ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 15/02/2022

המלצת ועדת הכנסת בדבר מינוי סגן זמני נוסף ליושב ראש הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים