ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/07/1970

סקירת שר האוצר ותשובות לשאלות חברי הוועדה; צו מס הכנסה (פטור ממס לגבי חלק מתוספת היוקר), תשל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים