ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/06/1970

תקנות שעת חירום (תשלומי חובה) - צו בדבר קביעת היטל מחקר ואופן חישובו.; צווי מכס (הוראות שעה מס' 197,199,204,205,206), תשל-1970; צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי)(תיקון), תשל-1970 ; ערבויות מטעם המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים