ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 16/02/2022

הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (עילות חיפוש בלא צו בית משפט) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור נהיגת שטח בדרך שאינה דרך ייעודית לנסיעת שטח), התשפ"א-2021, הצעת חוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ב-2021, הצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 9) (שינוי מועד יום ציון פועלם של אסירי ציון וקביעת פעולות לציונו), התשפ"ב-2022, הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון - חובת יידוע נפגעי עבירה בדבר זכויותיהם), התשפ"א-2021, הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 32) (הארכת תקופת הערעור על החלטת קצין תגמולים), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים