ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/07/1971

שינוי תעריף דברי דפוס ללא עטיפות; הלוואה עומדת לרב גץ; צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי)(תיקון), תשלא-1971; צווים לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה), תשלא-1971- 2 אמיסיות של בנק אפותיקאי כללי בעמ; צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה), תשלא-1971- תכנית חסכון מרץ עתיד של בנק קופת עם בעמ; סיכומי ועדת המשנה למשכורות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים