ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 20/02/2022

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 130), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת58
ועדת הכלכלה
20/02/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 187
מישיבת ועדת הכלכלה
יום ראשון, י"ט באדר א התשפ"ב (20 בפברואר 2022), שעה 14:16
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 129) (רכב עצמאי ורכב בעל עצמאות מותנית), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל מרדכי ביטון – היו"ר
בועז טופורובסקי
אורי מקלב
מוזמנים
אבנר פלור - סמנכ"ל בכיר, תנועה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

חוה ראובני - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יעקב שם טוב - מנהל תחום חדשנות וטכנולוגיות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יאיר מתוק - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד לביטחון פנים

סימונה זילבר - אגף התנועה, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

רחל בציה - הלשכה המשפטית, המשרד לביטחון פנים

אילת פלדמן - עו"ד, ייעוץ וחקיקה - אזרחי, משרד המשפטים

אבי ליכט - יועץ, חברת מובילאיי

אלעד צרפתי - סגן נשיא וסמנכ"ל קשרי ממשל ומוצרי דטה, מובילאיי

מנאר איוב - מנהל מוניות כרמיאל

יהודה בר אור - יו"ר איגוד המוניות

שוקי שדה - מנכ"ל, ארגון חברות ההסעה

שרון שלייפר בן יהודה - סמנכ"ל רגולציה יאנדקס.גו ישראל
משתתפים באמצעים מקווניםירון קרון - ראש תחום בכיר לטכנולוגיה, המשרד לביטחון פנים

ששי שדה - יו"ר האגף לאיגוד מקצועי, הסתדרות העובדים הלאומית

גל ברזני - לשכת סוכני הביטוח

ערן אופיר - מנכ"ל חברת Imagry

ד"ר דנית קנדור - הקליניקה למשפט וטכנולוגיה
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
ורד קירו זילברמן
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 129) (רכב עצמאי ורכב בעל עצמאות מותנית), התשפ"א-2021, מ/1440
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו ממשיכים את דיוני ועדת הכלכלה ביום ראשון. ממשיכים את תהליך החקיקה לגבי רכב המכונה רכב אוטונומי - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 129) (רכב עצמאי ורכב בעל עצמאות מותנית), התשפ"א-2021. נמשיך בהקראות מהמקום בו הפסקנו. בבקשה, היועצים המשפטיים.
איתי עצמון
בישיבה שהתקיימה בשבוע שעבר הוועדה דנה בכמה וכמה סעיפים. יש כמה שהוועדה דנה אך לא אישרה אותם בשל סוגיות שונות שעלו כאן בדיון. סעיף אחד כזה הוא סעיף 14לג בעמוד 16 בנוסח שהופץ לקראת הדיון ועניינו חובות בעל היתר הפעלה.
חוה ראובני
עשינו שינוי בסעיפים קטנים (א) ו-(ב).
איתי עצמון
אני מציע שתקראי את הכול כי קשה לעקוב אחרי השינויים.
חוה ראובני
14לג. חובות בעל היתר

(1) בעל היתר הפעלה ימלא אחר החובות המוטלות עליו כאמור בתוספת הארבע עשרה, ובכלל זה חובות לעניין איסוף ותיעוד ושמירת מידע כמפורט בתוספת האמורה.

(2) בעל היתר הפעלה חייב לשמור את המידע שנאסף כאמור בתוספת הארבע עשרה ומידע נוסף שרשאי השר לקבוע, ולמסור את המידע למפקח הארצי על התעבורה ולראש אגף התנועה במשטרת ישראל או מי מטעמו, למנהל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים כהגדרתו בחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, התשס"ו-2006 (להלן – מנהל הרשות לבטיחות) או לגורם אחר שייקבע בתקנות, לשם מילוי תפקידיהם על פי דין.
כאן אני משנה את הכתוב לאור הערה שנאמרה עכשיו
לא תיקבע בתוספת או בתקנות חובה למסור מידע המאפשר את זיהויו של אדם שאינו משתתף בהפעלה הניסיונית מטעמו של בעל היתר ולא הסכים למסירת מידע כאמור. לעניין זה, "מסירת מידע" – לרבות בדרך של מתן גישה למידע בזמן אמת.
איתי עצמון
אני עוצר אותך כאן. אני מניח שהכוונה היא לכך שבעל ההיתר לא יאסוף מידע שמאפשר זיהוי של נושאים וכן בתקנות שמוסמך שר התחבורה להתקין, לא תיקבע חובה לאסוף מידע כזה מזוהה.
חוה ראובני
נכון. אולי אני אבהיר. אני לא זוכרת אם אמרתי את זה בישיבות קודמות. בעל היתר הפעלה, יש את המידע שיש לו מתוקף זה שהוא פועל כרכב עצמאי ויש מידע שיש לו כמי שנותן שירות, בדומה נניח לגט טקסי שיש להם אפליקציה והם נותנים שירות לנוסעים ואז הם צוברים מידע. אנחנו כאן מסדירים את הפעילות שלו כרכב עצמאי ובהקשר הזה אין שום סיבה לאסוף מידע מזוהה ואין שום סיבה שגם אם מתגלגל איפה שהוא או שיש נתונים שאפשר לחבר ואתם ביחד ולהפיק מזה מידע מזוהה – לא צריך להיות ולא יימסר לאף אחד. כאשר למשל אדם נרשם לאפליקציה כדי לקבל שירות לרכב הזה, הוא מוסר שם, הוא מוסר כתובת, נותן מספר כרטיס אשראי כדי שיחייבו אותו וזה במישור החוק והחוק כאן לא מתערב בזה. חלים על זה דיני הפרטיות, יש חובות ויש הסדרים אבל כאן אנחנו לא מתערבים בזה כי זה לקוח שנרשם לשירות.
איתי עצמון
אנחנו נחדד את הנוסח בהתאם לדברים שנאמרו עכשיו.
חוה ראובני
העירה לי כרגע אילת פלדמן ממשרד המשפטים ואמרה שמשתמעת מהנוסח שקבעתי איזושהי הרחבה, שאי אפשר לקבוע חובה למסור אבל זה לא מונע רשות או משהו כזה. צריך לחדד את זה שלא ייאסף, לא יישמר ולא יימסר מידע מזוהה.
איתי עצמון
מי זה הגורם הנוסף שייקבע בתקנות?
חוה ראובני
במקור אנחנו חשבנו על גורמים מסוג הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים והם ביקשו להיכנס לחוק באופן ספציפי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בתור מה הם כאן?
חוה ראובני
יתכן שיהיו גורמים שירצו נתונים. אני כרגע לא יודעת. זה סעיף סל ובכל מקרה זה צריך לבוא בתקנות. בכל מקרה, עדיין אנחנו מדברים על מידע אגרגטיבי ולא על מידע מזוהה.
איתי עצמון
זה בנוסף? זה גורם נוסף על הגורמים שמנויים כאן.
חוה ראובני
כן.
איתי עצמון
השאלה אם יש בזה צורך. הוועדה לא יודעת מי אלה אותם גורמים כי התקנות האלה כרגע לא באישור ועדה.
חוה ראובני
נכון, אבל זה דבר שצריך לעבור הליך חקיקה. גם לשר יש את שיקול הדעת על נכון ולא נכון וראוי ולא ראוי.
איתי עצמון
תמיד.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אישרנו גורם אחר שזה סעיף סל.
חוה ראובני
כן. זה סעיף סל.
אורי מקלב (יהדות התורה)
את מנהל הרשות לבטיחות בדרכים את מכניסה. אין בעיה, אבל צריך להסביר למה ומה עומד מאחורי זה. השאלה איזה נתונים הם צריכים. האם יכולה להיות עבירת תנועה שיכולה להיות במסגרת של מישהו שנוסע ברכב הזה? אם כך, גם אולי הנתונים של השמות צריכים להיות, מי זה אותו אחד שעובר את התאונה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה רכב אוטונומי.
חוה ראובני
זה מידע שיימסר מכוח דינים אחרים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא לא הנהג אבל השאלה אם הנוסע יכול לצבור או יש לו דברים שהוא יכול לעשות במסגרת תקנות. הוא יכול לעשות עבירת תנועה.
חוה ראובני
בהחלט יתכן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא עוצר באמצע, בולם באמצע, יוצא במקום שאסור לצאת. האם על אותו נוסע יכול לחול סוג של עבירות תנועה בעתיד?
חוה ראובני
בתקנות התעבורה יש עבירות שהן עבירות של נוסע, החל מזריקת זבל מהחלון דרך לפתוח דלת ואפשר לחשוב על עוד דברים. סמכות לקבל את פרטיו תישאב מדינים אחרים, מסמכויות המשטרה לחקור עבירות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא צריך לאסוף את הנתונים.
חוה ראובני
כן, אבל למשטרה יש סמכות לחקור עבירות.
איתי עצמון
לצורך הניסוי. אני מניח שלכך חוה מכוונת.
חוה ראובני
אני לא מסדירה כאן סמכויות משטרה שלא בהיבט התנועתי, נקרא לו כך. בכל מקרה אין בזה כדי לגרוע מסמכויות המשטרה לפי פקודת המשטרה. אם יש עבירה, המשטרה יכולה לחקור אותה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההבהרה הזאת מקובלת עליך?
איתי עצמון
ההבהרה מקובלת עלי. אני מודה שאני קצת בספק לעניין ההסמכה לקבוע עוד גורמים אחרי שכאן זה הורחב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה אומר שאין צורך?
איתי עצמון
או שזה יהיה באישור ועדה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
באישור ועדה. תוסיף באישור ועדה.
איתי עצמון
עוד לא הושלמה הקראת הסעיף.
חוה ראובני
(3) השר רשאי לקבוע חובות ודרישות נוספות שיחולו על בעל היתר הפעלה לעניין הפעילות לפי היתר ההפעלה, בעניינים המפורטים להלן:

(1) חובות לעניין הסעת נוסעים ברכב העצמאי במסגרת ההפעלה.

(2) דרישות לעניין אופן קיום החובות המנויות בסעיף זה ובתוספת הארבע עשרה, ובכלל זה דרישות שעניינן עמידה בהוראות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והגנת הסייבר.

בעל היתר הפעלה יידע כל נוסע ברכב עצמאי על כך שהוא משתתף בנסיעה במסגרת הפעלה ניסיונית של רכב כאמור.

(4) בעל היתר הפעלה יגיש למפקח הארצי על התעבורה דיווח תקופתי, בין השאר על אירועים חריגים שהתרחשו במהלך ההפעלה הניסיונית, ודוח מסכם לגבי ההפעלה הניסיונית והכול כמפורט בתוספת הארבע עשרה, ורשאי המפקח הארצי על התעבורה להורות לו לכלול בהם פרטים נוספים כפי שיורה לו.
איתי עצמון
יש לי שתי שאלות לגבי ההסמכה הנוספת שאתם מבקשים לקבוע בסעיף קטן (ג) המוצע, חובות לעניין הסעת נוסעים ברכב העצמאי במסגרת ההפעלה. אלה בעצם חובות שייקבעו בנוסף להוראות שקיימות היום לפי הפקודה כתחולתן על בעל היתר ההפעלה?
חוה ראובני
היה ויהיו הוראות מסוימות ספציפיות לאור הייחוד של הרכב העצמאי.
איתי עצמון
מה לגבי דרישות שעניינן עמידה בהוראות לפי חוק הגנת הפרטיות? אני מניח שדיני הגנת הפרטיות חלים.
חוה ראובני
חלים. לגבי אופן קיום החובות, זאת סמכות שבשיקול דעת, זאת סמכות סל שנועדה לאפשר התאמות. כולנו יודעים שחוק הגנת הפרטיות, יש בו איזשהו פער טכנולוגי לעומת המציאות הקיימת. הוא מדבר במושגים ששייכים לעידן קצת אחר ולפעמים יהיה צריך לעשות התאמות כדי לוודא התאמה לרכב העצמאי. כאמור, שום מידע פרטי מזוהה לא אמור להיאסף ולא אמור לטייל.
איתי עצמון
נכון לעכשיו להבנתכם אתם יכולים ליישם את החוק המוצע גם בלי ההוראות האלה.
חוה ראובני
כן. בוודאי לצאת לדרך. אנחנו מניחים שתוך כדי תנועה ותוך כדי פעילות, אנחנו עלולים לגלות דברים שחסרים שאנחנו כרגע לא צופים אותם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה. הערות לסעיף 14לג.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הבהרה. ליידע כל נוסע ברכב עצמאי. זה אומר שזה לא על ידי שילוט? בעל היתר הפעלה יידע כל נוסע ברכב אוטונומי.
אבנר פלור
יכול להיות שזה אחד הפתרונות. יכול להיות שבאוטו יהיה שילוט.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לציבור יש הערות לסעיף 14לג?
אבי ליכט
שתי הערות. כבר עכשיו החוק מרבה בדיווחים מבעל ההיתר לכל מיני גורמים. תכף נדבר על זה. זה כבר מתחיל ליצור נטל רגולטורי עודף. בסעיף הזה אנחנו צריכים לדווח בנפרד למפקח על התעבורה, למשטרה, עכשיו הוסיפו גם את הרלב"ד ויש עוד סמכות להוסיף עוד ועוד. כל הדוחות האלה יוצרים עלינו עומס רגולטורי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה ההצעה שלך?
אבי ליכט
אפשר פשוט שאנחנו נדווח למפקח על התעבורה שיש לו סמכות להעביר כל חומר שהוא רוצה לגורם אחר במדינה וכך ירד מאתנו הנטל לדווח להרבה מאוד אנשים לפעמים את אותו הדבר בו זמנית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה רוצה לעבוד מול רגולטור אחד.
אבי ליכט
כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ולו תהיה סמכות להעברת המידע.
אבי ליכט
כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה בסדר?
איתי עצמון
אני חושב שזה רעיון לא רע. השאלה למה קבעתם חובות דיווח כאלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הוא מדווח לרגולטור אחד וההוא מעביר.
חוה ראובני
כל הגורמים עמדו בתור וביקשו לקבל מידע.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר. הם יקבלו מרגולטור אחד.
אבנר פלור
אחד והוא יעביר את זה לרלב"ד ולראש אגף התנועה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
למי שצריך. כן.
אילת פלדמן
כמובן שהסמכות של המפקח על התעבורה להעביר לאותם גורמים צריכה להיות בחוק.
איתי עצמון
לא. הכוונה היא לשנות את הנוסח.
חוה ראובני
הכוונה היא שהוא ימסור למפקח הארצי על התעבורה ורשאי הוא למסור מידע כאמור.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תשנו את הנוסח.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
הוא לא רשאי. הוא חייב למסור. לרלב"ד הוא חייב למסור.
איתי עצמון
המפקח הארצי על התעבורה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
כן. אם יש רגולטור אחד, הוא חייב למסור למשטרה ולרלב"ד. חלק מרכזי הוא הנושא של הבטיחות בדרכים.
רחל בציה
לגבי השינוי שנעשה ממש עכשיו בסעיף 14לג(ב). אם הבנתי נכון הוא אומר שאין כוונה להטיל איזושהי חובה לאסוף או לשמור מידע שנוגע להפעלת הרכב כרכב שירות. בדיוק את העניין הזה אנחנו רצינו ללבן אצלנו וללבן מול משרד המשפטים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מתי תלבנו?
רחל בציה
זה צריך לקרות היום.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תתחילו ללבן בו זמנית, בזמן שאנחנו יושבים כאן. לא נצביע על זה אבל תלבנו את זה ואז נצביע.
אבי ליכט
אדוני, עוד הערה. יש כאן חובות מאוד רחבים לאיסוף מידע. חוה הצהירה לפרוטוקול שהכול כפוף לחוק הגנת הפרטיות אבל בעצם מבחינה נורמטיבית חוק הגנת הפרטיות והחוק הזה הוא באותה רמה. לכן יכולה להיות אחר כך טענה שיש כאן הוראה ספציפית. לכן אני מבקש, אם אפשר, להגיד את העקרונות של חוק הגנת הפרטיות. יש עקרונות של דיני פרטיות, שלא אוספים מידע עודף, שצריך להגיד מראש למה נדרש המידע.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
חוק הגנת הפרטיות עתיד להשתנות. הוא לא מותאם למציאות הקיימת.
אבי ליכט
זה נכון אבל יש עקרונות.
איתי עצמון
יש הצעת חוק ממשלתית.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
הצעת החוק מתקנת את חוק הגנת הפרטיות.
איתי עצמון
אבל העקרונות חלים. חוק הגנת הפרטיות הוא מעין דין כללי. הוא חל על הרבה סוגי מידע שנאספים לפי דינים שונים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בחוקים אחרים מנעת סייגים או קריטריונים או כללים שיתווספו לחוק הזה בעתיד.
אבי ליכט
השאלה אם אפשר להגיד שהעקרונות של חוק הגנת הפרטיות יחולו גם על המידע הזה, שלא יהיה מצב ששני החוקים האלה חלים במקביל.
אילת פלדמן
באופן כללי חוק הגנת הפרטיות ממשיך לחול.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אפשר לציין את זה כאן? לומר בכפוף לחוק הגנת הפרטיות?
אילת פלדמן
אני חושבת שזה נמצא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בכפוף לכל דין? לא כל דין? אתה רוצה רק חלק מהדינים?
אבי ליכט
הסעיף הזה הוא שמירת דינים. הוא מדבר על הגנת הפרטיות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל הרגע רצית שיהיה חוק הפרטיות, אבל לא לכל דין?
אבי ליכט
כל דין, זאת אמירה כזאת - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתם המצאתם אותה. לא חברי הכנסת המציאו אותה.
אבי ליכט
זה נכון. אני יודע.
איתי עצמון
בעיניי זו אמירה מיותרת.
אבי ליכט
גם אני חושב כך.
איתי עצמון
אני לא הייתי כותב כאן הפניה או כפיפות לחוק הגנת הפרטיות מכיוון שלהבנתי ברור שהוא חל. כמו שהוא חל על איסוף של כל מידע, הוא דין כללי, הוא דין שאמור לחול על כל איסוף המידע לפי כל הדינים הספציפיים שאנחנו מכירים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ולכן אין צורך להוסיף את זה.
איתי עצמון
לדעתי לא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו לא מצביעים על סעיף 15לג עד שאתם תעשו תיאומים ביניכם. תעשו אותם בשעה הקרובה.
איתי עצמון
יש לנו עוד הערה קטנה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
רגע. יש כאן נושא מאוד חשוב. הגנה על הפרטיות בעולם של הרכבים האוטונומיים בהם אנשים חשופים לגמרי ונחשפים כל הרגלי הצריכה שלהם. זה משהו שכן צריך לשים אליו לב.
איתי עצמון
לכן נאמר שלא תהיה חובה לאסוף מידע או אסור יהיה לאסוף מידע שמאפשר זיהוי של אדם וגם לא תיקבע בתקנות חובה כזאת.
אבי ליכט
זה רק היבט אחד של הגנת הפרטיות. יש הרבה מאוד היבטים אחרים. אתם מציינים אחד אבל עדיין יש את הכוח לאסוף מידע כאן ואנחנו מניחים שגם יבואו דרישות מרשויות אחרות שנספק מידע.
איתי עצמון
אני מניח שלכך נועד סעיף ההסמכה שבעצם מאפשר לקבוע דרישות שעניינן עמידה בהוראות לפי חוק הגנת הפרטיות. כלומר, זאת הסמכה בה דובר קודם.
אבי ליכט
אם פתאום תבוא רשות ותגיד שעכשיו היא רוצה כל מיני מידעים אחרים. אמנם זה לא זה, אבל יש להם אפקט של פגיעה בפרטיות.
איתי עצמון
יש לך הצעה איך לטייב את הנוסח?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
הם יבקשו את זה מהמפקח על התעבורה. הרי הוא הרגולטור האחד.
איתי עצמון
אמרנו מבחינת העבודה מול רגולטורים שונים שהמידע יימסר למפקח על התעבורה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תחשבו על זה. אנחנו עדיין לא מצביעים על 14לד.

גל ברזני, לשכת סוכני הביטוח.
גל ברזני
תודה. אנחנו כלשכת סוכני הביטוח בעד הקידמה אבל חשוב שהדברים יבוצעו נכון מבחינה ביטוחית כדי לדאוג לציבור המבוטחים. בסופו של דבר ייסעו על הכבישים רכבים ללא נהגים ואנחנו צריכים להיות רגועים ולדעת שנוכל לדאוג למבוטחים שלנו אם הם ייפגעו על ידי אחד מהרכבים האלה.

יש שלושה נושאים שנשמח אם תתייחסו אליהם. קודם כל, מה קורה במצב שבו רכב אוטונומי פוגע במבוטח, ברכב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זאת הערה לסעיף 14לג?
גל ברזני
לא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם כן, תשלח לנו בכתב את כל ההערות שלכם.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
דיברנו על זה בדיונים קודמים.
אבנר פלור
בדיון הקודם היה נציג רשות שוק ההון והוא הציג את הדברים והעלה אותם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו עכשיו בהערות רק לסעיפים שמוקראים. אם יש לך הערות, שלח לנו אותן ונקרא אותן לפני שנסיים את החקיקה. שלח את זה לוועדה ולמשרד התחבורה.

ד"ר דנית קנדור, הקליניקה למשפט וטכנולוגיה, בבקשה.
דנית קנדור
תודה רבה על הזכות לומר את הדברים. רציתי להתייחס לעניין הפרטיות. חשוב מאוד להדגיש את עניין הפרטיות במיוחד בחוק הזה, מה גם שלפעמים מידע שהוא אינו מזוהה עלול להיות מזוהה בתנאים מסוימים ולכן לא ברורה לפעמים ההגדרה של מהו מידע לא מזוהה. הנוסח המקורי של הצעת החוק כלל הפניה לחוק הגנת הפרטיות. אני מסכימה עם כבוד הוועדה שהחוק הזה חל בכל מקרה אבל יכול להיות שמכיוון שיש כאן התייחסות ספציפית למידע בסעיף המסוים הזה, כדאי כן לבוא ולהבהיר שזה לא בא להחליף את הוראות חוק הגנת הפרטיות ושהוראות חוק הגנת הפרטיות עדיין חלות כאן, מה גם שמידע שהוא אינו מזוהה יכול להיות מזוהה בנסיבות מסוימות. תודה רבה.
איתי עצמון
יכול להיות שפתרון לכך יהיה בסעיף שמירת הדינים שמגיע בהמשך. הוא קובע שאין בהוראות סימן זה כדי לגרוע ויש כאן התייחסות לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים והוראות הדין לגבי חובת ביטוח. אולי יהיה אפשר לשקול להוסיף כאן גם הוראות לפי חוק הגנת הפרטיות למרות שבעיניי זה ברור מאליו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם יש לך פתרון לעניין הגנת הפרטיות, זה טוב. מה לגבי השאלה למי מעבירים את המידע? האם הם יכולים לעבוד מול אדם אחד וכל הגופים שצוינו כאן יהיו רשאים לקבל את החומר? לא צריכים לבקש.
אבנר פלור
מבחינתנו אמרנו שהמפקח על התעבורה יעביר את זה.
איתי עצמון
יעביר או רשאי להעביר? אני מניח שהוא יעביר. צריך להעביר.
אבנר פלור
כן. יעביר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
נכתוב יעביר לכל מי שצוין כאן. גוף אחר שיתווסף, יאושר בוועדה.

אם כן, תיקנו את שתי ההערות האלה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
הרלב"ד מקבל, נכון?
איתי עצמון
כן.
חוה ראובני
הרלב"ד נמצא שם.
קריאה
אני רוצה להוסיף מילה לגבי הדיווח. אני רוצה להפנות תשומת לב לזה שבהקשר הזה של הסעיף הספציפי הזה מסירת מידע זה לרבות בדרך של מתן גישה למידע בזמן אמת. זה מבחינתנו עניין חשוב. זה חשוב ששוטר יוכל לקבל מידע בזמן אמת לפי סמכויות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ביקשתי מכם לשבת לפני הישיבה.
קריאה
ישבנו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ולמרות זה יש לכם הערות.
חוה ראובני
זה פועל יוצא של השינוי שעכשיו אושר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תנסחו את התיקונים לפני ההצבעה על סעיף 14לג.
איתי עצמון
יש כאן שאלה שלגביה צריך לקבל החלטה. אם המפקח על התעבורה הוא הגורם שמרכז את כל המידע והוא זה שחייב להעביר למשטרה, לרלב"ד ולגוף הנוסף שייקבע בתקנות, השאלה מה עושים לגבי מתן גישה למידע בזמן אמת. זאת שאלה מקצועית שצריך להתייחס אליה. השאלה מה עמדת משרד התחבורה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני חושב למשטרה.
חוה ראובני
המשטרה הייתה זאת שרצתה את זמן אמת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה חירום.
אבנר פלור
השאלה אם יש נושאים ודברים שהם בהיבט של פגיעה באדם והם ממילא מקבלים את זה ישירות ולא דרך המפקח על התעבורה. כשקורית תאונה, הם מגיעים ועושים את כל התהליכים.
איתי עצמון
השאלה אם מהסעיף הזה משתמע שבעצם הם לא מקבלים את המידע. יש כאן חובה על בעל היתר הפעלה לשמור את המידע שנאסף והמידע שמפורט כאן ולהעביר אותו.
חוה ראובני
אם כך, לדעתי זו צריכה להיות חובה נפרדת או זכות נפרדת של משטרה לקבל גישה למידע בזמן אמת. פשוט להפריד את זה.
יאיר מתוק
הייעוץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים. בגלל שבאמת הגורמים הרלוונטיים שצריכים את זה בזמן אמת זאת המשטרה, בעל ההיתר יעביר גם למפקח הכללי אבל גם למשטרה. לשאר הגורמים המפקח הכללי יעביר. ספציפית המשטרה תקבל ישירות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
זה חלק מהבעיה שלי עם המשרד לביטחון פנים. כך גמרתם את הרלב"ד. בהתחלה הרלב"ד היה מביא לכם ניידות אבל גם את זה לקחתם. תקשיב לי טוב - אין מצב שיהיה בזמן אמת למשטרה ולא לרלב"ד. עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. שיתוף פעולה עם הרלב"ד ואז לא תהיה בעיה.
קריאה
מה התכלית של הדבר הזה בזמן אמת?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם מתרחש אירוע?
קריאה
לא יהיה שוטר במרכז הבקרה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם רודפים אחרי רכב אוטונומי שאיבדנו את השליטה עליו בבינה מלאכותית, אנחנו רוצים לדעת מה קורה באוטו הזה. שוטרים יודעים לאכן אנשים שנעדרים באמצעות קבלת איכון מחברות סלולריות ולהציל חיים. יש נתונים שמגיעים אליהם בזמן אמת והם מצילים חיים. סביר להניח שאנחנו לא יודעים הכול על רכב אוטונומי אבל זאת סיבה עוד יותר טובה להגיד שיש מידע שכנראה יהיה בעתיד שכדאי שנדע אותו. נוסע רכב עם 10 אנשים ואין לו נהג והוא מאבד שליטה, המחשב שלו תקוע ואף אחד לא יודע לנהל אותו והמשטרה רוצה לדעת כל מיני דברים על הרכב הזה.
אבי ליכט
כבוד היושב ראש, אני רוצה להעיר לדבר הזה. למשטרה יש סמכויות כלליות מכוח פקודת המשטרה. אם היא חוקרת עבירות או יש בעיה חוקית, היא יכולה להשתמש בסמכויות האלה. כאן אנחנו מדברים על ניסוי וכל הסמכויות כאן נועדו לפקח על הניסוי. לא להוסיף סמכויות אכיפה למשטרה. אם למשטרה יש בעיה, כמו שהיא הולכת לחברת סלולר ולוקחת נתונים, היא יכולה לבוא לחברה הזאת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אבי, אני לא מסכים אתך. אנחנו נותנים אפשרות למכונה, מתוחכמת עד כמה שתהיה, לנסוע בכביש ולהחליט אם להרוג או לא להרוג אנשים. יש כאן משהו שונה מאשר חברת סלולר בה מחליטים אם לאכן טלפון של מישהו או לא. זה ניסוי. בין השאר אנחנו גם בודקים את הניסוי הזה, את הסיכון על חיי אדם. הזלזול הזה, זה לא מקובל. חיי אדם הם קצת מעל הניסוי. אז תהיה גם למשטרה כדי שהיא תוכל לטפל בזה מהר.
סימונה זילבר
הייעוץ המשפטי של אגף התנועה. יש כאן עניין שהוא מבצעי ולא בהכרח תנועתי. תודה לחבר הכנסת טופורובסקי שהסביר למה אני נדה בראשי. יש כאן ניסוי. יש כאן דבר שהוא חדשני ברמה עולמית ומהצד השני יש כאן חששות של ביטחון הציבור שצריך לתת להם מענה. חלק מהמענה הזה הוא גישה למשטרה ולא כדי שהמשטרה תגנוב מידע מהחברות לצרכיה האישיים אלא לצרכים של הצלת חיי אדם ולצרכים של חקירה. להגיד שנשתמש בסמכויות הכלליות של חיפוש במחשב ונלך לבית משפט לבקש צו כשיש רכב שאיבד שליטה, זה כמו להגיד שגם לא צריך תקשורת דו כיוונית עם מרכז הבקרה, לא צריך שמרכז הבקרה ידבר עם המשטרה, לא צריך שהמשטרה תוכל לדבר עם מרכז הבקרה אלא המשטרה תתקשר למפא"ת והמפקח על התעבורה בסבלנות יפנה לאט לאט לחברה ואולי הוא ישלח איזה מייל או פקס. אנחנו צריכים גישה להצלת חיים ולחקירות ולא למשהו אחר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
עמדתך הובהרה. שכנעת אותי כבר בתחילת דבריך.

אנחנו נותנים גישה למשטרה בזמן אמת. עכשיו אנחנו נותנים גם לאחרים. יש את הרלב"ד ויש עוד גוף.
חוה ראובני
אחרים לא צריכים בזמן אמת. הם לא צריכים לתפעל אירועים. אפילו אני לא צריכה בזמן אמת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
את לא אחראית על הבטיחות בדרכים. הרלב"ד אחראי.
חוה ראובני
הם לא אחראים על תפעול.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
חכי, זה עוד ישתנה.
חוה ראובני
אם זה ישתנה, נשנה גם כאן.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
הנה, אנחנו מתחילים לשנות את זה עכשיו כאן. תודה. הרלב"ד יקבל דיווחים בזמן אמת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם הוא ירצה. יכול להיות שהוא לא ירצה.
חוה ראובני
מה הוא יעשה איתם?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
בוא נשאל אותו. אני חושב שהרלב"ד צריך לקבל נתונים בזמן אמת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה צריך לשאול בוועדת המשנה. שיבוא לכאן לדיונים כאלה.
קריאה
מה זה מידע בזמן אמת? שנבין.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
מה שיוחלט על ידי המפקח.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו מבזבזים זמן אמת על תהליכי חקיקה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אנחנו רוצים לאפשר למשטרה ולרלב"ד לקבל מידע בזמן אמת. אנחנו לא צריכים עכשיו להגיע לפרטי המידע.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו מדלגים על סעיף 14לג.
אילת פלדמן
אדוני היושב ראש, אני רק רוצה לציין שהכול צריך להיות בכפוף לסמכויות המשטרה כפי שהן היום. כלומר, אנחנו לא נותנים כאן איזושהי סמכות גישה למידע שאין למשטרה היום.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
זה לא מדויק.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו מדלגים על סעיף 14לג. תביאו לנו הצעות סופיות ונוסחים סופיים על הגנת הפרטיות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
גם זה קצת מרגיז אותי. בישיבה הקודמת ביקשנו מהם שיבואו אלינו עם הסכמות אבל עכשיו אנחנו רואים ויכוחים ביניהם.
חוה ראובני
זה פועל יוצא של שינוי שנעשה כאן עכשיו סביב השולחן, שההעברה היא רק למפקח על התעבורה והוא מעביר לגורמים אחרים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
בזמן אמת. אנחנו דיברנו על העברה בזמן אמת.
קריאה
זמן אמת נמצא כאן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תנו לנו את הנוסח לסוגיית חוק הגנת הפרטיות ומה צריך לפרט כאן. האם כותבים את החוק במפורש, למי מעבירים את המידע, מי רשאי לקבל אותו, גורם אחד מקבל ומעביר וההתנהלות בזמן אמת, מי רשאי לקבל. זה שמישהו רשאי לקבל מידע בזמן אמת, זה לא אומר שהוא יבקש אלא אם כן יש נסיבות מסוימות שמצדיקות את זה.
אבנר פלור
שאלה לגבי הגנת הפרטיות. היועץ המשפטי אמר שמירת דינים.
איתי עצמון
לא. הצעתי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תסגרו את הפינות ונצביע על זה עוד מעט.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אדוני היושב ראש, אם אתה עובר סעיף, אני יכול לומר אמירה כללית? חשוב שישמעו אותה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בטח. בבקשה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אתה - וכל הכבוד לך והערכה גדולה – עושה המון ישיבות כדי לאשר את זה. מה שקורה זה שאני רואה את התמונה הכללית. החוק הזה יאושר . בעוד שבועיים וחצי אנחנו יוצאים לפגרה והפגרה הזו תסתיים אחרי החגים, אחרי יום העצמאות. רצינו שהניסוי יתחיל ביוני אבל אני רואה שיש לנו פקק אדיר של חקיקה בכנסת בקואליציה לא פשוטה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ולכן, מה אתה ממליץ?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
קודם כל, כדאי לאשר את זה מהר. השאלה איך אנחנו גורמים להפעלת הניסוי גם אם החקיקה תיעצר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא לבזבז זמן על זמן אמת. זאת כבר עצה אחת טובה. מה מצבנו? אפשר לעבור ל-14לד?
איתי עצמון
כן.
אבנר פלור
משהו חשוב. אנחנו בשבוע האחרון מאז הדיון ישבנו ימים כלילות והיו גם דיונים שאני עשיתי גם עם נציגי המשרד לביטחון פנים, גם עם המשטרה וגם עם חלק מהחברות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אם זה יאושר השבוע, לא נצליח לאשר את זה בכנסת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בקצב העבודה שלנו עכשיו, אני לא חושב שזה יאושר השבוע. כל אחד יגמיש את עמדתו, אתם תקבלו קצת יותר רגולציה אבל אולי יהיה לכם חוק. דקדוקי עניות לא יביאו אותנו לשום מקום.

נא להקריא את סעיף 14לד.
חוה ראובני
סעיף 14לד הוקרא בדיון הקודם ואדוני ביקש מענה לעניין המוניות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יש מענה?
חוה ראובני
יש מענה. הוספנו את סעיף קטן (ה). אני מקריאה רק את סעיף קטן (ה).
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אחרי שתקריאי אותו, אפשר להצביע?
איתי עצמון
כן. אם יהיו הערות, נשמע אותן.
חוה ראובני
אני מזכירה שעניינו של הסעיף הוא בסמכות פטור מתחולה, תחולה בהתאמות או החלת הוראות לעניין רכב עצמאי, כל מיני פטורים מהוראות חוק. אדוני רצה שלא תיפגע הרגולציה בענייני המוניות.

(5) על אף האמור סעיף זה, לעניין הפעלת רכב עצמאי כמונית, לא יקבע השר או המפקח הארצי על התעבורה תקנות או הוראות לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), בהתאמה – שאלה סעיפי הפטור - לעניין פטור, התאמות או שינויים מהוראות לפי הפקודה הנוגעות להפעלת מונית, ובכלל זה לעניין רישיון להפעלת מונית ואגרות לפי סימן ג' לפרק השני , אלא אם כן הדבר מתחייב מהפעלת רכב כאמור בלא נהג או משימוש באמצעים הטכנולוגיים המותקנים בו לשם עמידתו בהוראות לפי סימן זה.

כלומר, לא ניתן פטורים מהרגולציה של המוניות למעט אלה שקשורים במישרין למאפיינים.
יהודה בר אור
צריך להבין את זה. היא דיברה מהר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
היא אומרת שכל החוקים של מונית חלים גם על הפיילוט אבל בגלל שזה אוטו בלי נהג, לא בודקים רישיון נהיגה לנהג אבל בודקים דברים אחרים כמו זה שהמחשב עובד והתוכנה עובדת, דברים שאין במונית רגילה. פשוט, כל מה שהוא שונה ממונית רגילה, בגלל הטכנולוגיה או היעדר נהג. אלה שני דברים שאתה לא תדרוש אותם כי אין נהג, אז מה תדרוש, תעודת יושר לנהג? אין נהג. שאר הדרישות יהיו כמו במונית. זה מה שסיכמנו בפעם הקודמת.
איתי עצמון
אנחנו פשוט ניסחנו את זה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הם הביעו לנו את הסיכום שהיה בפעם הקודמת.
איתי עצמון
ניסינו לבטא את מה שאמר יושב ראש הוועדה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כל החוקים של מונית חלים כאן למעט היוצא מן הכלל שנובע מסוג הרכב הזה שאין בו נהג ויש בו טכנולוגיה מרובה. זה כל העניין.

על הסעיף הזה אנחנו יכולים להצביע?
איתי עצמון
כן. סעיף 14לד. להבנתי הוקראו כל השינויים שמופיעים כאן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד אישור סעיף 14לד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
אושר
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
סעיף 14לד אושר פה אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים.
איתי עצמון
אנחנו עכשיו עוברים להשלמה לעניין סמכויות הפיקוח. זה מופיע בסעיף 14מ בעמוד 28.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
על סעיף 14לה הצבענו?
איתי עצמון
כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כרגע יש לנו את סעיף 14לג שלא הצבענו עליו. כל מה שאתה מדלג עליו עכשיו הוצבע ואושר.
איתי עצמון
כן. אני עובר לסעיף 14מ בעמוד 28, סמכויות פיקוח. אלה בעצם סמכויות של מפקחי משרד התחבורה. בדיון הקודם הוועדה עסקה בפסקה (4) שמופיעה בסעיף 29 ולא אישרה אותו. היא נוגעת לביצוע בדיקות ברכב העצמאי ובמערכות שלו לשם בדיקה אם הן עומדות בהוראות לעניין הגנת סייבר.
חוה ראובני
אני חייבת לומר שהעברנו נוסח ואחר כך קיבלנו עליו הערות. הנוסח שהונח בפני הוועדה עדיין צריך שינויים. אולי נשאיר גם את הפסקה הזאת. אם אני אתחיל להגיד בעל פה, אני חוששת שיהיה קושי.
איתי עצמון
אני לא בטוח. השאלה אם השינויים הם כל כך מהותיים.
חוה ראובני
כן. זה החצי השני של פסקה (4) ופסקה חדשה שצריך לנסח אותה מחדש.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
את מדברת על סעיף 14מ.
חוה ראובני
כן. סעיף 14מ(4).
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
סעיף 14מ(4) לא אושר ואת רוצה לדלג על זה עכשיו.
חוה ראובני
כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
סעיף 14לט אושר.
איתי עצמון
כן. חבל שאנחנו מדלגים וחבל שלא מקבלים הערות בזמן, אבל אם כך – צריך לדלג לסעיף 14מב2, שם עצרנו. עצרנו בסעיפים שנוגעים לעבודתה של הוועדה המייעצת. בעמוד 35, מניעת ניגוד עניינים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
נא להקריא.
חוה ראובני
14מב2 מניעת ניגוד עניינים

(1) לא ימונה לחבר הוועדה המייעצת ולא יכהן בה כחבר מי שבשל כוהנתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו בוועדה המייעצת.

(2) חבר הוועדה המייעצת לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים.

(3) נודע לחבר הוועדה המייעצת כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש הוועדה המייעצת. היה חבר הוועדה המייעצת כאמור היושב ראש, יודיע על כך לשר.

(4) בסעיף זה -

"בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכד, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אפילו בתנ"ך לא היה פירוט כזה. את יכולה לכתוב הורה 1, הורה 2, הורה 3, הורה 4.
אבי ליכט
זה רק לגבי שני נציגי ציבור שאף פעם לא ימנו אותם.
חוה ראובני
זה מה שמכונה תבנית.

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, השתכ"ח-1968.

"טיפול"- לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון.

"ניגוד עניינים", של חבר הוועדה המייעצת - ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בוועדה המייעצת בין ענין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו.

"קרוב" של חבר הוועדה המייעצת – כל אחד מאלה:

(1) בן משפחה של חבר הוועדה.

(2) אדם שלחבר הוועדה המייעצת יש ענין במצבו הכלכלי.

(3) תאגיד שחבר הוועדה המייעצת, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו.

(4) גוף שחבר הוועדה המייעצת, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו.
איתי עצמון
אני חושב שכיוון שהסעיפים האלה הם סעיפים של תבנית, אפשר להקריא עד 14מב7.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תקריאי ברצף עד סעיף 14מב7.
חוה ראובני
14מב3 הפסקת כהונה

(1) חבר הוועדה המייעצת יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש הוועדה.

(2) הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או עובד או חבר הגוף שאותו הוא מייצג בוועדה המייעצת ולגבי נציג ציבור – אם אתמנה להיות עובד המדינה.

(3) הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 14מב1, או הוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה כאמור.

(4) התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות חבר הוועדה המייעצת.

(5) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.

(6) לעניין חבר הוועדה המייעצת שהוא נציג ציבור, השר, בהתייעצות עם יושב ראש הוועדה המייעצת, ולאחר שנתן לחבר הוועדה הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה, רשאי להעבירו מכהונתו אם חבר הוועדה נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של הוועדה המייעצת או מיותר משלוש ישיבות שקיימה הוועדה בשנה אחת.

(2) התפטר נציג ציבור החבר בוועדה המייעצת או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר הוועדה לפני תום תקופת כהונתו, יפעל השר בהקדם האפשרי למינוי חבר אחר במקומו, באותה דרך שבה התמנה אותו חבר לפי סעיף 14מב. התפטר חבר שהוא נציג אחד מבעלי התפקידים האמורים בסעיף 14מב(א)(1) עד (10), יכהן במקומו בעל התפקיד האמור בסעיף האמור או ימנה נציג אחר מטעמו.

14מב4 החלת דינים

נציגי ציבור חברי הוועדה המייעצת, דינם כדין עובדי המדינה לעניין חיקוקים אלה ולעניין פעולותיהם בוועדה המייעצת:

(1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979.

(2) חוק העונשין, לעניין ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור.

(3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969.

(4) פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971, לעניין ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור.

14מב5 תוקף פעולות

(1) קיום הוועדה המייעצת, סמכויותיה ותוקף הלצותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחבריה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה רוב חבריה.

(2) חברי הוועדה המייעצת שיש למנותם לפני סעיף 14מב ימונו בתוך 60 ימים מיום תחילתו של חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס') התשפ"ב-2022 – החוק הנוכחי - גם אם לא הושלם מינוי כל חבריה. קיום הוועדה המייעצת, סמכויותיה ותוקף המלצותיה בתקופה זו לא ייפגעו בשל אי מינויים של כל חבריה.
איתי עצמון
אני חושב שלא הקראת את כל הסעיף.
אילת פלדמן
דילגת על כמה מילים.
חוה ראובני
חברי הוועדה המייעצת ימונו בתוך 120 ימים מיום תחילתו של החוק לתיקון פקודת התעבורה. עד תום התקופה כאמור תפעל הוועדה המייעצת בכל הרכב גם אם לא הושלם מינוי כל חבריה.
איתי עצמון
כן, בהרכב חסר. ארבעה חודשים היא יכולה לפעול בהרכב חסר.
אילת פלדמן
אני רוצה להדגיש שבעקבות הדיון הקודם בוועדה, לאחר אותם 120 ימים יהיה צורך בהשלמת המינויים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תסיימו את ההקראה ואז נעיר את ההערות.
חוה ראובני
14מב6 סדרי עבודתה ודיוניה של הוועדה המייעצת

(1) יושב ראש הוועדה המייעצת יקבע את מועד הישיבות, מקומן וסדר יומן.

(2) המלצות הוועדה המייעצת יתקבלו ברוב קולות הנוכחים בישיבה, ובלבד שנכחו בישיבה שלושה חברים לפחות. במקרה של קולות שקולים בהצבעה, יהיה ליושב ראש הוועדה קול נוסף.

(3) המלצות הוועדה המייעצת יהיו מנומקות, ויכללו פירוט של דעות מיעוט, ככל שהיו.

(4) הוועדה המייעצת רשאית להזמין לישיבותיה נציגי בעלי היתרי הפעלה.

(5) הועדה המייעצת רשאית לקבוע את סדרי עבודתה ודיוניה אם לא נקבעו לפי פקודה זו.

14מב7 גמול לחברי הוועדה המייעצת

חבר הוועדה המייעצת שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך, יהיה זכאי לתשלום מאת המשרד בעד השתתפות בישיבות הוועדה המייעצת, בהתאם להוראות החשב הכללי במשרד האוצר החלות לעניין חברי ועדות ציבוריות. בסעיף זה "עובד מדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה. הערות לסעיפים שהוקראו.
איתי עצמון
אני מבקש להעיר כמה הערות. לגבי סעיף הפסקת הכהונה, 14מב3, הסנקציה על אי השתתפות בישיבות תוטל רק על חברי ועדה שהם נציגי ציבור. אנחנו יודעים שיש מקרים, ואני מניח שגם נציגים שלה משרדים הממשלתיים השונים לא מופיעים לישיבות. האם במקרה כזה הם צריכים להמשיך לכהן? אין סמכות של השר להעביר אותם מתפקידם כי הוא לא הגורם שממנה אותם, למעט שני נציגי משרד התחבורה שהוא רשאי למנות.
חוה ראובני
אני חושבת שזה בתוך האחריות של מילוי תפקידו של עובד מדינה, במסגרת דיני המשמעת, כמו כל דבר אחר. זה חלק מהעבודה שלו. אם ממנים אותי להיות חברה בוועדה המייעצת ואני לא מגיעה, זה כמו כל עבודה אחרת שאני לא מגיעה אליה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יש בחוק סנקציות על עובד מדינה שלא ממלא את תפקידו, שמועל בתפקידו.
איתי עצמון
למרות שבמודל – לפחות לפי מיטב זיכרוני – יש הוראות שחלות על כל חברי אותו גוף, אותה מועצה או ועדה. כלומר, לא רק על נציגי הציבור.
אילת פלדמן
נכון, אבל כאן בוועדה שלנו יש לנו נציגים מתוך המדינה שהם אקסופיציו.
איתי עצמון
את מתכוונת שהם ממונים מתוקף תפקידם.
אילת פלדמן
כן.
איתי עצמון
הערה נוספת לגבי סעיף קטן (ב). גם כאן הסעיף הזה חל רק על התפטרות של נציג ציבור חבר הוועדה המייעצת. להבנתנו ההוראה הזאת רלוונטית גם לנציגי משרד התחבורה שממונים על ידי שר התחבורה. התייחסתם כאן לנציג ציבור ולהתפטרות של חבר שהוא נציג אחד מבעלי התפקידים אבל בפסקאות (1) עד (10) זה לא רק בעלי תפקידים אלא אלה גם שני עובדים של משרד התחבורה. צריך כאן לדייק את ההבחנה שעשיתם בין אנשים שממונים לבין כאלה שמכהנים, מה שנקרא אקסופיציו, מתוקף תפקידם.
חוה ראובני
הסיפה מדברת על הממונים האלה.
איתי עצמון
כתבתם שהתפטר חבר שהוא נציג אחד מבעלי התפקידים.
חוה ראובני
כן. נניח היועץ המשפטי לממשלה מינה עובד משרד המשפטים. אם התפטר אותו עובד שהוא עובד משרד המשפטים - - -
איתי עצמון
התכוונתם לבעלי תפקידים. אני מפנה אותך לכך שבפסקה (2) בסעיף 14מב יש שני עובדי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שימנה השר. הם לא מכהנים מתוקף תפקידם. ציינתי שעשיתם כאן הבחנה שלדעתי היא לא מדויקת.
חוה ראובני
מה מוצע?
איתי עצמון
אני מציע לכתוב שהתפטר נציג ציבור או נציג משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חבר בוועדה המייעצת, כלומר, להעביר את הנציגים של משרד התחבורה לרישה של הסעיף ולעשות את ההתאמה לגבי הסיפה שמתייחסת לאנשים שמכהנים מתוקף תפקידם.

אנחנו נתאים את הנוסח אבל זה יהיה העיקרון.
חוה ראובני
בסדר.
איתי עצמון
שאלה אחרת לעניין תוקף פעולות. בוועדה אנחנו דיברנו על השלמת המינוי תוך 60 ימים וכאן אתם הכפלתם את התקופה.
חוה ראובני
כן. ברירת המחדל שדובר עליה בוועדה הייתה הפוכה. בוועדה דובר שאם לא מתמנים, היא יכולה לפעול גם בלי כדי שהמינוי לא יהפוך להיות מחסום בתפקוד הוועדה המייעצת. המחיר של הדבר הזה הוא שעלול להיות מצב שלא ימונה לעולם או לא ימונה עד תום הניסוי. הוועדה יכולה לפעול לגמרי רגיל בלי נציגי ציבור וזה גם כן מצב לא רצוי. לכן חשבנו שנכון להאריך את התקופה של המינוי אבל אז לקבוע שאחרי התקופה הזאת כבר אי אפשר לפעול בלי כל המינויים כדי לוודא שתהיה פעולה יעילה, מהירה ונחושה למינוי כל מי שצריך למנות אותו.
איתי עצמון
אתם כותבים 120 ימים מיום התחילה. התחילה היא חודש מיום הפרסום. אם כן, עוד 120 ימים אחרי אותו חודש.
חוה ראובני
צריך למצוא את נציגי הציבור המתאימים, הם צריכים להגיש שאלונים למועמדים, צריך לבחון אותם, לראות שאין להם ניגודי עניינים. יכול להיות שמועמד מספר אחד יימצא עם ניגוד עניינים ומועמד מספר שתיים לא ואז כשמורידים אותו, צריך לחפש עוד מישהו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל זה פיילוט שהוא דחוף.
חוה ראובני
יכולים להתחיל לפעול. הוועדה המייעצת יכולה להתחיל לפעול מיד אבל יש ארבעה חודשים בהם יכולים לעשות את תהליך המינוי שיכול לקחת זמן כי צריך לאתר את האנשים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה לא בולם את ביצוע הפיילוט.
קריאה
כן בולם.
חוה ראובני
אם עברו ארבעה חודשים בלי מינוי, זה בולם את מילוי הפיילוט במידה מאוד מוגבלת. הוועדה המייעצת היא מייעצת לעניין התקנת תקנות אבל התקנות הבסיסיות ליציאה לדרך, אנחנו כוללים אותן בתוספת ה-14. הייעוץ שלה לתקנות הוא רק לרובד הבא של התקנות שמן הסתם יהיה פועל יוצא של פעילות ולא לפני היציאה לפעילות. היא צריכה לתת חוות דעת. זה תהליך שלוקח זמן. זה לא שיש משהו שהיא צריכה לעשות מיום אפס.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אין פעולה של מימוש הפיילוט הזה שתלויה בוועדה הזאת?
חוה ראובני
מרגע שאנחנו עושים את התוספת ה-14, לדעתי לא.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
דיברנו על זה בדיון הקודם. לא יכול להיות שתהיה פעולה של המדינה או חוסר פעולה של המדינה שתעצור את הפיילוט מלהתקדם ולהתרחש ותעצור אתה עסקים שפועלים יותר מהר. דיברנו על זה. היה איזה סעיף שאמרנו שאי מתן תשובה, כמוה כאישור.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לכן שמנו תקנות לפעולה בתוספת ה-14. זה חלק מהפטנט שעשינו, שלא יהיה חוק ואז יחפשו תקנות אלא כבר יהיו תקנות לביצוע.
איתי עצמון
אבל אלה שתי סוגיות שונות. חבר הכנסת טופורובסקי מתייחס לחובה לקבל עמדה מהוועדה המייעצת תוך פרק זמן מסוים וזה כבר קבוע בסעיף 14מב. כלומר, היא צריכה למסור את חוות דעתה תוך 45 ימים והוא רשאי לדחות, ואם היא לא מסרה תוך אותה תקופה – יראו את חובת ההיוועצות כאילו קוימה. הסוגיה שאנחנו מדברים בה כעת נוגעת למינוי לגוף הזה שנקרא הוועדה המייעצת ותוך כמה זמן יושלם ההרכב.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני מבין אבל שלא יקרה מצב שבגלל שהמינוי נתקע או משהו, משהו עוצר אותם מלהתקדם.
שרון שלייפר בן יהודה
אם יותר לי, אני רוצה להעיר לסעיף הקודם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מותר לך. את יכולה להתייחס לכל מה שהוקרא עכשיו.
שרון שלייפר בן יהודה
הסעיף שקודם הוקרא ואמרו שאחר כך ינתחו אותו. סעיף 14מ(4), בו מדובר על בדיקות שצריך לתת את הרכבים לשלושה ימים למעבדה וכולי, אני רוצה להסב את תשומת הלב שזה משהו שאני חושבת שהמדינה, לטעמי, לוקחת על עצמה משהו שיכול להיות שצריך לחשוב עליו.
אבנר פלור
את הסעיף הזה עוד לא הקראנו. דחינו אותו.
שרון שלייפר בן יהודה
נכון, דחיתם. אני אומרת שכאשר אתם מנתחים אותו, לקחת את זה בחשבון. כאשר לוקחים רכב לשלושה ימים, אם חס וחלילה בבדיקה הזאת קורה משהו שלא נדע ושבוע אחרי כן הרכב הזה עושה תאונה, מה קורה? הרכב הזה היה שלושה ימים בידי מעבדה כלשהי שאין לנו שום קשר איתה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ולכן? זה החשש. מה ההמלצה?
שרון שלייפר בן יהודה
אני חושבת שהבדיקות צריכות להיות כך שהמדינה תבוא לבדוק. אנחנו נצטרך לפתוח בפניה כל דבר שהיא רוצה שייפתח בפניה, לראות כל נתון וכולי. נראה לי שלשים את הרכב במעבדה במשך שלושה ימים, זה משהו שיש בו הרבה סיכון.
איתי עצמון
עד שלושה ימים.
שרון שלייפר בן יהודה
זה לא משנה. אפילו לשעתיים, זה משהו שיש בו הרבה סיכון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בבדיקות יכול להיות נוכח נציג החברה.
שרון שלייפר בן יהודה
יכול להיות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שלא יחשוב שבימים האלה עשו משהו שיכול לפגוע בתקינות הרכב.
שרון שלייפר בן יהודה
אני לא יודעת אם יש למדינה מעבדה כזאת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זאת כבר בעיה של המדינה להחליט אם המדינה תרצה לעשות את הבדיקות אצלכם או לא. אם למדינה יום אחד יהיו מעבדות רציניות שיכולות לבדוק רכבים כאלה והבדיקה תהינה יותר מקצועית ואובייקטיבית מבחינתה ללא תלות בגופים עסקיים - זה יהיה לשיקולכם.
אבי ליכט
אני רוצה להתייחס לסצנריו שיכול להיות בהחלט סצנריו סביר. זכות הווטו היחידה שיש לוועדה המייעצת היא התייעצות בעניינים של תקנות. יכולה לקרות סיטואציה – בגלל שכולנו חיים באי ודאות – שאנחנו נגיש בקשה ואז משרד התחבורה יבדוק אותה ויחליט שכדי לאשר את הבקשה, או שצריך עוד תנאי או שצריך להוריד תנאי קיים והוא ירצה לשנות את התוספת, שזאת אפשרות סבירה. בינתיים לא יהיה נציג ציבור בוועדה הזאת כי הם לא מינו. לכן אני לא מצליח להבין את ההתעקשות. שימו לב, הם בעצם מתמרצים את עצמם. השר הוא זה שצריך למנות את נציגי הציבור ולכאורה הוא יכול למנות אותם מחר, אם זה כל כך חשוב לו. מה אכפת לו להגיד שהתוקף של התקנות האלה לא ייפגע אם לא ימונו נציגי ציבור? לשיטתם הם יודעים מהר מאוד למנות. מצד שני, החשש שלנו הוא שהם לא ימנו וגם כשכבר נרצה להתחיל לעבוד, אנחנו נצטרך לחכות למינוי של נציגי ציבור בלי שום צורך אמיתי. אם כבר קיבלנו שהוועדה הזאת יכולה לעבוד, אז שתעבוד. שלא יהיה משהו שיעצור אותה בגלל פרוצדורה.
איתי עצמון
אני לא כל כך מקבל את הטיעון הזה כי אחרת אין צורך לכתוב בכלל חובה למנות נציגי ציבור. אם הוועדה המייעצת כוללת נציגי ציבור, זו החלטה שאפשר לקבל. אם ועדת הכלכלה הייתה מחליטה למחוק את חובת המינוי של נציגי הציבור, לא היה קושי בהצעה שלך. מכיוון שיש חובה לכלול בהרכב הוועדה המייעצת נציגי ציבור, אז צריך למנות אותם. אפשר לקצוב את המועד אבל אי אפשר לאיין את זה.
אבי ליכט
אני אומר שמבחינתי אם יהיה צורך למנות, תכתבו בחוק שחובה למנות תוך 60 ימים או תוך 20 ימים.
איתי עצמון
הוויכוח הוא על פרק הזמן?
אבי ליכט
לא. השאלה היא אחרת. מה אם הם לא ממנים? מה הסנקציה? הם לא מינו ואז אנחנו מגיעים לסיטואציה שיש תקנות, אנחנו רוצים להתייעץ ואין עם מי להתייעץ.
איתי עצמון
השאלה יכולה לעלות לגבי כל כך הרבה גופים, מועצות וועדות מייעצות שקיימות בשירות הציבורי, כפי שאדוני יודע.
אבי ליכט
אני מדבר מניסיון. מספר הפעמים שהיה צורך להתייעץ עם גוף כשהגוף לא הוקם, הוא מאוד מאוד גדול ואז הרבה פעמים נכנסים לסטגנציה. לכן אני אומר שזה מיותר כאן. זה רק לעניין התקנות. לא צריך ליצור את זה.
איתי עצמון
אנחנו מאוד מבינים את הקושי ולכן הוועדה עמדה על כך שכל ההוראות שנדרשות ליישום ייכנסו לתוספת וזה דרש מאמץ לא קטן ממשרדי הממשלה.
אבי ליכט
אנחנו עוד לא יודעים את זה. אף אחד עוד לא הגיש. אני מסכים אתך אבל אני לא מבין את פשר ההתעקשות. אין בעיה שיקימו אבל לצורך התקנות זה בעצם המכשול היחידי שיוצר חסם בירוקרטי מיותר. את זה אפשר לנטרל. ימנו – אדרבא, לא ימנו – לא צריך שבגלל שהם לא ימנו, אי אפשר יהיה להתקדם עם התקנות. זה לא הגיוני.
איתי עצמון
אבל אתה מאיין את כל המנגנון.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
למה? זה באמת לא הגיוני.
איתי עצמון
יכול להיות שזה לא הגיוני אבל זה המנגנון שהממשלה הציעה. אולי המנגנון לא הגיוני ולא טוב, אבל זה המנגנון.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
כל עוד הממשלה עומדת בזה, זה בסדר. אבל אם הממשלה לא עומדת בו, לא יכול להיות שעכשיו הכול יהיה תקוע.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה ההצעה הפרקטית?
אבי ליכט
אני חושב שלצורך ההתייעצות בתקנות לא צריך – בגלל שלא מונו נציגי ציבור – להפסיק את הטיפול בתקנות האלה. אם יש נציג ציבור, אדרבא, ואם אין, זאת לא בעיה שלנו.
אילת פלדמן
אנחנו כמשרד המשפטים התנגדנו בדיון הקודם שיהיה את המנגנון שאבי מציע כאן וזאת בדיוק כדי לא לאיין את הצורך במינוי חברי ועדה נציגי ציבור. אנחנו נותנים כאן מספיק זמן למשרד התחבורה, 120 ימים, כדי למנות אותם. חזקה על שרת התחבורה שתפעל כמו שצריך ותמנה את נציגי הציבור במועד שנקבע ואם אנחנו הופכים את ברירת המחדל, אז באמת כמו שאמר היועץ המשפטי של הוועדה אנחנו מאיינים כאן את הצורך במינוי נציגי ציבור, מבטלים כל תמריץ למנות את נציגי הציבור ולא בכדי הממשלה חשבה שיש צורך.
אבי ליכט
את מי את מעניקה בזה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
את מענישה את הפיילוט?
אילת פלדמן
לא. תנו לי להשלים את התשובה. אנחנו מדברים על סיטואציה של תיקון של התוספת או קביעה של תקנות חדשות. התוספת עכשיו או כפי שהיא תהיה ביום רביעי, היא תאפשר התחלה של הפעילות. אין כאן שום מכשול לתחילת הפעילות. אם יתברר שצריך תנאי נוסף כלשהו, יש גם סמכות להכניס תנאים ברישיון בהיתר ההפעלה הספציפי, גם בלי תיקון תקנות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כבר בתקנות הקיימות ניתן להכניס תנאים נוספים ולא נידרש לוועדה.
אילת פלדמן
יש אפשרות להכניס כבר בחוק הקיים.
אלעד צרפתי
רב הנסתר על הגלוי. יש הרבה מאוד דיונים עם הוועדה הזאת ועם משרד התחבורה על הרבה מאוד תקנות. 120 ימים זה באמת שום דבר מבחינת זמנים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני נוטה להסכים לזה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הוא בעד 120 הימים?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לא. הוא נגד.
אלעד צרפתי
הסרת החסם הזה זה משהו קרדינלי. יש כאן השקעות של עשרות מיליוני שקלים.
אילת פלדמן
חסם למה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם כן, מה ההצעה שלך?
שרון שלייפר בן יהודה
ברירת המחדל תהיה כזאת שאם לא ימנו נציגי ציבור, שיהיה על השרה לחץ להגיד, רגע, נורא חשוב לי שנציגי הציבור יהיו כי אחרת יתקבלו החלטות קרדינליות בלי נציגי הציבור ולכן היא תעבוד על מנת למנות את נציגי הציבור בזמן.
אילת פלדמן
או הפוך.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אנחנו משנים את זה שיושבים עובדי המדינה וכל האזרחים והעסקים צריכים לרדוף אחריהם ולדפוק על הדלת שלהם. אם המדינה לא מטפלת בחובות שלה, ברירת המחדל היא שממשיכים לפעול. זאת ברירת המחדל. לא יכול להיות שעכשיו תהיה ועדה ובגלל שאין שני נציגי ציבור, כל הפיילוט הזה שכולנו עובדים עליו יהיה תקוע בגלל איזושהי סיבה שאנחנו לא יכולים לדמיין אותה.
קריאה
אני לא הבנתי איך זה יתעכב.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לא מתעכבים דברים במדינת ישראל?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הוא לא יהיה תקוע וגם אפשר לוותר על נציגי ציבור ואנחנו לא רוצים לוותר עליהם אלא רוצים לתת לציבור את הזכות להיות חלק ולומר את דעתו ואת רשמיו. הפיילוט הזה יוצא לדרך עם תקנות שמעוגנות בתוך תוספת לביצוע כולל סמכות לקבוע תנאים נוספים למי שמועמד להפעיל את הפיילוט הזה, עוד לפני שיש ועדה מייעצת שנתמנתה במלואה. אפשר אפילו לשנות את התנאים כי הסמכנו אותם לשנות את התנאים.
אלעד צרפתי
אפשר להגדיל את התקופה ל-180 ימים במקום 120 ימים? במקום 120 ימים ללא נציגי ציבור, להאריך את התקופה.
איתי עצמון
הוא אומר שאפשר לפעול יותר זמן בהרכב חסר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה התשובה?
איתי עצמון
אני חושב שזה לא תמריץ. זה למעשה יותר מ-120 ימים. למעשה יש לנו עוד חודש.
אבנר פלור
זה 150 ימים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתם רוצים להקטין את המספר? יכולים להקטין אותו?
אבנר פלור
לא. להיפך. הוא רוצה יותר ימים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל זו כוונה טובה או רעה?
חוה ראובני
אנחנו מחפשים את האיזון הנכון בין התמריץ לשר התחבורה למנות את נציגי הציבור במהירות כדי שהם ייתנו את האימפוט לבין מניעת החסם לתפקוד. זה עניין של החלטה, איפה לשים את נקודת האיזון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתם רוצים 120 ימים.
חוה ראובני
אנחנו הצענו 120 ימים. זה נראה לי זמן שבמהלכו אפשר למנות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בואו נעשה 90 ימים פלוס החודש שיש לכם. זה יוצא 120 ימים. תכתבו כאן 90 ימים.
אילת פלדמן
מבחינתנו אפשר היה גם להעלות מעל 120 ימים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
את זה הבנו. 90 ימים. סופית.
איתי עצמון
עוד שאלה אחת לגבי הסעיף שקובע שהוועדה המייעצת רשאית להזמין לישיבותיה נציגי בעלי היתרי הפעלה. האם לא נכון לכתוב כאן גם נציגים אחרים מקרב הציבור?
חוה ראובני
אני חושבת שהיא יכולה בכל מקרה להזמין נציגי ציבור. יחד עם זאת, כיוון שהם בעלי עניין ישיר, חשבתי שאותם נכון לציין במפורש, שהיא יכולה לשמוע אותם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תוסיפי ב-(ד) "ונציגי ציבור". היא רשאית. היא תחליט אם היא רוצה.
איתי עצמון
"ונציגים אחרים מקרב הציבור".
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן. "ונציגים אחרים מקרב הציבור". תוסיפי ב-(ד).
אבי ליכט
הפתרון של יושב ראש הוועדה הוא רק מגדיל את החשש שלנו ל-דד לוק. לכן הצעתי, אדוני, אם אדוני יכול לכתוב בחוק שחובה למנות נציגי ציבור תוך 60 ימים. אבל אם הם לא מינו, הסנקציה לא תהיה בזה שעכשיו הכול תקוע אלא תאריך את הזמן ל-180 ימים. תוסיף הוראה מחייבת למנות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
למנות תוך 90 ימים ואם לא ימונו, זה יעבוד גם בלי.
חוה ראובני
נניח כתבת 60 ימים והחובה הזאת לא קוימה, אז מה? מה קרה? מה התוצאה של זה?
אבי ליכט
התוצאה של זה היא שהוועדה תבוא ותשאל למה לא מיניתם אבל לפחות זה לא יפגע בתוקף. זה נותן איזושהי סמכות חוקית. זה לא יכול לגרום ל-דד לוק.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
חברים, מיצינו את החלק הזה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אבל איתי, אני לא הבנתי. אני יודע שמיצינו. יכול להיות מצב שלא ימנו שני נציגי ציבור ואז אי אפשר יהיה לתקן את התקנות?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא. אפשר מהיום הראשון. התקנות כבר כאן לביצוע. אנחנו מביאים תוספת לביצוע.
איתי עצמון
כל ההוראות שנדרשות ליישום כבר אמורות להיות כאן.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אבל זה כן יכול להיות דד לוק.
איתי עצמון
כמו כל גוף שאתה מחליט בחקיקה על ההרכב שלו וקובע חובת מינוי. אף פעם לא יקימו אותו? תמיד יכול להיווצר מצב שבו לא ממנים נציגים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
יש כאן פיילוט בטכנולוגיה הכי מתקדמת ובסוף תשב חבורה של אנשים שאין להם קשר והכול מסיבות פוליטיות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל משרדי הממשלה מציעים לך נציגי ציבור. אתה בכנסת, אתה רוצה לוותר עליהם?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני לא רוצה ששום דבר יעצור.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל אתה רוצה לוותר עליהם כי הם לא ימנו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
מפלגה שיש בה הרבה נהגי מוניות – סליחה יהודה, אני לא מדבר עליך – יבואו ויחליטו שלא ממנים נציגי ציבור וכך יתקעו את הכול.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה לא יתקע כי הפיילוט מתחיל גם בלי הוועדה הזאת. לא צריך להגזים.
יהודה בר אור
היה חשוב שיציבו נציג מנהגי המוניות כי לנו יש הכי הרבה ניסיון.
אבנר פלור
הכנסנו.
אילת פלדמן
אני רק רוצה להבהיר שאנחנו מדברים כאן על המינוי הראשון. אם נסתכל על 14מג5(א), גם אם נפסקת כהונה של אחד מחברי הוועדה המייעצת, לאחר שמונה לראשונה ונפסקת הכהונה, אין בכך כדי לעצור.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
את זה הוספנו.
אילת פלדמן
הדיון כאן מדבר רק על המינוי הראשון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יש עוד הערות למה שהוקרא?
מנאר איוב
אדוני היושב ראש, אני ממוניות כרמיאל, מוניות שירות. לתשומת לבך למה שהוקרא כאן בסעיף 14מב7. נרשם כאן "בהסכמת שר האוצר". אני רוצה לומר, כמי שסבל ארבע שנים מהמשפט הזה בתיקון חוק תעבורה 120 - - -
איתי עצמון
אתה מסתכל לא נכון. אנחנו שינינו את זה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אין לך את הנוסח החדש. זה שונה.
מנאר איוב
הרשות מנוצלת כווטו והיא תוקעת כבר ארבע שנים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אין את זה.
איתי עצמון
ביקשנו לשנות את זה. ביקשנו לשנות את הסעיף.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תאמר לנו על מה מצביעים.
איתי עצמון
על סעיפים 14מב2 עד 14מב7, כולל השינויים שהוקראו תוך כדי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
אושר
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
סעיפים 14מב2 עד 14מב7 אושרו פה אחד. אין נמנעים ואין מתנגדים.

נא להקריא את סעיף 14מג.
חוה ראובני
14מג העברת מידע לוועדה המייעצת

המפקח הארצי על התעבורה יעביר לוועדה המייעצת את ממצאי פעולות הפיקוח שנערכו לפי סעיף 14מ, וכן מידע לעניין אירוע בטיחותי שנמסר לו לפי סעיף 14לו וכל מידע אחר לעניין הפעלה ניסיונית של רכב עצמאי שהגיע לידיו לפי פקודה זו, ולמעט מידע כאמור המאפשר את זיהויו של אדם שאינו משתתף בהפעלה הניסיונית מטעמו של בעל ההיתר ושלא הסכים למסירת ידע כאמור.

כיוון שהוועדה המייעצת אמורה להיות מוקד ידע והיא אמורה לפקח על ההפעלה ולהפיק לקחים, מחייבים את המפקח על התעבורה להעביר לה מידע מלא אבל לא מידע מזוהה. האנשים היחידים שאפשר למסור לגביהם מידע מזוהה, אלה משתתפים מטעמו של בעל ההיתר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תקריאי עד סעיף 14מו.
חוה ראובני
14מד התקנת תקנו ת לפי סימן ג'3 – שיקולים, הליכים ושמירת סמכויות

(1) תקנות לפי סימן זה, למעט סעיף 14לח, ייקבעו לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, בכפוף להוראות לפי סעיף 14מב(ד).

ההחרגה של סעיף 14לח, אלה תקנות בענייני ביטוח של כן או לא הפול, וכן או לא ביטוח צד ג' שזה לא עובר דרך ועדה מייעצת אלא זה עניין מקצועי של המפקח על הביטוח. הוראות סעף 14מב(ד), זה לוח הזמנים של הוועדה המייעצת לבדיקת תקנות.

(2) בקביעת תקנות כאמור בסעיף קטן (א) ישקול השר את כל אלה:

(1) שמירה על הבטיחות בדרכים תוך זרימה יעילה של התנועה.

(2) הפחתת גודש התנועה בדרכים.

(3) שיפור שירותי התחבורה הציבורית ועידוד השימוש בה.

(4) קידום התחרות בתחום הרכב העצמאי.

(5) עידוד הפיתוח של מגוון טכנולוגיות חדשניות בתחום הרכב העצמאי וביסוס אמון הציבור בהן.

(6) שמירה על עניין ציבורי אחר שאינו מנוי בפסקאות (1) עד (5), קידומו או עידודו.

(3) תקנות לפי סימן זה ייקבעו באופן שיאפשר שימוש במגוון טכנולוגיות.

(4) אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מסמכותו של השר לפי פקודה זו לקבוע בתקנות הוראות מיוחדות לעניין רכב עצמאי.

14מה סימן ג'3 – סייג לתחולה

ההוראות לפי סימן זה לא יחול על רכב עצמאי כשנוהג בו נהג והוא אינו מופעל באמצעות מערכת נהיגה עצמאית, ויחולו על רכב כאמור ההוראות לפי פקודה זו, החלות על רכב מנועי.

14מו סימן ג'3 – שמירת דינים

אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מחובתו של בעל היתר לעמוד בהוראות כל דין, ובכלל זה חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, ובהוראות הדין לעניין חובת ביטוח, ובכלל זה הוראות פקודת הביטוח.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הוראות לסעיפים האלה שהוקראו.
איתי עצמון
תסבירי בקצרה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הסבר קצר.
חוה ראובני
בסעיף 14מד אנחנו מאסדרים מה השיקולים והתהליכים שהשר צריך לשקול כשהוא מתקין תקנות להבניית שיקול הדעת שלו, תוך מגמה של מגוון טכנולוגיות. אנחנו לא תופרים חליפה לפי מידתה של אף טכנולוגיה שקיימת היום או שאנחנו מכירים. זה לאפשר שיהיה כמה שיותר רחב.

סעיף 14מד(ד) בא לומר שלא יתפרש שהסמכות לפי הסימן הזה להתקין תקנות גורעת מסמכותו של השר לפי פקודת התעבורה בסעיפים אחרים להתקין תקנות. בסעיף 70 יש לו סמכות להתקין תקנות לעניין אבזור וציוד רכב מנועי. התקנה הזאת חלה גם על רכב עצמאי, כמובן בהתאמה ואם זה מתאים אבל הסמכות קיימת.

סעיף 14מה מתייחס למצב של רכב עצמאי, יושב בו נהג ונוהג בו כך שלא המערכת העצמאית מפעילה את הרכב, כשהוא למשל מחוץ למרחב ההפעלה. אני מזכירה שמרחב הפעלה יכול להיות מרחב גיאוגרפי, זה יכול להיות תנאי תאורה, זה יכול להיות תנאים פיזיים אחרים. כאשר יש איזושהי תקלה או משהו כזה, יש מצבים בהם יש נהג אנושי שנוהג ברכב ובמצב הזה הוא מפסיק להיות רכב עצמאי וכל דיני התעבורה הרגילים חלים עליו.

סעיף 14מו מדבר על שמירת דינים. במקומות שעשינו הוראות ספציפיות, שלא ישתמע כאילו אם תיקנו, עשינו הוראה ספציפית בענייני ביטוח ותאונות דרכים, שלא ישתמע שחוק הפלת"ד לא חל וחובת ביטוח אלא שהדין הרגיל חל בנוסף להסדרים מיוחדים שנקבעו כאן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה. הערות למה שהוקרא.
אבי ליכט
אני רוצה לדבר על סעיף שמירת הדינים ועל תחולת הפלת"ד והוראות הביטוח. הסעיף הזה מנוסח בצורה קצת פתלתלה ואנחנו רוצים להבין, גם כדי ליצור ודאות, אילו הוראות חלות בדיוק. כלומר, במקום להגיד שהפלת"ד ופקודת הביטוח חלות, יש כאן מין סעיף שמירת דינים שאומר שאין בהוראות אלה סימן כדי לגרוע מחובתו לעמוד. זה כאילו בצורה מעגלית.

כדי למנוע וליצור ודאות אני חושב שצריך לכתוב את הסעיף כך שהוא אומר שפקודת הביטוח חלה, שהפלת"ד חל, ואז זה גם מתקשר למה שדיברנו בישיבה הקודמת על ה-פול, שלמרות שפקודת הביטוח והפלת"ד חלות, יש הסדר מיוחד לגבי ה-פול. כך יכולה לעלות שאלה האם חוק הפיצויים חל או לא חל כי זה לא כתוב שהוא חל אלא כתוב שהוא צריך לעמוד. אני לא אומר את זה סתם. אם קוראים את חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הוא חל רק על הנוהג ברכב ויש שאלה מה זה נוהג. כדי להסיר את אי הוודאות הזאת, אני חושב שצריך לנסח את הסעיף בצורה פוזיטיבית ולא מעגלית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
למשל? תציע נוסח.
אבי ליכט
במקום להגיד אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע, צריך להגיד שפקודת הביטוח וחוק פיצוים לנפגעי תאונות דרכים יחולו על רכב עצמאי, על נוהג ברכב עצמאי.
איתי עצמון
אבל אם אתה אומר את זה, משתמע שיכולה להיות אפשרות שהם לא יחולו.
אבי ליכט
לא. אני אומר שעכשיו אתה יוצר מצב. כשאתה עושה סעיף שמירת דינים ובעצם אתה אומר שאין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מחובתו של בעל ההיתר לעמוד בהוראות כל דין, יכולה לעלות שאלה שאם החוק לא חל, אנחנו לא אומרים. אבל יותר מזה. הפלת"ד לא חל רק על בעל ההיתר. הפלת"ד הוא הסדר שחל לא רק על בעל ההיתר עצמו אלא הוא יוצר זכויות גם ליתר עוברי הדרך ולא רק למי שפגעת בו או נמצא בתוך הרכב. לכן אם רוצים שהוא יחול, צריך להגיד את זה בצורה פוזיטיבית.
איתי עצמון
אם אתה תכתוב שההוראות האלה חלות פוזיטיבית, נקודת המוצא שלך היא שהן לא חלות ולכן אתה צריך אמירה בחקיקה ראשית כדי להכליל. ההוראות האלה של שמירת הדינים יוצאות מנקודת הנחה של מה שנקרא למען הסר ספק. לא כותבים בחקיקה למען הסר ספק אבל זאת הכוונה, שלמען הסר ספק דע לך, מי שקורא את החקיקה, שההוראות האלה חלות. שמירת דינים. מה שאתה אומר עכשיו יוצא מנקודת הנחה שההוראות האלה לא חלות ולכן אני צריך לכתוב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם יש איתנו ב-זום סטודנטים למשפט חוקתי, הם יכולים ליהנות.
אבי ליכט
אדוני, אנחנו לא סתם מנהלים עכשיו ויכוח.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל אתם אסכולות. אתם תפיסות עולם. כנראה זאת לא פעם ראשונה שיש סעיף כזה בחוקי המדינה. השאלה מי יישבר קודם, אבל אתם יכולים להמשיך עוד קצת. זה טוב לסטודנטים למשפטים שלומדים שנה שלישית.
אבי ליכט
אני רוצה לומר שהצעתי את ההצעה הזאת לחוה וחוה לא פסלה את מה שאני אומר. אנחנו פשוט רוצים לנטרל כל טענה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
עוד לא שמענו את דעתה של חוה.
אבי ליכט
לכן אני אומר לכם כי אחרת אתם יוצרים כאן מצב של חוסר ודאות.
חוה ראובני
אני אומרת קטונתי. אני אומרת שזאת עבודה של נסחות.
איתי עצמון
זאת לא עבודה של נסחות. יש כאן הערה מהותית.
חוה ראובני
אנחנו מסכימים שהמטרה היא אותה מטרה.
איתי עצמון
אבל יש משמעות אם את כותבת במפורש שדין מסוים חל וזה אומר שהוא לא חל ואת צריכה אמירה בחקיקה כדי להחיל אותו.
חוה ראובני
אני לא יודעת אם נמצאים כאן מהמחלקה האזרחית במשרד המשפטים ואת רשות שוק ההון שסברו שגם חוק פלת"ד וגם פקודת הביטוח חלים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הערתו של עורך דין ליכט הגיעה למשרד המשפטים?
אילת פלדמן
אני מודה שאת השאלה הזאת אני שומעת לראשונה אבל מן הסתם זאת שאלה שנדונה כבר בשלב גיבוש הצעת החוק ובאמת העמדה שלנו במשרד המשפטים היא שהחוקים האלה חלים. כך למיטב ידיעתי.
אבי ליכט
מעולה.
אילת פלדמן
למשל בהקשר של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הוא מדבר על שימוש ברכב מנועי ולכן מבחינה פרשנית אפשר להחיל על שימוש גם ברכב אוטונומי. לכן אני מניחה שהסעיף הזה נוסח כפי שנוסח. אם הוועדה רוצה, אני יכולה לבדוק.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה זאת אומרת מניחה? יש לך כאן נוסח, שמעת הערה, ההערה במקום או לא במקום?
אילת פלדמן
כמו שאמרה חוה, הגישה היא שמבחינה פרשנית הסעיפים האלה חלים ולכן, כמו שגם איתי אמר, הסעיף הזה לכאורה מיותר והוא כאן למען הסר ספק.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
עורכת הדין ורד קירו זילברמן, יש לך מה להגיד בנושא.
ורד קירו זילברמן
אני מצטרפת לדעתו של איתי. במקום אחר בחוק כשרצינו להחיל פוזיטיבית את החוקים על חברי הוועדה, להחיל עליהם דינים של עובדי מדינה, נאמר בצורה מפורשת. אני חושבת שכאן זה למען הזהירות ואנחנו לא רוצים להתבלבל בניסוחים. אני חושבת שכמו שזה רשום, זה די והותר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבי ליכט, אתה בדעת מיעוט.
אבי ליכט
קטונתי.
אילת פלדמן
כי אבי בא מהמחלקה הכלכלית ולא מהמחלקה האזרחית.
אבי ליכט
פעם כשהייתי בדעת מיעוט, זה לא היה משנה, הייתי מחליט. עכשיו אני רק אומר את דעתי ואחרים מחליטים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
איזה באסה להיות גם בדעת מיעוט וגם בלי סמכות.
אבי ליכט
בדיוק.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לעומת זאת, אתה יודע איזה שכר טרחה הוא קיבל עבור חצי שעה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מפרגנים.

אם כן, הנוסח הזה יישאר כפי שהוא.
אבי ליכט
כבודכם, אם זה חשוב, לא אכפת לי הנוסח אבל חשוב שבמהות תהיה גם אמירה לפרוטוקול שהחוק הזה חל. זה מה שחשוב.
איתי עצמון
הדברים נאמרו כמה וכמה פעמים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
חוק הפלת"ד חל כאן וגם חוק הפיצויים ופקודת הביטוח.
חוה ראובני
האם רצינו כאן להוסיף את הנושא של הגנת הפרטיות?
איתי עצמון
אני חושב שנציגי משרד המשפטים רוצים לכתוב. מבחינתי אפשר.
אילת פלדמן
אני חושבת שזה כן היה ב-14לג.
יאיר מתוק
היושב ראש, תוספת קטנה לסעיף שמדבר על החובות של שרת התחבורה כאשר היא שוקלת את ההיבטים. סעיף 14מד, "תקנות לפי סימן זה למעט סעיף 14לח ייקבעו לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, בכפוף להוראות לפי סעיף 14מב(ד)". צריך להוסיף כאן שני סעיפים – סעיף 14מז(ב) וסעיף 41 לפקודה.

בסעיפים האלה – 14מז(ב) וסעיף 41 לפקודה – ייקבע שלגבי שינויים מסוימים תהיה חובת התייעצות עם השר לביטחון פנים. לכן הסעיף שמדבר על התקנות כפוף גם לתיקון הזה.
איתי עצמון
אני לא זוכר החלטה כזאת לגבי חובת היוועצות.
חוה ראובני
יש בקשה תלויה ועומדת של המשרד לביטחון פנים שבסעיפים מאוד ספציפיים שהם עדיין ממפים אותם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ואתם מסכימים.
חוה ראובני
בוא אמר שלא בשמחה יתרה אבל הסכמנו בכפוף לזה שייערך מיפוי מדוקדק באופן נקודתי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מתי ייערך המיפוי? בשנה הבאה או בעוד חצי שעה?
יאיר מתוק
ביום וחצי הקרובים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל אנחנו רוצים להצביע על החוק. איך נצביע על החוק אם זה יום וחצי?
איתי עצמון
אני גם רוצה להסב את תשומת הלב לכך שבוועדה המייעצת יושב גם ראש אגף התנועה במשטרה או נציגו, גם מנכ"ל המשרד לביטחון פנים או נציגו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני רוצה לומר לכם מאחורי הקלעים שהמשרד לביטחון פנים יסתייג מחלק מהדברים. אמרתי לשרת התחבורה שבמקרה זה מישהו מהמפלגה שלה, השר. אני לא יודע אם היא הספיקה לדבר איתו ולעדכן אתכם אבל אמרתי לה שיהיו סגורים ביניהם עד לדיון היום. אתה יודע אם הם דיברו?
אבנר פלור
הלשכות דיברו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לשכות, זאת התקדמות גדולה מאוד. מה סוכם בין הלשכות?
יאיר מתוק
את מה שאמרנו עכשיו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל המידע לא הגיע לפקידות במשרד התחבורה.
אבנר פלור
לא. הייתה התנהלות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם הסכמתם, תכניס את זה עכשיו.
אבנר פלור
הייתה התנהלות לגבי התוספת.
איתי עצמון
חבל שלא עדכנתם אותנו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אין לך לשכה. אם היה לך לשכה, היו מדברים אתך.
אבנר פלור
הם עדיין לא הגישו את הסעיפים הספציפיים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
עכשיו הוא הציע סעיפים.
יאיר מתוק
לא. אני התכוונתי שהסעיף הזה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יש לכם 20 דקות להגיד מה יהיה כלול בו. אין יום וחצי.
יאיר מתוק
אני אסביר. הסעיף שדיברתי עליו הוא סעיף שמדבר על כך שהשרה, כאשר היא שוקלת - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
חובת היוועצות.
יאיר מתוק
נכון. מה שסוכם בינינו לבין משרד התחבורה זה שלגבי סעיפים נקודתיים בתוספת, חוץ מהוועדה המייעצת תהיה חובת התייעצות ספציפית עם השר לביטחון פנים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה הם הסעיפים?
חוה ראובני
אם כך, לגבי התוספת לא צריך בסעיף 14מד. סעיף 14מד לא מסדיר את התוספת.
יאיר מתוק
היבטים נוספים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בתוספת זה באמת בא לשבוע הבא.
איתי עצמון
ביום רביעי. אין יותר מדי זמן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ביום רביעי אנחנו מביאים את התוספת. עד אז אתם תהיו סגורים ביניכם בסעיפים הספציפיים.
אבנר פלור
עוד לפני. עד יום שני.
יאיר מתוק
אני מאמין שנהיה סגורים ביום וחצי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מחר הנוסח מופץ.
איתי עצמון
כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני מבין שספרתם את חצי היום הזה ואת מחר. יום וחצי. עכשיו גילינו למה אמרתם יום וחצי.
יאיר מתוק
זו המטרה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם כן, זה לא משפיע על ההצבעה על הסעיף הזה.
יאיר מתוק
רק צריך להוסיף, כמו שאמרתי, שזה בכפוף להוראות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
התוספת שהוא מציע מוסכמת?
יאיר מתוק
סעיף 14מז(ב).
חוה ראובני
סעיף 14מז עוסק בתיקון התוספת. 14מד עוסק בתקנות.
יאיר מתוק
גם סעיף 41. הוא מדבר על הסמכות. שיהיה ברור שכאשר היא קובעת את התקנות האלה במקרה שמדובר בנושאים שיש חובת התייעצות, זה כפוף גם לחובה הזאת. צריך להבהיר את זה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אדוני היועץ המשפטי המלומד של המשרד לביטחון פנים, יש לנו דאגה כללית האם ההיוועצות עם השר לביטחון פנים עלולה לתקוע את הפרויקט.
יאיר מתוק
לא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
איך נדע.
יאיר מתוק
כי חזקה על השר שישקול בפרק זמן סביר.
איתי עצמון
לשם מה נדרשת עוד היוועצות חוץ מהיוועצות עם הוועדה המייעצת שבה יושבים נציגי המשרד לביטחון פנים? זה המודל. הוצג לנו המודל הממשלתי של ועדה מייעצת שבה חברים גופים של כל המשרדים הממשלתיים הנוגעים בדבר וזו בעצם ההיוועצות.
יאיר מתוק
כפי שידוע היו הרבה הסתייגויות של המשרד לביטחון פנים לגבי כל מיני סעיפים כאן. בהתחלה היה רצון שלגבי כל תקנה ותקנה תהיה חובת התייעצות עם השר לביטחון פנים כיוון שמדובר כאן בהיבטים מאוד מאוד חריגים. לאחר דין ודברים וניסיון לקדם בצורה המיטבית והמהירה ביותר, הוחלט שלגבי הסעיפים שחשובים למשטרת ישראל, תהיה חובת התייעצות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שם תהיה הערה. למה אתה מוסיף עכשיו הערה כללית? בתוספת נוסיף חובת התייעצות בסעיפים שחשובים לכם.
יאיר מתוק
אין בעיה אלא שהסעיף הזה מדבר על כך שבמקרה שעושים שינויים.
חוה ראובני
זה לא כאן.
איתי עצמון
אני מציע שתביאו סעיף נפרד. זאת תהיה הוראה נפרדת ואנחנו אחר כך ננסח אותה כהוראה. נשלב אותה בסעיף הרלוונטי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
נצביע על הסעיפים האלה. על מה מצביעים?
איתי עצמון
על סעיף 14מג עד סעיף 14מו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד אישור סעיף 14מג עד 14מו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
אושר
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
סעיף 14מג עד 14צו אושרו פה אחד. גם בועז מצביע איתי. אין מתנגדים ואין נמנעים.
איתי עצמון
לגבי סעיף 14מז, לפני שמקריאים אותו, אני רוצה לומר כמה מלים לגבי המודל שהוא מודל קצת מיוחד לעומת מה שבדרך כלל מקובל בחוקים לגבי העיגון כבר עתה של כל ההוראות שאמורות להיות בחקיקת משנה כבר בתוספת שתעוגן בהצעת החוק. הכוונה היא לאפשר לשרת התחבורה להתקין תקנות בעניינים שמוסדרים בתוספת רק אם – וזה הדגש – היא מבקשת להחליף פרט שלם, כלומר, לבטל פרט שלם, למשל פרט שנוגע לחובות בעל היתר הפעלה, ולהחליף אותו בתקנות ייעודיות לעניין הזה, או אם היא רוצה להחליף את כל התוספת בסטים חדשים של תקנות.

זה המודל שמוצע כאן והוא מודל חריג אבל הוא נועד להתמודד עם הצורך ליישם את החוק בלוחות זמנים קצרים כדי לאפשר את ביצוע הניסויים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
נקריא את הסעיף.
אילת פלדמן
אני רוצה לציין שהסעיף הזה בא בהשלמה לסעיף שנגיע אליו עוד מעט שמדבר על שינוי של התוספת.
איתי עצמון
נכון. תיקון של סעיף 41.
חוה ראובני
14מז התוספת הארבע-עשרה

(1) מבלי לגרוע מהוראות סעיף 41, הוראות המפורטות בתוספת הארבע-עשרה יחולו על רכב עצמאי, בעל היתר הפעלה והפעלה כהגדרתם בפקודה זו ועל מתן רישיונות רכב והיתרים לפי סימן זה, כל עוד השר לא התקין תקנות לפי סעיף קטן (ב).

(2) השר רשאי להתקין תקנות בעניינים המוסדרים בסימן זה שנקבעו לגביהם הוראות כמפורט בתוספת הארבע-עשרה, אם ביקש לבטל במלואו פרט אחד או יותר מהתוספת האמורה או את התוספת כולה.

(3) הותקנו תקנות לפי סעיף, זה, יראו את ההפניה בסימן זה לתוספת הארבע-עשרה כהפניה לתקנות האמורות.
יאיר מתוק
אדוני, בדיוק בסעיף הזה, 14מז(ב), עליו עדיין צריך להשהות את ההצבעה כי כאן יהיה כתוב לעניין הסעיפים הרלוונטיים בתוספת הארבע-עשרה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הציע לך היועץ המשפטי שלנו סעיף מיוחד.
יאיר מתוק
נראה לי כאן הסעיף המתאים ביותר.
איתי עצמון
נכון, אבל כדי לא לעכב עכשיו את האישור של הצעת החוק, אפשר לכתוב סעיף מיוחד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו נעשה סעיף מיוחד להיוועצות עם השר.
יאיר מתוק
ואיך הוא יסתנכרן?
איתי עצמון
נפנה. נדע להפנות לסעיפים הרלוונטיים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ותכינו אותו עד מחר.

מחי בעד אישור סעיף 14מז? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
אושר
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
סעיף 14מז אושר פה אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים.
איתי עצמון
אני מציע לקרוא ברצף מסעיף – הסימון כאן לא נכון - עד לתיקון של סעיף 41 לפקודה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר. ברצף. בבקשה.
חוה ראובני
יצאנו מהסימן הייעודי של רכב עצמאי.

7. בסעיפים 16א(ב), 16ב(ב), 18 ו-19 לפקודה, במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

אני אסביר. הסברתי את זה בישיבה הראשונה אבל נדמה לי שחבר הכנסת ביטון לא היה באותה ישיבה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה שבטוח זה שגם אם הייתי, אני לא זוכר. את יכולה להסביר שוב.
חוה ראובני
אני אסביר. אלה תיקונים טכניים. בפקודתה תעבורה, כיוון שהיא תוקנה המון פעמים, יש בה טלאי על טלאי ויש בלגן באזכורים של כל מיני מונחים וחלקם נמצאים בתוך הסימן שלנו. בהזדמנות זאת אנחנו עושים סדר ומבקשים לתקן את כל ההפניות האלה. היו בהתחלה כמה סעיפים ועכשיו יש עוד מקבץ כזה. אלה תיקונים טכניים שאין בהם שום שינוי בחובה של החוק.

8. בסעיף 25(א)(2) לפקודה, במקום "לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל-1970" יבוא "לפקודת הביטוח".

9. בסעיף 27א1 לפקודה –

(1) בסעיף קטן (א1), במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

(2) בסעיף קטן (טו), בהגדרה "דרך עירונית", המלים "התשכ"א-1961" – יימחקו.

10. בסעיף 29(ב) לפקודה, במקום "ושר התחבורה" יבוא "השר".

11. בסעיף 30 לפקודה –

(1) בסעיף קטן (ב( במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

שימו לב, פסקה (2) היא לא תיקון טכני.

(2) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא "ההוראות לפי סעיף קטן זה לא יחולו לעניין רכב עצמאי שהופעל, בעת ביצוע העבירה, באמצעות מערכת נהיגה עצמאית".

סעיף 30(ג) מסדיר מצב שבו רכב רשום על שם תאגיד והוא נתפס מבצע עבירה באמצעות מצלמה והדוח נשלח על שם התאגיד. כדי לתמרץ את התאגיד להסב את הדוח על שם נהג, כדי שהרישום הפלילי והנקודות יגיעו לנהג שביצע את העבירה, ברור שתאגיד לא נהג ברכב, יש שם הוראה שהקנס יהיה גבוה פי 4 והוא יופחת חזרה לקנס המקורי. אם נניח על עבירת מהירות הקנס הוא בסך 250 שקלים, אם הרכב רשום על שם תאגיד הדוח יהיה בגובה של 1,000 שקלים אבל ברגע שהוא יסב את הדוח ויגיד שמישהו מסוים נהג ברכב בעת ביצוע העבירה, הדוח יינתן על שם אותו אדם והקנס יעמוד על 250 שקלים.

מאחר וברכב עצמאי אין נהג ואין עניין לתמרץ הסבות, אנחנו אומרים שהסעיף הזה לא צריך לחול על רכב עצמאי שמופעל באמצעות מערכת נהיגה עצמאית.

12. בסעיפים 34 ו-35 לפקודה, במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".
איתי עצמון
אם אין הערות, אפשר להצביע על סעיפים 7 עד 12.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד אישור סעיפים מ-7 עד 12? מי נגד? מי נמנע.

הצבעה
אושר
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
סעיפים 7 עד 12 אושרו פה אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים.

גם מנכ"ל מובילאיי בעד. ראיתי שהוא הרים יד. תרשמו בפרוטוקול שהוא גם בעד.
חוה ראובני
12א. בסעיף 41 לפקודה –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

(2) בסופו יבוא:

"(ג) תקנות שעניינן שינוי התוספת הארבע עשרה, יותקנו בהתייעצות עם הוועדה המייעצת לפי סעיף 14מב(ד), לאחר ששקל השר את השיקולים המפורטים בסעיף 14מד(ב) ובכפוף לסעיף 14מד(ג)".

סעיף 41 לפקודה מסביר איך מתקנים תוספות. זאת הוראה כללית אבל כמו שאתם רואים, אנחנו מדברים על התוספת 13 עד 15. יש המון תוספות. אנחנו מבקשים להוסיף כאן הסדר ייחודי של תיקון התוספת עם הכלל שהוא שאלה תקנות באישור ועדת הכלכלה. שינוי התוספת הארבע עשרה יחייב גם התייעצות עם הוועדה המייעצת והשיקולים המובנים כאן בחוק לעניין התקנת תקנות. אנחנו רוצים להבטיח שגם אם אנחנו נמצאים במסלול תוספת ונשארים בתיקון תוספת ולא עוברים להליך של התקנת תקנות, כל ההליך הייחודי שנבנה התקנות כאן לחקיקת משנה, התייעצות עם ועדה מייעצת, לוחות זמנים של ועדה מייעצת, שיקולים שצריכים להישקל – כולם יחולו על תיקון התוספת. הכותרת לא משנה, אנחנו נשארים באותה מהות.
יאיר מתוק
צריך לשים לב לסעיף המיוחד גם כאן לצורך ההתאמות.
איתי עצמון
תשימו לב.

אפשר להצביע על סעיף 12א.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד אישור סעיף 12א? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
אושר
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
סעיף 12א אושר פה אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים.
חוה ראובני
12ב. בסעיפים 55א(ב) ו-57ו(א) לפקודה, במקום "שר התחבורה", יבוא "השר".

13. בסעיף 57א לפקודה –

(1) בסעיף קטן (א)(1), אחרי "למסור לנהג" יבוא "ולעניין רכב כאמור שהוא רכב עצמאי – לבעל הרכב".

(2) בסעיף קטן (ב)(2), אחרי "בהצעתו של הנהג" יבוא "ולעניין רכב כאמור שהוא רכב עצמאי – בהצעתו של בעל הרכב" ובמקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

עברנו על הסעיפים בפקודה וחיפשנו סעיפים שיש הוראות שצריכות לחול אבל לא ניתן לקיים אותן בלי התאמות נוסח כגון סעיפים שמתייחסים לפעולות שדווקא נהג צריך לבצע. היה לנו את זה ממש בהתחלת החוק עם סעיף 2 שחובת רישיון רכב למשל מוסברת על דרך זה שאסור לנהוג ברכב אבל אם אין נהג, היינו צריכים לשנות את זה ולומר לא יפעיל. עניינו של סעיף 47א השבתת רכב שביצע עבירות מסוימות ובמקרה כזה לא מוסרים לנהג הודעה על ההשבתה אלא לבעל הרכב. ההצעה איפה לשים רכב בזמן השבתה היא לא של הנהג אלא של בעל הרכב. יהיו לנו עוד כמה שינויים מן הסוג הזה.

14. בסעיף 61א(ח)(1) לפקודה, במקום "שר התחבורה והבטיחות בדרכים" יבוא "השר".

15. בסעיף 62 לפקודה –

(1) ברישה, בסופה יבוא "ואם הוא בעל היתר הפעלה כהגדרתו בסעיף 14כה – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק האמור".

(2) בפסקה (2), בסופה יבוא "או מי שמפעיל רכב עצמאי במהירות כאמור".
איתי עצמון
אני מבקש הסבר קצר לעניין הזה ובכלל באופן כללי על התפיסה של משרד המשפטים לגבי סעיף העונשין מכיוון שיש כאן בסעיף 62 הוראת הפללה כללית. כלומר, מי שמפר הוראה מהוראות פקודה זו. כאן בחרתם שלא לכתוב איזושהי התאמה לגבי בעל היתר הפעלה.
חוה ראובני
התפיסה הכללית היא שהפקודה חלה על רכב עצמאי ואין צורך לומר שרכב עצמאי מחויב בהוראות לפי הפקודה. יש סעיפים שמטבעם לא יחולו, למשל, עבירות שמחייבות יסוד נפשי מסוים או נהיגה ברשלנות. כאן אין רשלנות. – רשלנות לא יכולה להתקיים. לא יכולה להתקיים שכרות אבל אין צורך לומר את זה כי באין בן אדם, אין לנו יסוד נפשי. אלה עבירות שמאפיינות בני אדם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא יכולה להיות רשלנות בהעלאת כלי רכב כזה לכביש?
חוה ראובני
זה סעיף אחר. יחד עם זאת יש בתקנות למשל תקנה שאומרת במפורש שאסור לבעל רכב להשתמש ברכב כשמצבו לא מאפשר לו לנסוע בבטחה. יש הוראות ספציפיות. התפיסה של משרד המשפטים ושאנחנו קיבלנו הייתה שלא צריך להתאים כל סעיף וסעיף.
איתי עצמון
אבל כן התאמתם סעיפים.
אילת פלדמן
הנוהג ברכב.
חוה ראובני
בפקודה יש חובה מפורשת שמופנית לנוהג. לא עשינו את השינויים האלה ולתקן את כל תקנות התעבורה.
אבנר פלור
מה המילה "במהירות"? מה הכוונה?
חוה ראובני
שם מדובר על נהג. היה צריך לקבוע את ההתאמה, את החובה שמוטלת על נהג לא לנסוע במהירות גבוהה מדי - היה צריך להגיד שזה חל על מפעיל. במקום שהחובה מופנית לנהג, לבן אדם והיא חובה רלוונטית לרכב עצמאי, להבדיל נניח משכרות, עשינו את התיקון. אגב, הקראנו את זה בסעיף 57א ונראה את זה בעוד כמה מקומות.
איתי עצמון
כלומר, העבירה לפי סעיף 62 תהיה הפעלת רכב במהירות שיש בה בנסיבות המקרה סכנה לציבור, אף אם היא פחותה מהמהירות המקסימלית?
חוה ראובני
כן.
איתי עצמון
למה לא תיקנתם את סעיף 65, עצירת רכב לפני מסירת ברזל? שם החובה חלה על נוהג רכב. עברתם על כל סעיפי הפקודה ובדקתם את הצורך?
חוה ראובני
אני לא רוצה להתחייב שלא פספסנו משהו ולכן השארנו לעצמנו סמכויות מסוימות. יחד עם זאת נעשה מיפוי ועברנו על הסעיפים ובדקנו היכן יש חובות שמופנות לנהג והיכן יש חובות שהרכב האוטונומי צריך לעמוד בהן ושהנוסח לא מתאים.
איתי עצמון
ולגבי סעיף 65 לפקודה, הגעתם למסקנה שהוא לא חל.
חוה ראובני
לקראת הדיון היום התייעצנו עם המחלקה הפלילית ועמדתם הייתה שמכוח חובת הציות לתמרורים של הרכב העצמאי, ממילא החובה הזאת חלה.
איתי עצמון
אבל צריך להחליט. אם הפרשנות היא כך ויש סעיפים אחרים שצריך להחיל. גם מהירות יכולה להיות חובה לציית לתמרור.
חוה ראובני
אבל שם זה מדבר על נהג.
איתי עצמון
צריכה להיות איזושהי אחידות בתפיסה. כלומר, אם מחליטים שבעצם ההוראות לא חלות על מי שנוהג ברכב ואם רוצים שיהיו התאמות, צריך לכתוב הוראה מיוחדת לגבי ההפעלה, אז אני מבין שזאת התפיסה והיא צריכה לעבור כחוט השני לאורך כל הוראות הפקודה. אבל אני רואה כאן סעיף אחד שאני נתקלתי בו שלא החלתם את הרציונל הזה. אי אפשר להגיד שזה יחול מכוח תמרור. גם החובות האחרות חלות מכוח תמרור.
אילת פלדמן
אני רק אוסיף שבאמת העמדה של המחלקה הפלילית היא שנדרשת התאמה רק במקומות שיש עבירה שמופנית לנהג ולכן נעשו התאמות במסגרת הצעת החוק כפי שהוצעה על ידי הממשלה. יש סעיפים אחרים בתוך סעיף 62 שלא מופנים לנהג ולכן העבירות האלה יחולו על הרכב האוטונומי ללא התאמה. ספציפית בעניין סעיף 65, הוא אכן מתייחס לנהג אבל לפי שיחות שעשיתי גם עם המחלקה הפלילית וגם עם משרד התחבורה, המסקנה היא שבשלב זה לא נחיל את האיסור בסעיף 65 לעצירה לפני מסילת ברזל על כל ההוראות.
איתי עצמון
אם כן, החובה לא חלה.
אילת פלדמן
החובה מכוח סעיף 65 לא תחול אבל במסגרת היתר ההפעלה לרכב העצמאי משרד התחבורה בודק שהרכב העצמאי יודע לציית לתמרורים לרבות גם התמרור של מסילת רכבת.
איתי עצמון
אני לא משוכנע שזה הסבר מספיק קוהרנטי. אני לא לגמרי מבין אבל אם בדקתם וזה מה שאתם חושבים והוועדה מקבלת, אין לי מה להגיד.
חוה ראובני
אני מבקשת להפנות את תשומת הלב לעוד שינוי מהותי שנמצא כאן בסעיף 15 פסקה (1). העונש המרבי הכספי בסעיף 62 הוא קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) אבל יחד עם זה יש סמכויות למאסר ויש סעיף אחר, סעיף 35, לגבי פסילת רישיון. מאחר וברכב עצמאי אין אפשרות לא למאסר ולא לפסילת רישיון, אנחנו ביקשנו להעלות את הקנס למקסימום האפשרי. סמכות השבתת רכב בעינה עומדת.

16. בסעיף 64ב לפקודה, בכל מקום, במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

17. בסעיף 65ב לפקודה –

(1) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "ואולם, ברכב עצמאי יימצא האפוד הזוהר, בכל עת, בתא הנוסעים ברכב".

(2) בסעיף קטן (ג), אחרי "ברכב מנועי" יבוא "ולעניין רכב כאמור שהוא רכב עצמאי – נוסע ברכב" ואחרי "מנוסעי הרכב" יבוא "ולעניין רכב כאמור שהוא רכב עצמאי – נוסע אחר מנוסעי הרכב.

(3) בסעיף קטן (ה), בהגדרה "דרך עירונית" ו"מדרכה", אחרי "בתקנות" יבוא "התעבורה".

כאן זאת התאמת חובת אפוד זוהר שמדברת על נהג בסיטואציה שיש לנו נוסעים ואין לנו נהג. פסקה (3) היא תיקון טכני.

19. בסעיף 69א לפקודה –

(1) בסעיפים קטנים (א) ו-(ב(), במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

(2) בסעיף קטן (ה)(1), המלים "התשכ"א-1961" - יימחקו.

20. בסעיף 70 לפקודה, ברישה, במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

21. בסעיף 70א(ח) לפקודה –

(1) בפסקה (2), אחרי "לתקנות" יבוא "התעבורה".

(2) בפסקה (3), במקום "בתקנה 1 לתקנות", יבוא "בתקנות התעבורה".

22. בסעיף 70ב לפקודה –

(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "ולעניין רכב עצמאי – על פי בחירתו של בעל היתר ההפעלה".
אילת פלדמן
זה היתר חניה בהסדר ארצי.
חוה ראובני
כן. בחירה בין הסדר חניה ארצי לבין הסדר חניה של הרשות המקומית.
איתי עצמון
הנוסח הזה מותאם לתיקון האחרון שעבר כאן בוועדה בחוק ההסדרים לגבי הסדר חניה?
חוה ראובני
שם בוטל "המרבי". אנחנו כאן מתקנים אך ורק את הנקודה של הבחירה. מי הבוחר.
איתי עצמון
ואין עוד תיקונים נוספים שנדרשים. אני לא בטוח שהנוסח הכי מעודכן של החוק בפניי אבל בדקתם שאין צורך בהתאמות? בחוק ההסדרים היו כמה תיקונים בפקודת התעבורה.
חוה ראובני
עשיתי בדיקה מאוד מהירה. כיוון שאני בכנסת כבר משעה 12:00, לא הספקתי.
איתי עצמון
נבדוק שוב לקראת יום רביעי.
חוה ראובני
(2) בסעיף קטן (ג), במקום "ושר התחבורה" יבוא "והשר".

(3) בסעיף קטן (ד)(2), במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

23. בסעיפים 71 רישה, 71א, 72 רישה ו-74 עד 76א לפקודה, בכל מקום, במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

24. בסעיף 72(2) לפקודה, במקום "לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל-1970, יבוא "לפקודת הביטוח".

25. בסעיף 77 לפקודה –

(1) בסעיף קטן (א) -

(1) ברישה, במקום "ושהתחבורה" יבוא "השר".

(2) בפסקה (7), במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".
איתי עצמון
מכיוון שעכשיו מגיע סעיף יותר מהותי, אני מציע שהוועדה תצביע על אישור כל התיקונים, מסעיף 12ב עד סעיף 25.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד אישור הסעיפים מסעיף 12ב עד סעיף 25? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
אושר
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הסעיפים מסעיף 12ב עד סעיף 25 אושרו פה אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים.
חוה ראובני
26. לפני סעיף 79 לפקודה יבוא:

"78א פטור מתחולה או תחולה בהתאמות לעניין רכב בעל עצמאות מותנית

(1) בסעיף זה -

"ניסוי", ברכב בעל עצמאות מותנית – שימוש בטכנולוגיה חדשה או שימוש חדש בטכנולוגיה קיימת, בהפעלה של רכב בעל עצמאות מותנית, במטרה לבחון את אופן תפקודה בדרך.

"רכב בעל עצמאות מותנית" – רכב מנועי שמותקנת בו מערכת חומרה ותוכנה, שמסוגלת בעצמה, לבצע חלק מהפעולות הנדרשות לשם שנהיגת הרכב.

(2) השר רשאי, כדי לאפשר הפעלה של רכב בעל עצמאות מותנית למטרת ניסוי, בנוכחות בעל רישיון נהיגה היושב במושב הנהג או בכל מושב אחר ברכב שניתן לבצע ממנו את כלל פעולות הנהיגה, לקבוע בתקנות כי הוראה מההוראות לפי פקודה זו, כולן או חלקן, החלה לעניין רכב מנועי, בעל רכב כאמור או נהיגתו, לא תחול לעניין רכב כאמור, עורך ניסוי ברכב האמור או הפעלה של רכב כאמור, או שתחול בהתאמות שיקבע, ורשאי הוא להתנות את הפטור מתחולה או את ההתאמות כאמור בתנאים או לקבוע הוראות שיחולו במקום ההוראה שניתן לגביה פטור כאמור.

(3) המפקח הארצי על התעבורה רשאי, בהתייעצות עם ראש אגף התנועה במשטרת ישראל, אם מצא כי הדבר נדרש לשם ביצוע ניסוי ברכב בעל עצמאות מותנית, בידי עורך ניסוי מסוים, לקבוע כי לא תחול לעניין רכב כאמור, לעניין עורך הניסוי כאמור או לעניין הפעלה של רכב כאמור, נוסף על ההוראות שנקבעו בתקנות לפי פסקה (1), גם הוראה מההוראות המנויות בתוספת החמש עשרה, או שהוראה כאמור תחול בהתאמות שיקבע, ורשאי הוא לתנות את הפטור מתחולה או את ההתאמות כאמור בתנאים או לקבוע הוראות שיחולו במקום ההוראה שניתן לגביה פטור.

(4) הוראות סעיף 14לז יחולו על קביעות המפקח הארצי על התעבורה לפי סעיף קטן (ג), בשינויים המחויבים.

(5) הודעה על מתן פטור כאמור בסעיף קטן (ג) תימסר לראש אגף התנועה במשטרת ישראל".

הסעיף הזה מדבר על יצור חדש שלא דיברנו עליו עד עכשיו, רכב בעל עצמאות מותנית. רכב בעל עצמאות מותנית איננו רכב עצמאי או רכב אוטונומי. זה רכב בדרגת עצמאות 3. זה אומר שהוא יכול לעשות פעולות מסוימות באופן עצמאי ואוטונומי אבל לא הכול ואי אפשר להפעיל את הרכב הזה בלי נהג. הסעיף הזה נועד לאפשר הרחבה של הניסויים. זה שלב בדרך לרכב האוטונומי. אלה התפתחויות טכנולוגיות מסוגים שונים. יש חברות שעובדות במישור הזה בדרגה הזאת של האוטונומי והסעיף הזה נועד לאפשר לנו להרחיב את הניסויים ברכבים אלה מעבר למה שאפשר לפי התקנות הקיימות היום כאשר שם, כיוון שזה מוסדר בתקנות, הסמכות לאשר ניסויים ולתת פטורים, ממילא ברור שאי אפשר לתת פטורים מהוראות לפי הפקודה. כאן מתאפשר גם לתת פטורים מההוראות לפי הפקודה שיכולות להיות רלוונטיות. פה ושם נתקלנו בחוסר בסמכות. חשבנו שנכון לשים כאן יחד גם את התשתית לניסויים ברכב בדרגה 3.

ככל שנדרשים הסברים יותר טכניים, זה כבר לא אלי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הערות לסעיפים. אין.
איתי עצמון
מצביעים על סעיף 26.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד אישור סעיף 26? מי נגד. מי נמנע?

הצבעה
אושר
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
סעיף 26 אושר פה אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים.

נא להקריא מסעיף 27 עד הסוף, עד סעיף 35.
חוה ראובני
27. בסעיפים 79, 80 ו-83(א)(2) לפקודה, במקום "שר התחבורה" יבוא "השר".

28. תוספת הראשונה לפקודה, בפרט 4, במקום הסיפה החל במילה "לתקנות" יבוא "תקנות התעבורה".

29. בתוספת השנייה לפקודה –

(1) בפרט 3, אחרי "תקנה 320(א) לתקנות" יבוא "התעבורה" ואחרי "בחלק ד' לתקנות" יבוא "האמורות".

(2) בפרט 4, בסופו יבוא "לתקנות התעבורה".

(3) בפרט 5, אחרי "תקנה 54(א)(1) עד (4)" יבוא "לתקנות התעבורה".

30. בתוספת השלישית לפקודה, בפרט (2), המלים "התשכ"א-1961" – יימחקו.

31. בתוספת הרביעית לפקודה, בכל מקום, אחרי "תקנות" יבוא "התעבורה".

32. בתוספת החמישית לפקודה –

(1) בפרט 7, בטור שכותרתו "הגוף שלו יימסר המידע", במקום הסיפה החל במילה "ביטוח" יבוא "הביטוח".

(2) בפרט 9 -

(1) בטור שכותרתו "הגוף שלו יימסר המידע", המלים "התשכ"א-1961 (בפרט זה – התקנות) – יימחקו, אחרי "בתקנה 585א לתקנות" יבוא "האמורות" ובמקום "בתקנה 585ב לתקנות" יבוא "בתקנה 585ב לאותן תקנות".

(2) בטור שכותרתו "פרטי המידע שיימסר" -

(1) בפסקה (1), אחרי "לתקנות" יבוא "התעבורה".

(2) בפסקה (2), אחרי "בתקנה 585א(א)(1) או (ד)" יבוא "לתקנות התעבורה" ובסופה יבוא "לתקנות האמורות".

33. בתוספות השביעית, השמינית והעשירית לפקודה, בכל מקום, אחרי "לתקנות" יבוא "התעבורה".

34. בתוספת השתים-עשרה לפקודה, בפרט (1), ברישה, במקום "ששר התחבורה" יבוא "שהשר".

עד כאן תיקונים טכניים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תקראי גם את סעיף 35.
חוה ראובני
סעיף 35 מתייחס לסעיף 14לד שקראנו מוקדם יותר.
איתי עצמון
התוספת השלוש-עשרה.
חוה ראובני
כן. התוספת השלוש-עשרה שעניינה סמכויות לתת פטורים מהוראות החוק במסגרת היתר הפעלה.

35. אחרי תוספת שתים-עשרה לפקודה יבוא:

"תוספת שלוש עשרה

(סעיף 14לד(ב))

חלק א'

(1) סימן א' בפרק שני לפקודה זו.

חלק ב'

(1) סימנים ג' עד ג'2 בפרק שני ופרק שישי 1 לפקודה זו.

(2) חלקים ה' ו-ו' לתקנות התעבורה.

חלק ג'

(1) סעיפים 70א, 70א1 ו-70ב לפקודה זו.

(2) פרקים שני, רביעי וחמישי בחלק ב' לתקנות התעבורה.
איתי עצמון
תוכלי לומר רק באופן כללי במה עוסקים כל אחד מהסימנים או הפרקים שמנויים כאן?
חוה ראובני
סימן א' בפרק השני מדבר על רישיון רכב. סימנים ג' עד ג'2 בפרק שני ובפרק שישי 1 לפקודה זו עוסקים ברגולציה של שירותי מוניות. אני מזכירה שעל זה קבענו את הסעיף שמסייג מאוד את הסמכות לתת פטורים.
יהודה בר אור
אם כן, לשם מה זה כתוב כאן עכשיו?
חוה ראובני
אני מזכירה ששמרנו שם את הסמכות לתת פטורים ככל שהכרחי מבחינת מהותו של רכב אוטונומי כרכב נטול נהג או עם הטכנולוגיה הספציפית שלו. לא כדי לקבוע הסדרים רגולטוריים אחרים. זה סעיף שאושר מוקדם יותר היום.

חלקים ה' ו-ו', אלה הפרטים על הפעלת מוניות ואוטובוסים. אותו הסבר שאמרנו על הסיוג של הסמכות של המפקח שנמצאת בסעיף המהותי והיא רלוונטי גם כאן.

סעיפים 70א, 70א1 ו-70ב, למיטב זיכרוני עניינם חניה. פרקים שני, רביעי וחמישי בחלק ב' לתקנות התעבורה, עניינן בכללי ההתנהגות בדרך. כל מה שמכונה בלשון הציבור דיני התעבורה, המהירות, המסלולים, ציות לתמרורים, פניות, נסיעה אחורה, חניה וכיוצא בזה.
איתי עצמון
אם אני לא טועה בחוק הסדרים נוסף פרק שישי 2 שמדבר על אכיפה בנת"צים.
חוה ראובני
אנחנו לא עוסקים בזה כאן. זה לא רלוונטי.
איתי עצמון
אפשר להצביע על הסעיפים שהוקראו, מסעיף 27 עד סעיף 35, כולל.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד אישור הסעיפים, מסעיף 27 עד סעיף 35 כולל? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
אושר
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הסעיפים, מסעיף 27 עד סעיף 35 כולל אושרו פה אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים.

לפנים משורת הדין, יש בחור בשם ערן אופיר מחברת Imagry שרצה להעיר הערה על משהו שכבר הצבענו עליו.
ערן אופיר
שלום לכולם. רציתי להעיר לגבי סעיף 14מה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה עושה החברה שלך?
ערן אופיר
החברה מייצרת תוכנה לרכבים אוטונומיים. יש לנו כיום רכבים אוטונומיים שנוסעים על הכביש בארצות הברית – בקליפורניה, באריזונה – בפרנקפורט ובחיפה.

ההערה שלי היא למעשה שאלה שעלתה כבר בסעיף 14מה לגבי רכב אוטונומי שנוסע – לא מונית אוטונומית – כאשר יש נהג שיושב ליד ההגה, כאשר ההגדרה שלנו לרכב כזה היא לא ברמה 3 אלא ברמה 4.

הייתה קודם הסתייגות לסעיף 14מה האם הסכנות חלות על הרכב הזה. רציתי להבהיר שהתקנות כמו שנקבע קודם אינן חלות על רכב כזה מכיוון שברכב כזה יושב נהג ליד ההגה והוא יכול להתערב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
משרד התחבורה, הבנתם את השאלות?
יעקב שם טוב
אני מקווה שאני אענה לשאלות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תחזור על השאלות בקצרה וברור.
ערן אופיר
איפה נכנס ההיתר לרכב שהוא לא מונית אוטונומית אלא רכב אוטונומי שנוסע, כשיש לו את היכולת לנסוע כאשר יש נהג רכב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רכב עם יכולת אוטונומית אבל כרגע יש בו נהג. מה מעמדו של רכב זה בכביש?
יעקב שם טוב
מבחינת רמות האוטונומיה אנחנו מתכווננים לרמות האוטונומיה שהוגדרו ב-SAE שזה אפס עד 5. ברמה 3, בה ההגבלה היא הרכב האוטונומי, יש חובה על הנהג להיות בתוך הרכב. זאת חובה. הנהג שם לא צריך להיות בערנות כל הזמן. הוא יכול חלק מהזמן לא להיות בערנות אלא אם כן הרכב עצמו מזהה שיש לו בעיה ואז הנהג לוקח פיקוד. ברמה 4 אין חובה על הנהג להיות בתוך האוטו. זאת אומרת, אנחנו לא מחייבים את זה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ברמה 4 בכל זאת יש נהג בפנים. מה הדין כשיש נהג? כמו רכב רגיל. כבר אמרו את זה קודם. שמת נהג בפנים, חלים כל הדינים של רכב עם נהג.
ערן אופיר
זה בדיוק העניין כי הנהג הזה למשל כיום בטסלה בארצות הברית יכול בזמן הנהיגה לקרוא עיתון או לעבוד על הלפטופ או לעשות כל דבר אחר.
יעקב שם טוב
מבחינתנו טסלה הוא לא רכב אוטונומי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם יש נהג, חלים דינים של נהג. אם אין נהג והוא אוטונומי באמת מרמה 4 ומעלה, חל החוק שאנחנו יוצרים עכשיו.
יעקב שם טוב
הוא גם להסעת נוסעים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הוא גם מותאם להסעת נוסעים. זה הפיילוט. הוא אוסף נוסעים בדרך.

מה שנשאר לנו זה סעיף 14לג.
איתי עצמון
אני מציע שמכיוון שיש עוד ישיבה, שיובא נוסח מסודר לסעיף.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תביאו נוסח סופי לסעיף 14לג. אני מבקש שתראו אותו גם לנציגי הציבור שנמצאים כאן ולחברות כדי שלא יעירו הערות בדיון.
חוה ראובני
כל הזמן אנחנו מדברים איתם. חלק מהשינויים בנוסח של זה הם פועל יוצא של הדיבור הזה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן. אני מעדיף שזה יבוא כבר גמור ולהצבעה ולא יהיו הערות. סעיף 14לג ו-14מ(4).
איתי עצמון
נכון. אדוני, יש עוד שני סעיפים קטנים שנשארו. תוספת החמש עשרה. ממש רשימה של סעיפים וסעיף התחילה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
נא להקריא.
חוה ראובני
תוספת חמש עשרה

(סעיף 78א)

זה מתייחס לרכב בעל עצמאות מותנית ולסמכויות הפטור של מפקח על התעבורה.
איתי עצמון
הסעיף שעכשיו הקראת.
חוה ראובני
זה סעיף שעכשיו הקראנו – רכב בעל עצמאות מותנית, הסעיפים בהם המפקח על התעבורה רשאי לתת פטורים לרכב בעל עצמאות מותנית למטרת ניסוי.

(1) סימנים א' עד ג'2 לפרק שני, פרק שישי 1 וסעיפים 70א, 70א1 ו-70ב לפקודה.

(2) פרקים שני, רביעי וחמישי בחלק ב' לתקנות התעבורה וחלק ו' לתקנות האמורות.

כל הזמן אלה אותם סעיפים אליהם אנחנו חוזרים שהם עשויים לחייב התאמות.

36. תחילה

תחילתו של חוק זה חודש מיום פרסומו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד אישור התוספת החמש עשרה כפי שהוקראה ובעד אישור סעיף 36?

הצבעה

אושר
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
התוספת החמש עשרה וסעיף 36 אושרו פה אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים.

יש לנו את התוספת הארבע עשרה שלא קראנו אותה והיא עלולה להשתנות עד שתגיעו אלינו. גם כאן הייתי רוצה שתעשו ישיבה מקדימה, גם עם הגופים העסקיים.
חוה ראובני
ישבנו איתם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז אתם מתואמים על זה.
חוה ראובני
כן. אנחנו עכשיו עובדים על הניסוח.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
גם אם יש כאן עוד בעלי עניין כמו נציגי המוניות או כל אחד אחר שיש לו הערות.
איתי עצמון
אני לא חושב שזה קשור.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם אין, אז אין.
חוה ראובני
עד מחר חייב להיות. מדובר בהסדרים. את סוגי ההסדרים אתם רואים בנוסח הקיים. הוא לא מעודכן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תביאו את זה ביום רביעי מנוסח סופית ללא הסתייגויות.
יהודה בר אור
השאלה אם זה קשור גם אלינו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כנראה פחות.
חוה ראובני
הנוסח ישתנה ויתכווץ. הוא יכלול פחות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
עד מחר – כי אנחנו צריכים לעמוד בהתנהלות של הכנסת – אתם מביאים את הנוסח לסעיף 14לג, את הנוסח לסעיף 14מ(4) ותוספת 14 ללא שינויים, אם לא יהיו שינויים זה עד מחר.

בנוסף אתם מביאים סעיף מיוחד לחובת ההתייעצות עם השר לביטחון פנים, או בהפניות ישירות לסעיפים או כסעיף כללי או ספציפי. תתגברו על הסוגיה הזאת בין המשרדים בנוסח שיגיע אלינו עד מחר.. ביום רביעי נוכל לסיים את ההקראה ולאשר את חוק הרכב האוטונומי.

אני מודה לכולם על העבודה והעמל הגדול. בסוף זה מגיע לכנסת כ-40 עמודים. אנשים עבדו על זה כשנה, אם לא יותר ומישהו עבד כמה שנים כדי להמציא את כל הטכנולוגיה לרכב אוטונומי.

אנחנו מקווים ביום רביעי לברך על המוגמר של החוק. השרה אמרה לי שהיא תרצה לבוא ולחגוג את הסיום ואנחנו באמת שמחים לבואה.
יהודה בר אור
ברשותך, שיעבירו את התיקונים בנוסח לוועדת הכלכלה וועדת הכלכלה תעביר לנו.
איתי עצמון
הנוסח יופץ באתר הוועדה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנשי משרד התחבורה, אני רוצה את הקשר הישיר עם הנציגים של ארגון המוניות.

תודה לכולם. אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 16:20.

קוד המקור של הנתונים