצועית.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן, אבל - - -
נועה שוקרון
ונזכיר בהקשר הזה שהתכלית השתנתה. כלומר, נוספה תכלית תעסוקתית. 20 השעות שבהן אותו בחור יכול ללכת להכשרה תעסוקתית בהחלט משרתות את התכלית הזו. ולכן אנחנו, מבחינתנו, לא רואים איזושהי לקונה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
היא סננה פה קודם שלאותו אחד שמתגייס לצבא אין את הפריווילגיה הזו. אז פשוט נותנים עוד פריווילגיה למי שלא הולך לשרת? ואז מה הבג"ץ יגיד על זה? הרי בשביל מה אנחנו מנסים? כל פעם שאנחנו ניתן עוד משהו או שניכנס לעוד תסבוכת, בג"ץ הרי יפסול גם את זה. מה אנחנו עושים עכשיו?
היו"ר רם בן ברק
שלמה, אתה מבין, שלמה, את הטרגדיה?
דרור גרנית
אנחנו לכן קבענו את התכליות כפי - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מבין. אבל אני לא - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מה קבעתם?
נירה שפק (יש עתיד)
אי-אפשר לשמוע את כולם ביחד, אני מצטערת.
היו"ר רם בן ברק
אתה בטח - - -
נירה שפק (יש עתיד)
אי-אפשר לשמעו את כולם ביחד.
שלמה קרעי (הליכוד)
קודם כול, התכלית ברורה. אבל מה שהרב פרוש אומר זה גם ברור. זה אומר, אתה בעצם מפלה עוד יותר ואתה פוגע בעצם עוד יותר ומעמיק את אי השוויון.
היו"ר רם בן ברק
אוקיי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל השאלה שלי, בנוסף לזה, בזמן ההכשרה אתה מאפשר לו להפחית 20 שעות. אבל בזמן התעסוקה אתה לא מאפשר לו.
נירה שפק (יש עתיד)
איזו תעסוקה? אין אפשרות.
קריאה
אין לו תעסוקה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. לא. רשאי. תסתכלי בסעיף (2)(ב) "רשאי מיועד לשירות ביטחון שהוא נשוי ושמלאו לו 22 שנים, לעסוק בעיסוק נוסף על לימודיו בישיבה, ובלבד שלא יעסוק בעיסוק כאמור בשעות הלימודים". זאת אומרת, אתה מאפשר לו לעסוק בעיסוק אחר, לעבוד, להתפרנס, ובלבד שהוא ימלא את מכסת הלימודים שאנחנו החלטנו שהיא נחשבת תורתו אומנותו.
דרור גרנית
נכון.
נועה שוקרון
כלומר, זה נוסף.
שלמה קרעי (הליכוד)
למה בהכשרה זה לא בסדר? שהוא גם יהיה תורתו אומנותו וגם - - -
נירה שפק (יש עתיד)
רק שנייה. לא שומעים אתכם במקביל.
היו"ר רם בן ברק
בן אדם לא יכול לעבוד ללא הכשרה.
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, תן להשלים את המשפט. אני אשלים את המשפט, תענה.
היו"ר רם בן ברק
כי בן אדם לא יכול לעבוד ללא הכשרה. ואנחנו מאפשרים לו לקבל הכשרה.
שלמה קרעי (הליכוד)
נכון. אבל בשעות העבודה האלה, בתקופת העבודה, אחרי חודשי ההכשרה, אתה אומר לו: תלמד את תורתו אומנותו – יש לו 40 או 45 שעות – ותעבוד מחוץ לשעות הלימודים. שם אתה לא מאפשר לו להפחית 20 שעות מהלימודים. זאת אומרת, שאפשר לעבוד וללמוד תורתו אומנותו במקביל. למה הכשרה אתה לא עושה את אותו דבר?
היו"ר רם בן ברק
אנחנו ננסה לשנות את זה.
ערן יוסף
אני רוצה לענות, בבקשה.
נירה שפק (יש עתיד)
רם, יש כאן בקשה לענות.
ערן יוסף
ההכשרה המקצועית מיועדת להיות לתקופה. לא לאורך כל שנות הלימודים בישיבה תהיה הכשרה מקצועית. היא מוגבלת בזמן ותסתיים. לעומת עבודה שהכוונה שהיא תהיה לטווח ארוך. לכן עבודה שהיא לטווח ארוך היא בנוסף לזמן הלימודים. והכשרה מקצועית נותנים לפרק הזמן של ההכשרה המקצועית, שהוא אמור להיות קצר, מאפשרים לנגוס גם בשעות הלימודים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה מכשיר אותו לכדי שהוא יחזור ללימודים? אתה נותן לו הכשרה ואתה אומר: אחרי שתסיים את ההשכרה, תחזור ללימודים?
דרור גרנית
כן. מאפשרים לו לבחור.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה יודע מה? למה אתה אומר את זה?
היו"ר רם בן ברק
אני מוכן ללכת לקראתכם. אני מוכן ללכת לקראתכם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא, לא. אני רק - - -
היו"ר רם בן ברק
אני מוכן ללכת לקראתכם ולאפשר לו גם בגיל 22 לעבוד על חשבון הלימודים. אין שום בעיה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. רגע.
נועה שוקרון
ואנחנו רק נציין שהסעיף היה קיים גם בחוק הקודם.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. בסדר. אנחנו דנים מהתחלה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ראש הישיבה יוציא ואתו לגמרי. חזקה על ראש הישיבה שיוציא אותו לגמרי מהישיבה.
היו"ר רם בן ברק
שלמה ביקש, אז אנחנו נאפשר לו.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, לא. לא ביקשתי את זה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כאשר אני מבקש את זה, זה רק יפגע במטרה שאני תמיד רוצה.
נירה שפק (יש עתיד)
למה זה יפגע? לי זה לא ברור למה זה יפגע.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כי אני יכול לבקש ולהבין, או מבקש שאתם תבינו, שמי שיושב ולומד מקבל דיחוי מהצבא. לא מי שלא יושב ולומד. איזו הצדקה הזו לבקש דיחוי מהצבא אם לא שאומר: אני מוסר את נפשי רק ללמוד תורה? בשביל זה, אוקיי, אתה מקבל את זה, מכיוון שאתה מתחייב ללמוד בישיבה. אם אתה לא לומד, מה פתאום אתה מבקש דיחוי?
היו"ר רם בן ברק
עד גיל 18 תשב ותלמד.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל, רם, אני יכול להסביר את מה הרב פרוש.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
איך חיים ישראל היה אומר לי? החיילים שלנו נמצאים בגבול לבנון, הוא רוצה לשבת בישיבה?
היו"ר רם בן ברק
אני יודע. לא צריך להסביר לי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני יכול לגם להסביר. הרי גם חייל מקבל הכשרה מקצועית הרבה פעמים. זאת אומרת, הוא גם משרת וגם מקבל איזה קורס שהרבה פעמים מכשיר אותו לאחרי הצבא.
היו"ר רם בן ברק
במהלך שירותו, כן.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז זאת אולי המקבילה שיכולה להיות בשביל ההכשרה המקצועית, אנחנו אומרים: רק את פרק הזמן הזה, כמו שנותנים לחייל.
היו"ר רם בן ברק
שלמה, בוא שב במקומי. אתה מסביר את זה טוב ממני.
נועה שוקרון
רק אם אפשר להגיד?
שלמה קרעי (הליכוד)
אולי זה יכול לעשות שכל.
היו"ר רם בן ברק
כן. אתה צודק.
שלמה קרעי (הליכוד)
כי הרב פרוש, מה שאנחנו אומרים כל מזמן, שמי שלומד בישיבה ותורתו אומנותו, הוא חייל בשירות המדינה. לא כולם מבינים את השירות שלו. אבל זה הערך שאנחנו מאמינים בו, שזה מגן על המדינה לא פחות.
היו"ר רם בן ברק
ויש גם הרבה מאוד חיילים שמצבם קשה יותר או פחות, שצה"ל מאפשר להם לעבוד במסגרת שירותם.
נירה שפק (יש עתיד)
נכון.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן. וגם הכשרה מקצועית.
היו"ר רם בן ברק
כן.
נועה שוקרון
רק ברשותכם, איזושהי הערה.
יואב בן צור (ש"ס)
מי שהולך להכשרה מקצועית - - -
נועה שוקרון
אם אפשר רגע איזושהי הערה כללית. הדיון כולו כרגע מתנהל בראי תכלית השוויון. אין שום התייחסות בדברים של חברי הכנסת לתכלית התעסוקתית. באה הממשלה ואמרה שיש תכלית נוספת והיא תכלית תעסוקתית.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
השופט עמית אמר את זה.
נועה שוקרון
סליחה?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
השופט עמית אמר את זה ומשרד הביטחון אימץ את זה?
קריאה
נכון.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא הממשלה.
דרור גרנית
אז הממשלה אימצה את כעמדתה כפי שזה משתלב בתכליות.
נועה שוקרון
בהינתן טיוטת החוק ובהינתן התכלית התעסוקתית – והנתונים פרוסים לפניי, ואם תרצו, אני אפרט – ברור לכולם שיציאה לעבודה בגיל מוקדם יותר, רכישת השכלה והכשרה תעסוקתית, בוודאי ובוודאי לגברים חרדים שלא למדו ליבה, הם כלים משמעותיים להעלאת שיעור ההשתכרות העתידי שלהם ופוטנציאל היכולת שלהם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה זה קשור למה שעלה פה. את זה כבר אמרת. אבל מה זה קשור?
היו"ר רם בן ברק
כן. אוקיי.
יואב בן צור (ש"ס)
אתם רושמים אותם? אלה שבהכשרה התעסוקתית נרשמים כחלק מהיעדים?
אורי מקלב (יהדות התורה)
סיפרה דברים סותרים.
דרור גרנית
לא. הם לא נרשמים כחלק מהיעדים. הם דחויי שירות. שוב, אני מתחבר לדברים שאמרה חברתי ממשרד האוצר. אנחנו מייצרים פה הסדר שעניינו שילוב תכליות.
היו"ר רם בן ברק
חברים, אנחנו בפסקה (5).
מירי פרנקל-שור
ערן, איתי, אתם יכולים להסביר מדוע אתם שיניתם בפסקה (5) שכל מי שחותם ומעורב באישור, בכל האישורים, הוא בעל תפקיד בישיבה ולא ראש הישיבה? והייתה תכלית שעל ראש הישיבה תהיה אחריות שהדברים מתנהלים כראוי. היו דיונים רבים בנושא הזה. אתם יכולים להסביר לנו את השינוי? הוא ממש לא מובן לנו.
ערן יוסף
אני אגיד בקצרה ואתן למשרד המשפטים להשלים. אנחנו בהחלט חושבים שיש ערך לחתימתו של ראש הישיבה. ומצד שני, אנחנו גם חושבים שיש ערך לכך שמבחינה משפטית מי שמוסמך לחתום בשם תאגיד הוא תמיד בעל תפקיד בתאגיד עצמו. ולכן ביקשנו שיהיה כאן בעצם כפל דרישות. אחת, שזה יהיה בעל תפקיד בישיבה, ראש הישיבה או מישהו אחר שהוא הסמיך לכך, בעל תפקיד בישיבה, וגם שהוא מורשה חתימה של התאגיד, שהישיבה פועלת דרכו.
דרור גרנית
אם להמשיך את רעיון הישיבות, יש ישיבות, יש פה כל מיני סוגים ישיבות.
היו"ר רם בן ברק
דבר למיקרופון.
דרור גרנית
יש ישיבות יותר קטנות ויש ישיבות גדולות. אבל בוודאי בישיבות המאוד גדולות כמו ישיבות גור שיש בהן אלפים של תלמידים, המחשבה שראש הישיבה מכיר אישית, פרסונלית כל תלמיד ותלמיד ומפקח על כל אחד מאלפי התלמידים - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אתה אומר עובדה שהיא לא נכונה. לגור יש אלפי חסידים, אבל יש להם ישיבות שהן מרוכזות, 200, 300. אין ישיבה של אלפים.
דרור גרנית
בסדר.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
בישיבת מיר יש אלפים. אתה סתם נותן פה עובדות על ישיבות גור.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הטעות שלו היא אחרת. מאיפה אתה יודע את זה, מה שאתה אומר, שהוא לא מכיר? אולי הוא כן מכיר?
דרור גרנית
אני מקבל את התיקון.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה לא מכיר. אתה היית בישיבה פעם? למדת? אתה היית בישיבה? ראש הישיבה אצלנו לאחר 60 שנה, ראש הישיבה אחרי 60 שנה זוכר מה התלמיד שאל אותו במסכת זאת וזאת, בדף זה. אלה ראשי הישיבות אצלנו. הם לא סטודנטים. אצלנו זה הרבה יותר מזה.
דרור גרנית
אז נאמר שזו סיטואציה - - -
נירה שפק (יש עתיד)
רם, אני מבקשת לשאול פה שאלה.
היו"ר רם בן ברק
בבקשה, חברת הכנסת שפק.
נירה שפק (יש עתיד)
אני מצטרפת - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
סליחה. אני רק רוצה להגיד. בעל התפקיד הוא כן יודע? איש אדמיניסטרציה אז הוא כן יודע על כל תלמיד שלומד 45 שעות?
היו"ר רם בן ברק
רגע.
יואב בן צור (ש"ס)
מה זה בעל תפקיד? אולי זה הטבח?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני לא מתנגד לסעיף הזה. רק אני אומר, אתם אומרים כאן, יש לכם תזות והנחות בלי שאתם יודעים, בלי שאתם מכירים, וככה אתם עושים את זה בחוק הזה.
היו"ר רם בן ברק
האם לדעתך, חבר הכנסת מקלב, צריך ראש הישיבה לחתום?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני לא רוצה להתערב בנושא הזה. האמת היא שזה תלוי. יש ראשי ישיבות שרואים בזה, שבתפקיד שלהם, באחריות שלהם, הם לא היו רוצים שמישהו אחרי יחתום. לפעמים יש בעלויות, ואין בעלויות. זה סעיף בעייתי. אם כבר היה כאן משהו שצריך להיות זה, יש ראשי ישיבות שנמצאים הרבה בחוץ לארץ ולא תמיד הם זמינים לזמן הזה.
איתי אופיר
הניסוח הזה מאפשר.
נירה שפק (יש עתיד)
אני רוצה להציע משהו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה מורכב. וזה לא כמו שאתם רואים את זה מההיבט הזה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הרב אורי, הרב אורי.
קריאות
- - -
נירה שפק (יש עתיד)
רגע, חבר'ה. חבר'ה, אבל אני מחכה לזכות דיבור.
היו"ר רם בן ברק
חברים, אני מבקש.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
ראש הישיבה יכול להסמיך לכך.
היו"ר רם בן ברק
אבל כתוב כאן שהוא יכול להסמיך. כן, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
כתוב כאן מורשה חתימה. ראש הישיבה הוא לא מורשה חתימה בישיבה.
נירה שפק (יש עתיד)
רגע, רגע, רגע. אז אני רוצה, בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש לפעמים ראש ישיבה שהוא לא בעל הבית של הישיבה.
נירה שפק (יש עתיד)
מקלב.
היו"ר רם בן ברק
חברים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני מסיים. הוא לא בעל הבית. יש מישהו שהוא בעל תאגיד. הוא משמש את צורכי ראש הישיבה. יש כאלה ישיבות שהם בעצם הבעלים של הישיבה והם הסמכות בכל בחינה. לכן הסעיף הזה הוא לא מנוסח נכון. אם היה מנוסח שהוא יכול להסמיך מישהו, זה באמת יכול להקל כשהוא לא נמצא.
נירה שפק (יש עתיד)
אני לא רוצה להסמיך, אפשר?
מירי פרנקל-שור
אבל, אורי, זה לא דבר מינהלי לחתום על התצהיר. יש פה מישהו מקבל, תלמיד ישיבה מקבל דיחוי, שהוא לא מתגייס לצבא. הוא צריך לאשר שהוא לומד 40, 45 שעות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בוודאי. בוודאי. הוא בא להגיד לי. כי תלמידים באים אליי ואומרים: ראש הישיבה לא רוצה לחתום לי? את חושבת שזה אחד שבא אליי?
נירה שפק (יש עתיד)
רם, אני מבקשת את זכות הדיבור.
מירי פרנקל-שור
ולכן אנחנו החלטנו - - - זה עדיין לא כפל אישור.
אורי מקלב (יהדות התורה)
גברתי היועצת המשפטית, את יודעת כמה כאלה, שבא תלמיד שראש הישיבה לא רוצה לחתום לו ושהוא לא מספיק עומד בדרישות שלו? את יודעת כמה כאלה יש?
מירי פרנקל-שור
נכון. יש.
היו"ר רם בן ברק
חברים, נירה, בבקשה. אורי, סליחה, כן.
נירה שפק (יש עתיד)
אני חושבת שמה שמירי אמרה זו אמירה נכונה וצריך לחבר. יש כאן שני דברים. פעם אחת, ראש הישיבה יש לו את האחריות והוא המנהל. ואם ראש הישיבה הוא גם מורשה החתימה, שזה יהיה ראש הישיבה. אם ראש הישיבה לא מורשה חתימה, זה יהיה ראש הישיבה ומורשה החתימה. למה? כי למורשה החתימה יש את הסמכות הפלילית והמשפטית. אני חושבת שלכן לא צריכה להיות בעיה. וזה פותר גם וגם.
היו"ר רם בן ברק
מה קורה אם ראש הישיבה טס לחו"ל חצי שנה ושנה?
איתי אופיר
מבחינתנו, זה מקובל.
מירי פרנקל-שור
אבל הוא יודע - - -
נירה שפק (יש עתיד)
אז הוא יודע מראש מי המלש"בים שלו. זה לא חודש לפני מגלים שראש השנה ב-א' תשרי. יודעים מראש, מקפידים. ולדעתי, זה נותן גם את הסמכות אחריותית של בעל המוסד או, אם זה לא בעל המוסד, מנהל המוסד. וגם את הסמכות השיפוטית שאחראי על זה. כי אם מורשה החתימה לא יהיה חתום, אז זו בעיה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מורשה חתימה יכול בעמותה - - -
היו"ר רם בן ברק
בבקשה.
נירה שפק (יש עתיד)
אני מבקשת שיהיה רשום גם וגם, גם ראש הישיבה וגם מורשה חתימה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
את מסבכת את הדברים יותר.
נירה שפק (יש עתיד)
אני לא מסבכת.
היו"ר רם בן ברק
מה אתה אומר? סליחה, חברים.
איתי אופיר
קודם כול, אם תחליטו, ההצעה הזאת מקובלת. הכוונה, ודווקא מכיוון שאין פה הנחות יסוד, ואנחנו מבינים שיש ישיבות שראש הישיבה הוא עמוק בתוך ההליכים האדמיניסטרטיביים, ויש ישיבות שהמצב הוא שונה, ולכן בדומה לארגונים אחרים, כן, ודווקא בגלל שאין פה איזו הנחה על רמת ההכרות או המעורבות של ראש ישיבה, חשבנו שבדומה להערה הקודמת בעניין התאגיד, שיש מישהו שהוא מוסמך, הוסמך על ידי האורגן הרלוונטי, האורגן שאחראי לכך, לחתום. אבל ההצעה, כפי שנאמרה כאן, מקובלת עלינו. הכוונה היא ליצור פה סדר.
היו"ר רם בן ברק
האם יהיה להגיד: יחתום ראש הישיבה או מי מטעמו כשהוא אחראי?
משה ארבל (ש"ס)
אדוני היושב-ראש.
נירה שפק (יש עתיד)
אז אני לא מבינה. אני אגיד לך למה אני אומרת את זה, כי בסוף יש אחריות לראש הישיבה.
מירי פרנקל-שור
נכון.
נירה שפק (יש עתיד)
יש אחריות. והיא צריכה לבוא לידי ביטוי גם בחוק. היא חייבת לבוא. כי אם בסוף או תמיד יגידו: אני לא דעתי. אני מזכירה לך דברים הזויים כאלה שאומרים כאן: לא ידעתי.
היו"ר רם בן ברק
אבל, נירה, אמרתי. ראש הישיבה או מי מטעמו כשאחריות היא על ראש הישיבה.
משה ארבל (ש"ס)
כבוד היושב-ראש, אם יורשה לי - - -
מירי פרנקל-שור
- - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל הוא הסמיך אותו. למה אתה יכול?
היו"ר רם בן ברק
אוקיי. אני איבדתי שליטה. אני לא שומע כלום.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אי-אפשר שני אנשים שהם אחראים.
מירי פרנקל-שור
נכון.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה יגיד: אני לא ידעתי. אתה לא יכול לתת אחריות לשני אנשים.
שלמה קרעי (הליכוד)
- - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש מישהו אחד אחראי. או שהוא מסמיך מישהו מטעמו.
נירה שפק (יש עתיד)
למה? יש שתי חתימות. מלא.
מירי פרנקל-שור
ולכן מציינים שראש הישיבה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל הוא מסמיך מישהו מטעמו.
מירי פרנקל-שור
אין הצדקה - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל הוא יכול להסמיך מישהו מטעמו.
היו"ר רם בן ברק
רבותיי, ראש הישיבה או מי מטעמו.
נירה שפק (יש עתיד)
אין בעיה שיסמיך מישהו מטעמו. ואז אחריות היא עליו, כי הוא זה שהסמיך.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן. אם הוא הסמיך, אחריות עליו. בסדר. אחריות נופלת על מישהו אחד.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מי נציג משרד המשפטים?
מירי פרנקל-שור
הייתה לכם בעיה שזה היה ראש הישיבה, אז מצאתם לנכון לשנות את זה?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
היושב-ראש.
היו"ר רם בן ברק
מה?
דרור גרנית
אנחנו חושבים שזה יהיה האורגן של התאגיד. ברגע שאנחנו עשינו את המהלך - - -
מירי פרנקל-שור
אבל מה זה אורגן? - - -
משה ארבל (ש"ס)
אתם מלמדים שאתם לא מכירים מה מושג ישיבה. מה זה אורגן של תאגיד? יש אחריות, בסופו של דבר, לראש הישיבה, אפרופו, גם מה שדיברת על אלפי תלמידים.

אדוני היושב-ראש, ברשותך, הפסקה מתודית חצי דקה. הגיע ראש ישיבה חשוב למרן הרב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה מגדולי ישראל בעיר בני ברק, יהודי באמת מיוחד במינו, ותיאר בפניו, בא להתייעץ אחד הבחורים בישיבה עשה איזה מעשה חמור והוא רצה לזרוק אותו מהישיבה, להעיף אותו. והוא מתאר את המעשים שאותו בחור עשה ואת ההתנהגות הבעייתית והמורכבת. ואז הרב שטיינמן שואל את ראש הישיבה: איך קוראים לאימא שלו? הוא אומר לו: אני לא יודע. הוא אומר לו: כשמתפללים על אדם, אז מתפללים את שמו ואת שם אימו. אומר לו: אתה מעולם לא התפללת עליו, אתה לא יודע איך קוראים לאימא שלו, ואתה רוצה לזרוק אותו?

הקשר הזה של ראש הישיבה לתלמיד זה איזה אורגן בתאגיד. זה קשר שמצופה ממנו להיות קשר ישיר ואישי. ולכן אני חושב שהניסוח שהיה עד היום מכסה את הנקודה הזו בצורה מיטבית שמבינה גם מה משמעות של ראש ישיבה. הוא לא אמור להיות פקיד. ראש ישיבה לא אמור להיות מזכיר בעמותה. הוא להיות הדמות החינוכית הדומיננטית שממלאת את עולמו של אותו תלמיד.

אני זכיתי ללמוד בישיבת נחלת דוד בפתח תקווה אצל הרב ברוך שמעון סלמון, הרב הראשי. הוא נפטר לפני כעשור. הדמות שלו מלווה אותי כל ימי חיי. היא דמות מופת. היא דמות הוד. ולכן הקשר הזה של ראש הישיבה לתלמיד הוא הגורם שאמור להיות המרכזי ביותר. וגם אם אין לו מעמד בעמותה, הוא היה ראש ראשי וראש אבות בתי הדין והוא לא היה חבר בעמותת הישיבה, מה זה רלוונטי?
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. תודה רבה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
סליחה, אדוני היושב-ראש. מי נציג משרד המשפטים?
היו"ר רם בן ברק
עוד שנייה אחת.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מי נציג משרד המשפטים?
היו"ר רם בן ברק
אני רוצה לשמוע את מרים היועמ"שית של משרד החינוך בזום, ומייד אחרי זה אני אתן לך.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני לא יודע מי שזה. מי נציג משרד המשפטים? יש לו שם?
היו"ר רם בן ברק
מייד אחרי זה אני אתן לך.
מירי פרנקל-שור
דרור, תרים יד. דרור, תגיד שאתה נציג משרד המשפטים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מי נציג משרד המשפטים?
דרור גרנית
אני.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
יש לי שאלה למשרד המשפטים.
מירי פרנקל-שור
שנייה. יש את משרד החינוך.
היו"ר רם בן ברק
בבקשה, גברתי. כולנו רואים, ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע.
מרים גראזי-רוזנבאום
שלום רב. המטלה שנדרשת בעצם מראש הישיבה היא מטלה פקידותית של לאשר בכתב שהוא לומד, זאת אומרת, שהתלמיד לומד 45 שעות.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
ממש לא. ממש לא.
מרים גראזי-רוזנבאום
זה מה שנדרש. הוא נדרש לחתום על אישור.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה בשבילכם. לא בשביל הצבא. את צודקת. אבל זה בשביל משרד החינוך.
מרים גראזי-רוזנבאום
סליחה, רגע.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מי הגברת?
אורי מקלב (יהדות התורה)
הצבא דורש תכנים.
מרים גראזי-רוזנבאום
אני מרים גראזי, היועצת המשפטית מטעם משרד החינוך.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
ממש לא. סליחה. נו, את לא מכירה.
היו"ר רם בן ברק
בסדר. רק תן לה להגיד, ומייד אחרי זה אתה תגיב לה.
היו"ר רם בן ברק
אני אתאר לך עוד מייד איך שאני הולך לראש ישיבה לבקש ממנו חתימה. פקיד.
היו"ר רם בן ברק
כן. גברתי.
מרים גראזי-רוזנבאום
דווקא החשיבות של התפקיד החינוכי של ראש הישיבה, שהוא אמת תפקיד שיש לו חשיבות חינוכית גדולה, לאו דווקא החתימה על מסמך היא של ראש הישיבה. היא יכול בהחלט להיות של אדם אחר בישיבה.
היו"ר רם בן ברק
הבנתי. תודה רבה.
מרים גראזי-רוזנבאום
היא יכול להיות של ראש הישיבה. הישיבה תחליט מי האדם המתאים מבחינתה לחתום על מסמך.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
יש לי שאלה לנציג משרד המשפטים.
היו"ר רם בן ברק
רק שנייה. כן, סיימת, גברתי?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כן, היא סיימה.
משה ארבל (ש"ס)
לא אמרו לה לסיים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הבנו בכל זאת. עדיין היא לא סיימה.
היו"ר רם בן ברק
חבר הכנסת פרוש, בבקשה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אתה נציג משרד המשפטים? אני זוכר שבתיקון 23, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט הכין תגובה על תזכיר החוק של 16 או 20 עמודים. בתיקון 26 היועץ המשפטי מנדלבליט אישר את זה לדיון בממשלה או שזה עבר ככה?
דרור גרנית
לא. בוודאי שהוא אישר.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מה?
דרור גרנית
בוודאי שהוא אישר.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הוא כתב על זה משהו?
דרור גרנית
למה אדוני מתכוון?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כאשר הלכו לדון בממשלה על תיקון 23, שמשרד הביטחון וליברמן הגישו את זה, מנדלבליט הסתפק בעניין הזה ובסוף הוא כתב מסמך עם כמה וכמה נקודות, נדמה, של 16 עמודים.
דרור גרנית
נכון.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני שואל אם במקרה הזה פה היועץ המשפטי מנדלבליט כתב? אם כן, אני מבקש לראות את זה.
דרור גרנית
לא. התשובה היא שלא הוגשה לוועדת השרים בסבב הנוכחי ביחס להצעת החוק הזאת התייחסות.
היו"ר רם בן ברק
טוב.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא הייתה התייחסות של יועץ המשפטי לממשלה לדבר הזה?
דרור גרנית
לא היו הערות בסבבים שעשתה הממשלה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
ב-23 היו הערות, וב-26 לא היו הערות?
דרור גרנית
נכון.
קריאה
ב-24, לא?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
23 זה ליברמן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא. בין 23 לזה היו עוד שני תיקונים. יש תיקונים אחרים. לכן זה 26.
היו"ר רם בן ברק
אוקיי. אתה שאלת.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
איך אומר האוזר? אני רוצה שזה יירשם עם כוכבית. מה? אני לא יודע מה. אני שואל: האם לא הייתה התייחסות של היועץ המשפטי לממשלה על החוק?
היו"ר רם בן ברק
אני לא יודע.
משה ארבל (ש"ס)
ב-23 הוא היה פחות עשוי.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
ב-23 אני יודע. אבל ב-26 היה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
תלוי מי מגיש. איזו ממשלה מגישה.
דרור גרנית
בתיקון הזה - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
בתיקון הנוכחי, 26, לא היה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אז הממשלה שלנו, זה לא היה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אתה יודע שלא היה. אני מבקש שיירשם שהיועץ המשפטי לממשלה לא התייחס לזה.
ערן יוסף
מה זה לא התייחס? הצעה הוגשה על דעת היועץ המשפטי לממשלה. ולכן לא התייחס. מה זאת אומרת?
משה ארבל (ש"ס)
אבל הוא לא כתב מסמך נלווה כמו שהוא כתב בפעם הקודמת.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני מתאר עובדה.
ערן יוסף
הוא קיבל את הצעת החוק.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא, בסדר. אני שמח לשמוע את זה. בתיקון 23 הוא כתב מסמך של 16 עמודים עם הערות שונות. אני שאלתי את זה כבר. האמת היא שתאמר לך היועצת המשפטית של הוועדה, שאלתי אותה לפני שבועיים אם היא יודעת על דבר כזה. אז עכשיו אני שואל אם היה דבר כזה. אתה אומר שלא. הוא ראה את זה, קיבל את זה, והסכים לכך. בסדר. טוב.
היו"ר רם בן ברק
יפה. תודה.
נירה שפק (יש עתיד)
זה לא אמר שהוא לא עבר על זה. הוא אמר שקיבל את הצעת החוק.
משה ארבל (ש"ס)
לא, לא. הוא עבר.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
בטח שהוא עבר עליה. היעלה על הדעת שהוא לא עובר? הוא עבר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
השתמע מדבריו.
נירה שפק (יש עתיד)
כך זה השתמע.
היו"ר רם בן ברק
רבותיי, אנחנו מסכמים את סעיף (5).
מאיר פרוש (יהדות התורה)
עבר ולא העיר. זה מה שחשוב לי לשמוע.
היו"ר רם בן ברק
היועצת המשפטית, שאני אדבר איתה אחרי זה למה היא העלתה את זה בכלל, אבל את סעיף (5) אפשר להשאיר אותו ככה או שאפשר לשנות את זה: ראש הישיבה או מי מטעמו. אני בעד.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
או מי שהוא הסמיך לכך.
היו"ר רם בן ברק
מי שראש הישיבה הסמיך לכך.
נירה שפק (יש עתיד)
בטח אחרי הסיפור שקיבלנו כאן שאם ראש הישיבה יודע גם את השם המשפחה של האימא, אז הוא יכול להיות חתום.
איתי אופיר
אני רק אגיד משהו אחד.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כאשר אני הייתי צריך לקבל את הדיחו מהישיבה, הייתי צריך ללכת לראש הישיבה בפחד, ברעד. מי יודע מה שהוא יגיד לי, אם אני זכאי - - -
היו"ר רם בן ברק
כן. אדוני, כן.
איתי אופיר
אני לא נכנס עכשיו לשאלה אם כל הישיבות הן תאגיד או לא, לדרישת התאגוד. דברנו עליה לפני כן. בהנחה שישיבה היא תאגיד, ורבות מהישיבות הן תאגידים, במקרה כזה לא היינו רוצים שיהיה כתוב: ראש הישיבה או מי מטעמו, כי הוא יכול לכתוב על פתק וזה מישהו שהוא לא מוסמך לחתום.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא בעל תפקיד אבל.
איתי אופיר
יכול להיות ראש הישיבה ומורשה חתימה מטעם הישיבה. זאת אומרת, גם הישיבה היא עמותה. אז יש לעמותה הזאת ועד.
מירי פרנקל-שור
למה צריכים את המישהו? למה אי-אפשר לחזור לנוסח הקודם? כל אחד יודע מי ראש הישיבה. ראש הישיבה יודע מי נמצא. אני לא מצליחה להבין למה הדיון הזה.
משה ארבל (ש"ס)
הרי בסוף הוא חותם על תצהיר.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני מסכים עם זה.
משה ארבל (ש"ס)
על התצהיר הוא יכול להיחקר בבית משפט.
איתי אופיר
אם זה מפריע לחברי הוועדה, זה יכול לחזור, מבחינתנו, משרד הביטחון, לראש הממשלה.
היו"ר רם בן ברק
אוקיי. סוכם. ראש הישיבה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל יש לי הצעת פשרה. יש לי הצעת פשרה שגם יכולה להשלים את הדברים שלו: או מי מ טעמו שיש לו תפקיד.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הקודם היה טוב.
מירי פרנקל-שור
אבל, אורי, רק שנייה, לפני שאתה מציע הצעת פשרה, אני פשוט רוצה להפנות את תשומת הלב - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש לזה גם תועלת.
נירה שפק (יש עתיד)
זה מה שרם הציע. מקלב, זה מה שרם הציע.
מירי פרנקל-שור
רק שנייה. רק שנייה.
נירה שפק (יש עתיד)
רם הציע: ראש הישיבה או מי מטעמו בהסכמתו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן. אבל הוא רוצה שיהיה לו גם תפקיד בעמותה. הוא רוצה שלא שיהיה "מי מטעמו" סתם.
משה ארבל (ש"ס)
לא צריך. למה צריך? הוא חותם על תצהיר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא רוצה מי שבתפקיד. אז יכול להיות.
משה ארבל (ש"ס)
הוא הסכים.
מירי פרנקל-שור
אבל, אורי, יש פה חוסר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לפעמים קורה בישיבה צעירה ראש הישיבה נשאר עוד שנה, חודש.
משה ארבל (ש"ס)
אין בעיה. אז מי מטעמו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן.
מירי פרנקל-שור
אורי, אורי, רק שנייה. אנחנו נמצאים בחוק שירות ביטחון. בחוק שירות ביטחון צריכה להיות איזו הלימה, גם כשאנחנו עושים תיקונים, צריך לזכור סעיפים אחרים. סעיף 49ה (א), שיש לכם את חוק שירות הביטחון בתוך האוגדן, קובע שראש הישיבה ידווח לשר הביטחון, בתנאים ובמועדים שקבע השר, ככל שלא נקבעו בחוק זה, בעניינים האלה: סדר הלימוד בישיבה ושעות השבועיות הקבועות שבהן מקיימים התלמידים את חובותיהם, ימי חופשה וכו'. מהסעיף הזה עולה שמי שיודע מה שקורה בישיבה, מה קורה עם התלמידים, זה ראש הישיבה.
משה ארבל (ש"ס)
ראש הישיבה.
נירה שפק (יש עתיד)
נכון.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
נכון.
מירי פרנקל-שור
לקחת את התפיסה הזו ולקבוע תפיסה טכנית, לדעתי, זה לא המקום. ולכן אני ממליצה לוועדה לא בעל תפקיד, אלא ראש הישיבה; לחזור לנוסח הקודם. זה הדבר הנכון במקרה הנוכחי הזה. נגיע אחר כך לדברים אחרים, יכול להיות שזה לא צריך להיות ראש הישיבה. במקרה הנוכחי, אני מבקשת שהוועדה תקבע שמי צריך לאשר הוא ראש הישיבה.
משה ארבל (ש"ס)
גם הוועדה וגם יועמ"ש משרד הביטחון מסכימים לזה.
היו"ר רם בן ברק
בסדר? בסדר גמור. הוחלט.
מירי פרנקל-שור
יאללה, בבקשה.
היו"ר רם בן ברק
קדימה.
איילת לוי נחום
מתן צו דחיית שירות
26ו.
(א) צו דחיית שירות יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה.(ב) שר הביטחון רשאי לחזור ולתת למבקש צו דחיית שירות, עד הגיעו לגיל הפטור כהגדרתו בסעיף 26י;(ג) ביקש מיועד לשירות ביטחון לחזור ולקבל צו דחיית שירות כאמור בסעיף קטן (ב), יצרף מחדש לכל בקשה כאמור תצהירים והתחייבות כאמור בסעיף 26ה(4) ו-(5).שירות סדיר עם פקיעת תוקפו של צו דחיית שירות או ביטולו
26ז.
פקע תוקפו של צו דחיית שירות או בוטל הצו, יחולו על המיועד לשירות ביטחון הוראות סעיף 13.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני רק לא הבנתי למה הסעיף נכנס לערך "מתוך הכרה בחשיבות לימוד התורה"? אתם הכנסתם את זה במסמך, ברובריקות, שזה שייך לתכלית של "הכרה בחשיבות לימוד התורה".
מאיר פרוש (יהדות התורה)
ולא היה למה להדביק את זה. אז הדביקו את זה.
מירי פרנקל-שור
איזה סעיף?
אורי מקלב (יהדות התורה)
סעיף 26ז.
איילת לוי נחום
אנחנו פשוט הכללנו את כל ההוראות שקשורות לצו דחיית השירות. נכון, צודק חבר הכנסת מקלב שבעצם ההוראה מדברת כאן על פקיעת הצו בשל אי העמידה בתנאים. ואתה צודק, זו הערה נכונה. אנחנו פשוט הכללנו את כל הסעיפים שעוסקים באותו נושא. זהו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה רק אומר לי שזה רק כל מה שיש מתוך הסעיפים, כל ערך לימוד התורה, יש כאן סעיף אחד קטנצ'יק, שזה 26ד, אני חושב. נכון, אני רק רציתי להגיד כמה הפחתתם את ערך לימוד התורה.
היו"ר רם בן ברק
כל כולו של החוק הזה בא לעגן את העניין הזה של לימוד התורה. כל כולו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אז תכתבו. מתוך ערך לימוד תורה, תכבו את חשיבות לימוד התורה בסוף.
מירי פרנקל-שור
רגע, עכשיו יש לי שאלה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לימוד התורה מציל את עם ישראל, מגן על עם ישראל. חיל התורה הוא החיל המרכזי בהגנה על עם ישראל ועל ארץ ישראל. צריך להכניס את זה.
היו"ר רם בן ברק
ברור. כן. הלאה.
מירי פרנקל-שור
סעיף 26ח וסעיף 26ט מדברים על מסלולים שונים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא דנים בזה היום.
מירי פרנקל-שור
אני ממליצה לעבור לסעיף 26י, לפטור משירות סדיר, ללמוד את גיל הפטור, מכיוון שהוא משליך על המסלולים השונים. סעיף 26י וסעיף 26יא, רשימת הישיבות, מכיוון שלדעתנו זה שייך למה שדנו עכשיו. ובישיבה הבאה אנחנו נדון בסעיפים נוספים.
נירה שפק (יש עתיד)
זה נכון. זה ימסגר את זה. יהיה לנו יותר קל לחזור. היא צודקת, מירי.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כאילו מה? את רוצה לאשר?
מירי פרנקל-שור
כן.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מה את רוצה כאילו? לאשר את 26י ו-26יא כבר?
מירי פרנקל-שור
אני עכשיו מבקשת לעבור לסעיף 26י.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני מאוד בעד לא לדון על העניין של השירות האזרחי, כי זה לא קשור לבני ישיבות, לטעמנו.
מירי פרנקל-שור
אנחנו נחזור לזה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני מעדיף שלא תחזירי לזה בכלל, שלא יהיה בחוק.
מירי פרנקל-שור
אני ממליצה לעבור לסעיף 26י, שנדון ונבין מהו גיל הפטור, מכיוון שיש לו השלכות על המסלולים. אז, ברשותך, נקרא את סעיף 26י.
משה ארבל (ש"ס)
רק שיירשם, כמובן, שדילגנו.
איילת לוי נחום
כן. ברור.
מירי פרנקל-שור
אנחנו נחזור לזה גם.
היו"ר רם בן ברק
אנחנו בעוד שבע דקות מסיימים. אז נקרא את סעיף 26י.
מירי פרנקל-שור
אז נתחיל עם סעיף 26י.
איילת לוי נחום
סעיף 26י. "פטור משירות סדיר למי שהגיע לגיל הפטור והוראת שעה".
היו"ר רם בן ברק
איפה את קוראת עכשיו?
מירי פרנקל-שור
26י.
איילת לוי נחום
531.
מירי פרנקל-שור
531. סעיף 26י.
היו"ר רם בן ברק
כן. 26י. "נדחה שירותו של..."?
איילת לוי נחום
כן.
היו"ר רם בן ברק
אוקיי.
איילת לוי נחום
אז קראתי את הכותרת פשוט.פטור משירות סדיר למי שהגיע לגיל הפטור והוראת שעה
26י.
(א) נדחה שירותו של מיועד לשירות ביטחון לפי הוראות סימן זה, מזמן לזמן, עד הגיעו לגיל הפטור, יפטור אותו שר הביטחון, בצו, מחובת שירות סדיר.(ב) בסעיף זה, "גיל הפטור" – גיל 23.(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב) –
(1) בתקופה שמיום תחילתו של חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 26) (שילוב תלמידי ישיבות), התשפ"ב–2022 (בסעיף קטן זה – יום התחילה), עד תום שנתיים מהיום האמור, יהיה "גיל הפטור" – גיל 21;
(2) בתקופה שמתום שנתיים מיום התחילה עד תום שלוש שנים מהיום האמור, יהיה "גיל הפטור" – גיל 22.אני עוברת לרשימת הישיבות.רשימת הישיבות
26יא.
(א) שר הביטחון יגבש את רשימת הישיבות לעניין פרק זה, בהתאם לאמות מידה שיקבע בתקנות, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת; החלטת שר הביטחון בדבר הכללת ישיבה ברשימה תיעשה בהתחשב בהמלצת ועד הישיבות בארץ ישראל; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי למנוע מישיבה לפנות לשר הביטחון בבקשה להיכלל ברשימת הישיבות.(ב) רשימת הישיבות תפורסם באתר האינטרנט של אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל ותוצג לעיון הציבור בלשכות הגיוס האזוריות.(ג) שר הביטחון רשאי להסיר ישיבה מרשימת הישיבות, לאחר שנתן לראש הישיבה הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו, אם מצא כי התקיים אחד מאלה:
(1) שיעור מסוים מקרב תלמידי הישיבה שהם מיועדים לשירות ביטחון, אינו מתייצב לרישום ולבדיקה רפואית לפי סעיפים 3 ו־5; שר הביטחון יקבע את השיעור האמור;
(2) בעל תפקיד בישיבה שהוא מורשה חתימה כאמור בסעיף 26ה(5) אינו ממלא את חובותיו בהתאם לסעיף האמור;
(3) חדל להתקיים בישיבה אחד מהתנאים בהתאם לאמות המידה שקבע שר הביטחון כאמור בסעיף
קטן (א);
(4) התקיימו נסיבות אחרות המצדיקות, לדעת שר הביטחון, את הסרתה מהרשימה.(ד) שר הביטחון יקבע בתקנות הוראות לעניין תלמידי ישיבה שהוסרה מרשימת הישיבות ושעומדים בשאר התנאים לדחיית שירות המפורטים בסעיף 26ה.
היו"ר רם בן ברק
אוקיי.
משה ארבל (ש"ס)
איך אתם חיים עם סעיף הסל (4)?
אורי מקלב (יהדות התורה)
"התקיימו נסיבות" מזה זה?
משה ארבל (ש"ס)
"התקיימו נסיבות אחרות המצדיקות, לדעת שר הביטחון, את הסרתה מהרשימה". כמובן, כללי המשפט המינהלי וכו' וכו', כן. אבל בסוף בסוף מה זה?
איתי אופיר
זה הנוסח בחוק הקיים.
משה ארבל (ש"ס)
בסדר. נו, זה לא תירוץ. בסוף בסוף אני לא הייתי חבר כנסת כשנחקק החוק הקיים. אין לדיין אלא מה שעיניו רואות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אולי תסביר להם אפילו מה עומד מאחורי זה.
איתי אופיר
לא. אנחנו יוצאים מתוך הנחה שהסעיף הזה, שהוא לא מאוד מאוד מפורט, לא מכיל את הנסיבות שעלולות להצדיק הסרה של ישיבה מהרשימה. ואנחנו מקנים לשר הביטחון את הסמכות להסיר אותן.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
האם הייתה הסרה בארבע השנים האחרונות?
איתי אופיר
על סמך סעיף זה, לא הוסרה ישיבה בשנים האחרונות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל זה סעיף שהיה ממתי? זה לא תיקון? סעיף קטן (4) זה תיקון או בחוק המקורי?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא. זה בוודאי תיקון.
מירי פרנקל-שור
סעיף קטן (4) זה העתקה של הסעיף בחוק.
איילת לוי נחום
זה היה בחוק.
משה ארבל (ש"ס)
אני, אדוני היושב-ראש, ברשותך, אני מבקש להציע - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
זה סעיף שנולד בתיקון 21.
משה ארבל (ש"ס)
אני מבקש בסעיף קטן (4) להציע זה יהיה באישור ועדת החוץ והביטחון.
היו"ר רם בן ברק
יאללה. לקחת לי את המילים מהפה. אני מציע להוציא מתוקן, כדי שלא איזו קפריזה של שר ביטחון כזה או אחר.
ערן יוסף
רגע.
דרור גרנית
לא. מה זאת אומרת?
ערן יוסף
מה שאנחנו מביאים, בדרך כלל, לוועדת החוץ והביטחון הם אישורים של דברים שהם כללים, כמו תקנות או כללים. כאן מדובר על אירוע ספציפי של ישיבה מסוימת שהתקיימו בה נסיבות מסוימות.
משה ארבל (ש"ס)
שבא שר הביטחון והחליט החלטה מינהלית להסיר.
ערן יוסף
כל אירוע כזה להביא לוועדה זה מאוד חריג.
מירי פרנקל-שור
הוא לא עומד בתנאים. למה אנחנו צריכים - - -
משה ארבל (ש"ס)
גם סעיף סל כזה הוא - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לנו יש את הזמן לכך.
היו"ר רם בן ברק
חברים, רגע, רגע. אני רוצה להבין.
מירי פרנקל-שור
זו רשימת ישיבות.
היו"ר רם בן ברק
אם הוא לא עומד בתנאים כפי שהוצגו כאן, אז הוא לא צריך שום אישור של ועדת החוץ והביטחון.
מירי פרנקל-שור
נכון.
היו"ר רם בן ברק
זה קורה באופן עצמאי לחלוטין. אין בעיה.
קריאה
נכון.
היו"ר רם בן ברק
במידה שהוא עומד בכל התנאים, אבל מסיבה אחרת שר הביטחון מחליט להוציא אותו מהרשימה - -
משה ארבל (ש"ס)
פיקוח פרלמנטרי.
היו"ר רם בן ברק
- - אז אני חושב שבמדינה נורמלית אי-אפשר לתת לבן אדם אחד להחליט בלי שחברי הכנסת שומעים.
נירה שפק (יש עתיד)
בדיוק.
דרור גרנית
אבל מה זאת אומרת? רק רגע. בעולם חברי הכנסת, בדרך כלל, מאשרים נורמות משפטיות. זאת אומרת, כללים שמוחלים באופן רחב הן בחקיקה ראשית וכמובן - - -
משה ארבל (ש"ס)
ועדות הכנסת גם מאשררות גם החלטות מינהליות.
היו"ר רם בן ברק
חבר הכנסת ארבל, בבקשה, תן לו להשלים. כן.
משה ארבל (ש"ס)
אני רוצה להביא דוגמאות.
דרור גרנית
ככלל, זה מוזר שהחלטה מינהלית פרטנית באה לבקרה פרלמנטרית כתנאי לאישורה כשזה נוגע לגוף מסוים ספציפי שיוסר. עכשיו שוב, נכון שיש פה איזשהו, חבר הכנסת ארבל - - -
נירה שפק (יש עתיד)
רם, אני מבקשת - - -
היו"ר רם בן ברק
תראה, תקשיב.
דרור גרנית
מהסיבות שאנחנו לא יודעים היום - - -
נירה שפק (יש עתיד)
אז דווקא בגלל זה - - -
היו"ר רם בן ברק
סליחה, משרד המשפטים, תקשיב טוב. תקשיב. אנחנו לא מאפשרים לרשות המבצעת להחליט מה שהיא רוצה על דעת עצמה בלי לתת דין וחשבון. זה לא הולך. יש לנו כאן חוק שיש לנו דברים ברורים, כללים ברורים: אם הוא לא עושה ככה, קורה ככה; אם הוא לא עושה ככה, קורה ככה. אנחנו מאשרים את זה. הכול בסדר. אבל כשמופיע סיעף שכתבו בו: "התקיימנו נסיבות אחרות", שלא כתובות כאן. הן לא כתובות כאן. אני לא יודע מה הן. "המצדיקות, לדעת שר הביטחון", אז אני חושב שבחברה דמוקרטית נורמלית, צריך פורום של מחוקקים.
נירה שפק (יש עתיד)
צודק לגמרי.
היו"ר רם בן ברק
ולכן אני חושב שיבוא לאישור בוועדה.
נירה שפק (יש עתיד)
אם היינו סומכים ואומרים ששר הביטחון הוא שיקבע, לא היה צריך גם את 1, 2, ו-3. בגלל רגישות הנושא ובגלל המהות של הנושא, מפורט 1, 2, ו-3. אז אותה לוגיקה, אם הולכים להוסיף 4 או 5 פרטני, כמו שאני עכשיו בוועדה מאשרת את זה, אני רוצה שהוועדה תאשר גם את זה. זה לא איזה סעיף טכני. זה סעיף מהותי ואני מסכימה עם רם.
איתי אופיר
אני רק אגיד משהו, אדוני היושב-ראש.
היו"ר רם בן ברק
בבקשה, חבר הכנסת פרוש.
מירי פרנקל-שור
יש לנו פתרון לזה. יש לנו פתרון. בישיבות ציוניות גבוהות, יש תנאים וכללים נוספים. וזה גם בא לדיון בוועדה באיזשהו שלב. תנאים וכללים נוספים שקבע שר הביטחון. יש הבדל אם תנאים וכללים שקבע שר הביטחון שיבואו לאישור הוועדה – את זה, אני חושבת שיש הצדקה שיבואו לאישור הוועדה לתנאים וכללים נוספים שמפורטים ולא לדיון פרטני: אם יש להסיר ישיבה מהרשימה או לא. לכן אני מציעה שאנחנו נאמץ את אותו הסדר שקיים לגבי ישיבות ציוניות גבוהות, שתכף אני אמצע אותו.
נירה שפק (יש עתיד)
כאילו המילה "נסיבות" היא מילה מאוד פרטנית.
מירי פרנקל-שור
הדיון לא צריך להיות פרטני, אלא הוא צריך להיות בתנאים נוספים שיקבע שר הביטחון ויביא לאישור הוועדה.
היו"ר רם בן ברק
אוקיי. אנחנו עוצרים בסעיף הזה. רק חבר הכנסת פרוש - - -
מירי פרנקל-שור
עוד דקה. אבל יש לי, בבקשה, לפני שאתה מסיים את הדיון, רק להתאים בפסקה (2), במקום "בעל תפקיד בישיבה שהוא מורשה" וכו', גם ראש הישיבה.
היו"ר רם בן ברק
כמו שקבענו קודם. כן. חבר הכנסת פרוש, אחרון הדוברים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לסעיף 26יא, סעיף קטן (א).
אורי מקלב (יהדות התורה)
26יד?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
26יא, סעיף קטן (א), הסיפא שלו אומרת: "אין בהוראות סעיף קטן זה כדי למנוע מישיבה לפנות לשר הביטחון בבקשה להיכלל ברשימת הישיבות". דהיינו, לשר הביטחון יש את הפריווילגיה עדיין לקבל בקשה מכל מי שמציג את עצמו כישיבה, הוא רוצה לפנות דווקא לשר הביטחון. אז אני מבקש בקטע הקודם שלו: "החלטת שר הביטחון בדבר הכללת ישיבה ברשימה תיעשה" לאחר "בהמלצת ועד הישיבות". לא תיחשב. אם לשר הביטחון יש את האפשרות, לכל מי שלא רוצה ללכת לוועד הישיבות, אז מי - - -
מירי פרנקל-שור
לא, לא. אבל, חבר הכנסת פרוש, שאלה בכלל שמתעוררת: האם שר הביטחון צריך לקבל את המלצת ועד הישיבות? אז אנחנו מצאנו את דרך המלך. מצד אחד, היה חשוב לכם שוועד הישיבות יהיה בתמונה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
נו?
מירי פרנקל-שור
אז ועד הישיבות יכול להגיש. אבל שר הביטחון לא מחויב. הוא יכול להסתכל בהמלצת ועד הישיבות.
נירה שפק (יש עתיד)
כתוב: בהמלצת.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אבל אני אומר שיותר טוב, יותר פרקטי, יותר אמיתי שוועד הישיבות רואה במה, במי מדובר.
מירי פרנקל-שור
אבל ועד הישיבות לא יכול להיות - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני מרשה לעצמי בפגישה באה לדבר שוב.
היו"ר רם בן ברק
תשים כוכבית.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
טוב.
היו"ר רם בן ברק
ואנחנו נמשיך בדיוק במקום שבו הפסקנו, כשראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת פרוש.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
עם קצת היסטוריה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה לכולכם.
קריאה
אנחנו עוד לא סיכמנו את הנושא, אני מתאר.
היו"ר רם בן ברק
לא. לא סוכם. לא סוכם.


הישיבה ננעלה בשעה 15:55.

קוד המקור של הנתונים