ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 23/02/2022

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 130), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים