ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/11/1971

ערבות המדינה לאוטוקרס, ליילנד אשדוד וח.י.ל.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים