ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/01/1971

בירור עם מנכל האוצר בקשר לדרכי הדיון על תקציב האוצר; ערבויות מטעם המדינה, לאוניברסיטת תל-אביב, למועצה לשיווק פרי-הדר, לקרן לעולה המשקיע, לקופת חולים לעובדים לאומיים, פטור ממס עזבון (התאחדות עולי רומניה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים